Xu Hướng 8/2022 # Dự Báo Thời Tiết 3 Ngày Tới Ở Bắc Giang Mới Nhất # Top View | Raffles-hanoi.edu.vn

Xu Hướng 8/2022 # Dự Báo Thời Tiết 3 Ngày Tới Ở Bắc Giang Mới Nhất # Top View

Xem 1,782

Cập nhật thông tin chi tiết Dự Báo Thời Tiết 3 Ngày Tới Ở Bắc Giang mới nhất ngày 09/08/2022 trên website Raffles-hanoi.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Dự Báo Thời Tiết 3 Ngày Tới Ở Bắc Giang để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 1,782 lượt xem.

Ảnh mây vệ tinh và đường đi của bão

Thời tiết Hà Nội

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay

Cập nhật lúc 12:20 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 09/08 Trời quang 25°C 94% 6.984 km/giờ
03:00 - 09/08 Ít mưa 30°C 74% 3.276 km/giờ
06:00 - 09/08 Mưa nhẹ 33°C 62% 4.392 km/giờ
09:00 - 09/08 Nhiều mây 31°C 68% 5.688 km/giờ
12:00 - 09/08 Mây rải rác 29°C 76% 4.572 km/giờ
15:00 - 09/08 Mưa nhẹ 26°C 84% 5.94 km/giờ
18:00 - 09/08 Mưa nhẹ 25°C 90% 7.524 km/giờ
21:00 - 09/08 Mưa nhẹ 24°C 92% 9.504 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 00:00 ngày 09/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 6.984 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 03:00 ngày 09/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 3.276 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 06:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 4.392 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 09:00 ngày 09/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 5.688 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 12:00 ngày 09/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 4.572 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 15:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 5.94 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 18:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 7.524 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 21:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 9.504 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai

Cập nhật lúc 12:20 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 90% 2.09 km/giờ
04:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 92% 2.64 km/giờ
07:00 - 10/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 86% 3.17 km/giờ
10:00 - 10/08 Mưa nhẹ 30°C / 36°C 70% 3.88 km/giờ
13:00 - 10/08 Mưa nhẹ 34°C / 39°C 53% 3.53 km/giờ
16:00 - 10/08 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 72% 6.26 km/giờ
19:00 - 10/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 81% 2.62 km/giờ
22:00 - 10/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 87% 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 01:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 04:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 07:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.17 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 10:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.88 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 13:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 39°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 16:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 6.26 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 19:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 22:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.71 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nội 30 ngày tới

Cập nhật lúc 12:20 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 33°C 69% 2.26 km/giờ
Thứ 4 - 10/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 82% 2.56 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa cường độ nặng 26°C / 28°C 88% 2.46 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 25°C / 27°C 96% 3.68 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa vừa 26°C / 30°C 85% 2.4 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 77% 2.45 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 74% 2.41 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 78% 2.65 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 83% 2.32 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa vừa 26°C / 30°C 88% 2.48 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa vừa 25°C / 30°C 87% 2.24 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa vừa 25°C / 30°C 86% 1.85 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 83% 1.98 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 86% 1.56 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 73% 1.95 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 66% 1.83 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 71% 1.64 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 65% 2.05 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 60% 2.07 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 62% 2.27 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 60% 2.08 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 58% 2.27 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 57% 2.23 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mây thưa 26°C / 34°C 58% 2.6 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 69% 1.71 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa vừa 25°C / 32°C 77% 2.19 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 64% 2.26 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây rải rác 24°C / 32°C 62% 2.15 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây rải rác 24°C / 32°C 61% 2.14 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 73% 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 10/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 3.68 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.37 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ba Vì Huyện Chương Mỹ Huyện Đan Phượng Huyện Đông Anh Huyện Gia Lâm Huyện Hoài Đức Huyện Mê Linh Huyện Mỹ Đức Huyện Phú Xuyên Huyện Phúc Thọ Huyện Quốc Oai Huyện Sóc Sơn Huyện Thạch Thất Huyện Thanh Oai Huyện Thanh Trì Huyện Thường Tín Huyện Ứng Hòa Quận Ba Đình Quận Bắc Từ Liêm Quận Cầu Giấy Quận Đống Đa Quận Hà Đông Quận Hai Bà Trưng Quận Hoàn Kiếm Quận Hoàng Mai Quận Long Biên Quận Nam Từ Liêm Quận Tây Hồ Quận Thanh Xuân Sơn Tây

Thời tiết Hải Phòng

Dự báo thời tiết Hải Phòng hôm nay

Cập nhật lúc 12:21 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 09/08 Ít mưa 26°C 100% 4.176 km/giờ
03:00 - 09/08 Ít mưa 30°C 79% 2.628 km/giờ
06:00 - 09/08 Mây rải rác 32°C 66% 5.832 km/giờ
09:00 - 09/08 Mây rải rác 31°C 68% 11.196 km/giờ
12:00 - 09/08 Mây rải rác 29°C 80% 9.936 km/giờ
15:00 - 09/08 Ít mây 26°C 89% 9.504 km/giờ
18:00 - 09/08 Mưa nhẹ 25°C 91% 8.496 km/giờ
21:00 - 09/08 Trời quang 25°C 93% 11.484 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 00:00 ngày 09/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 100%, tốc độ gió 4.176 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 03:00 ngày 09/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 2.628 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 06:00 ngày 09/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 5.832 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 09:00 ngày 09/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 11.196 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 12:00 ngày 09/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 9.936 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 15:00 ngày 09/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 9.504 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 18:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 8.496 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 21:00 ngày 09/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 11.484 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Phòng ngày mai

Cập nhật lúc 11:16 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 91% 2.42 km/giờ
04:00 - 10/08 Bầu trời quang đãng 25°C / 26°C 93% 3.29 km/giờ
07:00 - 10/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 90% 3.74 km/giờ
10:00 - 10/08 Mưa nhẹ 30°C / 36°C 71% 4.43 km/giờ
13:00 - 10/08 Mưa nhẹ 30°C / 36°C 69% 4.66 km/giờ
16:00 - 10/08 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 73% 5.36 km/giờ
19:00 - 10/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 81% 3.35 km/giờ
22:00 - 10/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 86% 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 01:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 04:00 ngày 10/08, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 07:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.74 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 10:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.43 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 13:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.66 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 16:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.36 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 19:00 ngày 10/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.35 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 22:00 ngày 10/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.4 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Phòng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 11:16 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 31°C 73% 4.53 km/giờ
Thứ 4 - 10/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 84% 4.45 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa cường độ nặng 26°C / 27°C 91% 6.58 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 27°C / 28°C 90% 8.06 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa vừa 28°C / 30°C 83% 4.71 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 78% 3.91 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 79% 4.31 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 81% 4.74 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 83% 4.39 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa vừa 28°C / 30°C 86% 4.06 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa vừa 27°C / 30°C 85% 3.41 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 84% 2.53 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 82% 2.82 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 83% 2.44 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 79% 2.2 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mây rải rác 27°C / 31°C 69% 2.59 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 2.59 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 67% 2.66 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mây thưa 27°C / 32°C 64% 2.93 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mây thưa 27°C / 32°C 64% 3.13 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mây thưa 28°C / 32°C 64% 3.12 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mây rải rác 28°C / 32°C 62% 3.13 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 65% 2.98 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 66% 3.2 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 71% 3.08 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 4.99 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 68% 5.11 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây cụm 27°C / 30°C 68% 4.03 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 66% 4.23 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 73% 5.14 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.53 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 10/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.45 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 6.58 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 8.06 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.71 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.91 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.31 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.74 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.39 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.06 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.41 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.12 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.99 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 5.11 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.03 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.23 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.14 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện An Dương Huyện An Lão Huyện Bạch Long Vĩ Huyện Cát Hải Huyện Kiến Thuỵ Huyện Thuỷ Nguyên Huyện Tiên Lãng Huyện Vĩnh Bảo Quận Đồ Sơn Quận Dương Kinh Quận Hải An Quận Hồng Bàng Quận Kiến An Quận Lê Chân Quận Ngô Quyền

Thời tiết Vĩnh Phúc

Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc hôm nay

Cập nhật lúc 12:20 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 09/08 Trời âm u 25°C 90% 6.012 km/giờ
03:00 - 09/08 Ít mưa 28°C 74% 1.872 km/giờ
06:00 - 09/08 Mưa nhẹ 31°C 75% 3.096 km/giờ
09:00 - 09/08 Trời âm u 30°C 77% 3.276 km/giờ
12:00 - 09/08 Trời âm u 27°C 83% 2.088 km/giờ
15:00 - 09/08 Mây rải rác 26°C 85% 3.924 km/giờ
18:00 - 09/08 Mưa nhẹ 25°C 91% 7.272 km/giờ
21:00 - 09/08 Mưa nhẹ 24°C 93% 9.468 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 00:00 ngày 09/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 6.012 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 03:00 ngày 09/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 1.872 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 06:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 3.096 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 09:00 ngày 09/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 3.276 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 12:00 ngày 09/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 2.088 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 15:00 ngày 09/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 3.924 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 18:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 7.272 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 21:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 9.468 km/giờ

Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc ngày mai

Cập nhật lúc 12:20 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 91% 1.93 km/giờ
04:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 94% 2.42 km/giờ
07:00 - 10/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 89% 2.85 km/giờ
10:00 - 10/08 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 75% 3.22 km/giờ
13:00 - 10/08 Mưa nhẹ 34°C / 40°C 56% 1.88 km/giờ
16:00 - 10/08 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 73% 3.45 km/giờ
19:00 - 10/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 88% 0.62 km/giờ
22:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 94% 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 01:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 04:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 07:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 10:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.22 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 13:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 40°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 16:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.45 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 19:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 0.62 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 22:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 2.1 km/giờ

Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc 30 ngày tới

Cập nhật lúc 12:20 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 33°C 67% 1.97 km/giờ
Thứ 4 - 10/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 81% 2.28 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa vừa 26°C / 29°C 85% 2.01 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 25°C / 27°C 98% 2.85 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa vừa 25°C / 30°C 89% 1.84 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 83% 1.86 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 75% 1.99 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 81% 2.09 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 87% 1.8 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 90% 2.14 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 90% 2 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 90% 1.74 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 87% 1.73 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 89% 1.52 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 71% 1.93 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 71% 1.65 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 78% 1.46 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 73% 1.77 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 64% 1.82 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 69% 1.82 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 63% 1.72 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 61% 1.84 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 25°C / 34°C 57% 2.14 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 25°C / 34°C 57% 2.46 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 76% 1.52 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 81% 1.68 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 63% 1.76 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây rải rác 23°C / 32°C 59% 2.16 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây rải rác 23°C / 33°C 59% 2.12 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 71% 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 10/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 34°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 34°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.2 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bình Xuyên Huyện Lập Thạch Huyện Sông Lô Huyện Tam Đảo Huyện Tam Dương Huyện Vĩnh Tường Huyện Yên Lạc Phúc Yên Vĩnh Yên

Thời tiết Bắc Ninh

Dự báo thời tiết Bắc Ninh hôm nay

Cập nhật lúc 12:20 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 09/08 Trời âm u 25°C 87% 7.164 km/giờ
03:00 - 09/08 Ít mưa 30°C 71% 3.708 km/giờ
06:00 - 09/08 Trời âm u 33°C 79% 4.824 km/giờ
09:00 - 09/08 Trời âm u 32°C 78% 6.588 km/giờ
12:00 - 09/08 Trời âm u 29°C 83% 6.588 km/giờ
15:00 - 09/08 Mưa nhẹ 26°C 86% 7.884 km/giờ
18:00 - 09/08 Mưa nhẹ 25°C 90% 8.46 km/giờ
21:00 - 09/08 Mưa nhẹ 24°C 93% 9.864 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 00:00 ngày 09/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 7.164 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 03:00 ngày 09/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 3.708 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 06:00 ngày 09/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 4.824 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 09:00 ngày 09/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 6.588 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 12:00 ngày 09/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 6.588 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 15:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 7.884 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 18:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 8.46 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 21:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 9.864 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Ninh ngày mai

Cập nhật lúc 11:16 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 89% 2.16 km/giờ
04:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 92% 2.36 km/giờ
07:00 - 10/08 Bầu trời quang đãng 26°C / 26°C 85% 3.01 km/giờ
10:00 - 10/08 Mưa nhẹ 31°C / 36°C 68% 3.93 km/giờ
13:00 - 10/08 Mưa nhẹ 34°C / 39°C 53% 4.74 km/giờ
16:00 - 10/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 74% 6.17 km/giờ
19:00 - 10/08 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 77% 3.86 km/giờ
22:00 - 10/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 84% 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 01:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 04:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 07:00 ngày 10/08, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.01 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 10:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 13:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 39°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 4.74 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 16:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 6.17 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 19:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.86 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 22:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.2 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Ninh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 11:16 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 32°C 70% 2.43 km/giờ
Thứ 4 - 10/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 84% 2.79 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa cường độ nặng 26°C / 28°C 89% 2.65 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 26°C / 27°C 95% 4.18 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa vừa 26°C / 30°C 85% 2.68 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 77% 2.66 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 76% 2.62 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 79% 2.94 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 84% 2.63 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa vừa 26°C / 29°C 88% 2.67 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa vừa 25°C / 30°C 87% 2.38 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa vừa 25°C / 30°C 86% 1.91 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 83% 2.12 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 86% 1.67 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 73% 1.99 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 66% 1.9 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 71% 1.67 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 66% 2.05 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 62% 2.12 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 62% 2.35 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 60% 2.15 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 57% 2.37 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 58% 2.32 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mây thưa 26°C / 34°C 58% 2.69 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 69% 1.85 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa vừa 25°C / 32°C 77% 2.63 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 62% 2.64 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây rải rác 24°C / 31°C 61% 2.4 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây rải rác 24°C / 32°C 60% 2.38 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 71% 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 10/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 4.18 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.67 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Gia Bình Huyện Lương Tài Huyện Quế Võ Huyện Thuận Thành Huyện Tiên Du Huyện Yên Phong Phường Vũ Ninh Thành Phố Bắc Ninh Từ Sơn

Thời tiết Hưng Yên

Dự báo thời tiết Hưng Yên hôm nay

Cập nhật lúc 11:16 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 09/08 Ít mưa 25°C 93% 4.32 km/giờ
03:00 - 09/08 Mưa nhẹ 28°C 80% 5.652 km/giờ
06:00 - 09/08 Mưa nhẹ 28°C 82% 3.204 km/giờ
09:00 - 09/08 Trời âm u 28°C 84% 6.048 km/giờ
12:00 - 09/08 Trời âm u 26°C 88% 3.456 km/giờ
15:00 - 09/08 Nhiều mây 25°C 88% 6.948 km/giờ
18:00 - 09/08 Mưa nhẹ 24°C 90% 6.12 km/giờ
21:00 - 09/08 Mưa nhẹ 24°C 92% 7.884 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 00:00 ngày 09/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 03:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 5.652 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 06:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 3.204 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 09:00 ngày 09/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 6.048 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 12:00 ngày 09/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 3.456 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 15:00 ngày 09/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 6.948 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 18:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 6.12 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 21:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 7.884 km/giờ

Dự báo thời tiết Hưng Yên ngày mai

Cập nhật lúc 11:16 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 89% 1.64 km/giờ
04:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 92% 2.13 km/giờ
07:00 - 10/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 87% 2.83 km/giờ
10:00 - 10/08 Mưa nhẹ 31°C / 36°C 67% 3.7 km/giờ
13:00 - 10/08 Ít mây 34°C / 40°C 54% 4.32 km/giờ
16:00 - 10/08 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 71% 5.34 km/giờ
19:00 - 10/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 86% 2.78 km/giờ
22:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 88% 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 01:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 04:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 07:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 10:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.7 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 13:00 ngày 10/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 40°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 16:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.34 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 19:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 22:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.94 km/giờ

Dự báo thời tiết Hưng Yên 30 ngày tới

Cập nhật lúc 11:16 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 32°C 70% 3.16 km/giờ
Thứ 4 - 10/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 79% 3.1 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa cường độ nặng 26°C / 27°C 91% 4.03 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 26°C / 27°C 93% 5.2 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 80% 3.34 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 3.05 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 72% 3.38 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 75% 3.49 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 79% 3.1 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 86% 3.11 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 84% 2.72 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 83% 2.17 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 2.3 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 82% 1.86 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 75% 1.94 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 64% 2.15 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 67% 2.03 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 61% 2.56 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mây thưa 26°C / 33°C 58% 2.65 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mây thưa 26°C / 33°C 58% 3.03 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mây thưa 27°C / 33°C 59% 2.58 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mây rải rác 27°C / 33°C 58% 2.58 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mây thưa 27°C / 33°C 57% 2.67 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mây thưa 27°C / 33°C 59% 2.84 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 64% 2.36 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 72% 3.07 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 66% 3.18 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 65% 2.73 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 64% 2.96 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 78% 3.5 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 10/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 4.03 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 5.2 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.34 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.38 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.49 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.84 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.07 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.18 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.73 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.96 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.5 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ân Thi Huyện Khoái Châu Huyện Kim Động Huyện Phù Cừ Huyện Tiên Lữ Huyện Văn Giang Huyện Văn Lâm Huyện Yên Mỹ Thành Phố Hưng Yên Thị xã Mỹ Hào

Thời tiết Hải Dương

Dự báo thời tiết Hải Dương hôm nay

Cập nhật lúc 12:21 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 09/08 Mưa nhẹ 26°C 88% 6.408 km/giờ
03:00 - 09/08 Ít mưa 29°C 80% 4.464 km/giờ
06:00 - 09/08 Trời âm u 30°C 83% 4.464 km/giờ
09:00 - 09/08 Trời âm u 30°C 77% 8.28 km/giờ
12:00 - 09/08 Trời âm u 26°C 87% 7.056 km/giờ
15:00 - 09/08 Mưa nhẹ 26°C 88% 9.396 km/giờ
18:00 - 09/08 Mưa nhẹ 25°C 91% 8.28 km/giờ
21:00 - 09/08 Mưa nhẹ 24°C 94% 10.584 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 00:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 6.408 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 03:00 ngày 09/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 4.464 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 06:00 ngày 09/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 4.464 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 09:00 ngày 09/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 8.28 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 12:00 ngày 09/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 7.056 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 15:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 9.396 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 18:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 8.28 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 21:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 10.584 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Dương ngày mai

Cập nhật lúc 11:16 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 91% 2.32 km/giờ
04:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 94% 2.95 km/giờ
07:00 - 10/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 89% 3.68 km/giờ
10:00 - 10/08 Mưa nhẹ 30°C / 36°C 71% 4.41 km/giờ
13:00 - 10/08 Mưa nhẹ 33°C / 38°C 58% 5.21 km/giờ
16:00 - 10/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 75% 5.9 km/giờ
19:00 - 10/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 80% 4.15 km/giờ
22:00 - 10/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 83% 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 01:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 04:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 07:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.68 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 10:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.41 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 13:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 38°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 5.21 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 16:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.9 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 19:00 ngày 10/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.15 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 22:00 ngày 10/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.02 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Dương 30 ngày tới

Cập nhật lúc 11:16 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 3.28 km/giờ
Thứ 4 - 10/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 3.54 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa cường độ nặng 26°C / 27°C 91% 4.5 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 26°C / 27°C 93% 5.96 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa vừa 27°C / 30°C 83% 3.65 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 76% 3.24 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 76% 3.41 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 78% 3.77 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 82% 3.43 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa vừa 27°C / 30°C 87% 3.29 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa vừa 26°C / 30°C 85% 2.83 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa vừa 26°C / 30°C 84% 2.15 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 81% 2.4 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 84% 1.94 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 1.96 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 67% 2.18 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 69% 2 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 64% 2.32 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mây thưa 26°C / 33°C 61% 2.56 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mây thưa 26°C / 33°C 61% 2.81 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mây thưa 27°C / 33°C 61% 2.57 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mây rải rác 27°C / 33°C 59% 2.58 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 61% 2.66 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 62% 2.92 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 68% 2.35 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 75% 3.68 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 66% 3.76 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây rải rác 25°C / 31°C 65% 3.12 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 64% 3.15 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 74% 3.77 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 10/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.54 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 4.5 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 5.96 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.65 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.41 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.77 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.68 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.76 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.12 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.15 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.77 km/giờ

Dự báo thời tiết Chí Linh Huyện Bình Giang Huyện Cẩm Giàng Huyện Gia Lộc Huyện Kim Thành Huyện Nam Sách Huyện Ninh Giang Huyện Thanh Hà Huyện Thanh Miện Huyện Tứ Kỳ Thành Phố Hải Dương Thị xã Kinh Môn

Thời tiết Thái Bình

Dự báo thời tiết Thái Bình hôm nay

Cập nhật lúc 12:20 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 09/08 Mưa nhiều 25°C 96% 5.688 km/giờ
03:00 - 09/08 Mưa nhẹ 27°C 84% 7.74 km/giờ
06:00 - 09/08 Trời âm u 27°C 82% 1.584 km/giờ
09:00 - 09/08 Trời âm u 28°C 79% 7.848 km/giờ
12:00 - 09/08 Trời âm u 26°C 87% 6.48 km/giờ
15:00 - 09/08 Ít mây 26°C 86% 9.9 km/giờ
18:00 - 09/08 Mưa nhẹ 25°C 88% 6.948 km/giờ
21:00 - 09/08 Mưa nhẹ 24°C 92% 11.628 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 00:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 5.688 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 03:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 7.74 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 06:00 ngày 09/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 1.584 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 09:00 ngày 09/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 7.848 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 12:00 ngày 09/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 6.48 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 15:00 ngày 09/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 9.9 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 18:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 6.948 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 21:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 11.628 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Bình ngày mai

Cập nhật lúc 11:16 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 87% 2.14 km/giờ
04:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 90% 3.5 km/giờ
07:00 - 10/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 87% 4.37 km/giờ
10:00 - 10/08 Mưa nhẹ 30°C / 36°C 71% 4.76 km/giờ
13:00 - 10/08 Nhiều mây 33°C / 39°C 59% 5.23 km/giờ
16:00 - 10/08 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 74% 5.73 km/giờ
19:00 - 10/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 4.33 km/giờ
22:00 - 10/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 82% 3.21 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 01:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 04:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.5 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 07:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.37 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 10:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.76 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 13:00 ngày 10/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 39°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 5.23 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 16:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.73 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 19:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.33 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 22:00 ngày 10/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.21 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Bình 30 ngày tới

Cập nhật lúc 11:16 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 4.31 km/giờ
Thứ 4 - 10/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 3.7 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa cường độ nặng 27°C / 28°C 91% 5.9 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 27°C / 28°C 90% 7.03 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 79% 4.39 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 74% 3.69 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 74% 4.36 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 76% 4.53 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 79% 4.08 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 84% 3.91 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 83% 3.33 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 82% 2.48 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 78% 2.7 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 81% 2.25 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 2.03 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mây rải rác 27°C / 32°C 66% 2.61 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 67% 2.61 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 63% 2.97 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mây thưa 28°C / 32°C 60% 3.05 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mây thưa 28°C / 32°C 61% 3.4 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mây thưa 28°C / 32°C 61% 3.16 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mây rải rác 28°C / 32°C 61% 3.16 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mây thưa 28°C / 32°C 61% 2.99 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mây thưa 28°C / 32°C 63% 3.25 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 66% 3.25 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 4.27 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 69% 4.46 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 67% 3.54 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 67% 3.9 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 78% 4.89 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.31 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 10/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.7 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 5.9 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 7.03 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.39 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.69 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.36 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.53 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.08 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.91 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.25 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.25 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.27 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.46 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.54 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.9 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.89 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đông Hưng Huyện Hưng Hà Huyện Kiến Xương Huyện Quỳnh Phụ Huyện Thái Thụy Huyện Tiền Hải Huyện Vũ Thư Thành Phố Thái Bình

Thời tiết Nam Định

Dự báo thời tiết Nam Ðịnh hôm nay

Cập nhật lúc 10:12 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 09/08 Mưa nhiều 25°C 94% 4.608 km/giờ
03:00 - 09/08 Mưa nhẹ 28°C 82% 9.036 km/giờ
06:00 - 09/08 Mưa nhẹ 28°C 81% 1.764 km/giờ
09:00 - 09/08 Trời âm u 28°C 80% 7.2 km/giờ
12:00 - 09/08 Trời âm u 27°C 85% 4.788 km/giờ
15:00 - 09/08 Nhiều mây 26°C 85% 9.144 km/giờ
18:00 - 09/08 Mưa nhẹ 25°C 86% 6.552 km/giờ
21:00 - 09/08 Mưa nhẹ 24°C 89% 10.368 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 00:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 4.608 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 03:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 9.036 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 06:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 1.764 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 09:00 ngày 09/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 7.2 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 12:00 ngày 09/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 4.788 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 15:00 ngày 09/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 9.144 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 18:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 6.552 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 21:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 10.368 km/giờ

Dự báo thời tiết Nam Định ngày mai

Cập nhật lúc 12:21 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 86% 1.7 km/giờ
04:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 90% 2.75 km/giờ
07:00 - 10/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 85% 3.34 km/giờ
10:00 - 10/08 Mưa nhẹ 30°C / 36°C 68% 4 km/giờ
13:00 - 10/08 Nhiều mây 34°C / 40°C 56% 4.62 km/giờ
16:00 - 10/08 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 72% 5.33 km/giờ
19:00 - 10/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 82% 3.68 km/giờ
22:00 - 10/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 85% 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 01:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 04:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 07:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.34 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 10:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 13:00 ngày 10/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 40°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 4.62 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 16:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.33 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 19:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.68 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 22:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.33 km/giờ

Dự báo thời tiết Nam Định 30 ngày tới

Cập nhật lúc 12:21 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 32°C 70% 3.8 km/giờ
Thứ 4 - 10/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 79% 3.43 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa cường độ nặng 27°C / 28°C 91% 5.09 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 27°C / 28°C 91% 6.2 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 79% 3.92 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 73% 3.39 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 72% 3.98 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 75% 4.11 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 78% 3.69 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 85% 3.55 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 83% 3.06 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 82% 2.35 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 2.5 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 81% 2.07 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 2.01 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 64% 2.31 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 66% 2.31 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 61% 2.87 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mây thưa 27°C / 32°C 58% 2.93 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mây thưa 27°C / 32°C 59% 3.33 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mây thưa 27°C / 32°C 60% 2.96 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mây rải rác 28°C / 33°C 59% 2.93 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mây thưa 28°C / 32°C 59% 2.89 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mây thưa 28°C / 33°C 61% 2.99 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 64% 2.94 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 3.68 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 68% 3.84 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 66% 3.14 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 66% 3.48 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 79% 4.31 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.8 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 10/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 5.09 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 6.2 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.92 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.98 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.11 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.69 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.55 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.96 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.68 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.84 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.48 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.31 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Giao Thủy Huyện Hải Hậu Huyện Mỹ Lộc Huyện Nam Trực Huyện Nghĩa Hưng Huyện Trực Ninh Huyện Vụ Bản Huyện Xuân Trường Huyện Ý Yên Thành Phố Nam Định

Thời tiết Ninh Bình

Dự báo thời tiết Ninh Bình hôm nay

Cập nhật lúc 11:16 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 09/08 Mưa nhiều 25°C 96% 3.42 km/giờ
03:00 - 09/08 Mưa nhẹ 28°C 80% 8.748 km/giờ
06:00 - 09/08 Mưa nhẹ 28°C 81% 2.124 km/giờ
09:00 - 09/08 Trời âm u 28°C 82% 6.588 km/giờ
12:00 - 09/08 Trời âm u 26°C 88% 3.744 km/giờ
15:00 - 09/08 Nhiều mây 25°C 88% 7.308 km/giờ
18:00 - 09/08 Mưa nhẹ 24°C 88% 6.876 km/giờ
21:00 - 09/08 Mưa nhẹ 24°C 90% 7.884 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 00:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 03:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 8.748 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 06:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 2.124 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 09:00 ngày 09/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 6.588 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 12:00 ngày 09/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 3.744 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 15:00 ngày 09/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 7.308 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 18:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 6.876 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 21:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 7.884 km/giờ

Dự báo thời tiết Ninh Bình ngày mai

Cập nhật lúc 10:11 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 88% 1.9 km/giờ
04:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 90% 2.17 km/giờ
07:00 - 10/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 85% 2.18 km/giờ
10:00 - 10/08 Mưa nhẹ 31°C / 36°C 65% 2.53 km/giờ
13:00 - 10/08 Mây cụm 34°C / 39°C 54% 3.18 km/giờ
16:00 - 10/08 Nhiều mây 33°C / 40°C 58% 4.22 km/giờ
19:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 90% 2.54 km/giờ
22:00 - 10/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 90% 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 01:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 04:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 07:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 10:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 13:00 ngày 10/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 39°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 3.18 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 16:00 ngày 10/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 4.22 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 19:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 22:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.98 km/giờ

Dự báo thời tiết Ninh Bình 30 ngày tới

Cập nhật lúc 10:11 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 32°C 69% 3.65 km/giờ
Thứ 4 - 10/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 3.36 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa cường độ nặng 27°C / 28°C 92% 4.81 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 27°C / 28°C 92% 5.81 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 3.68 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 72% 3.21 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 70% 3.87 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 73% 3.95 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 77% 3.59 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 85% 3.34 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 83% 2.91 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 82% 2.4 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 2.51 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 81% 2.02 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 2.14 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 63% 2.34 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 65% 2.27 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 59% 2.98 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mây thưa 27°C / 32°C 56% 2.98 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mây thưa 27°C / 32°C 57% 3.47 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mây thưa 27°C / 32°C 59% 2.96 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mây rải rác 28°C / 33°C 59% 2.87 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mây thưa 28°C / 33°C 57% 2.9 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mây thưa 28°C / 33°C 59% 2.94 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 62% 2.94 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 69% 3.28 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 69% 3.42 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 66% 2.96 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 66% 3.34 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa vừa 27°C / 28°C 83% 4.12 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.65 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 10/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.36 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 4.81 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 5.81 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.68 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.21 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.87 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.95 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.59 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.34 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 3.47 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.96 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.96 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.34 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.12 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Gia Viễn Huyện Hoa Lư Huyện Kim Sơn Huyện Nho Quan Huyện Yên Khánh Huyện Yên Mô Tam Điệp Thành Phố Ninh Bình

Thời tiết Hà Nam

Dự báo thời tiết Hà Nam hôm nay

Cập nhật lúc 12:21 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 09/08 Ít mưa 25°C 94% 2.232 km/giờ
03:00 - 09/08 Mưa nhẹ 29°C 78% 7.056 km/giờ
06:00 - 09/08 Mưa nhẹ 29°C 80% 2.88 km/giờ
09:00 - 09/08 Trời âm u 28°C 84% 5.76 km/giờ
12:00 - 09/08 Trời âm u 26°C 88% 2.556 km/giờ
15:00 - 09/08 Nhiều mây 25°C 87% 6.156 km/giờ
18:00 - 09/08 Mưa nhẹ 25°C 88% 5.472 km/giờ
21:00 - 09/08 Mưa nhẹ 24°C 91% 6.66 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 00:00 ngày 09/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 2.232 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 03:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 7.056 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 06:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 09:00 ngày 09/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 5.76 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 12:00 ngày 09/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 2.556 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 15:00 ngày 09/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 6.156 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 18:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 5.472 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 21:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 6.66 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nam ngày mai

Cập nhật lúc 12:21 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C / 25°C 88% 1.51 km/giờ
04:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 91% 1.72 km/giờ
07:00 - 10/08 Bầu trời quang đãng 26°C / 27°C 86% 2.29 km/giờ
10:00 - 10/08 Mưa nhẹ 31°C / 36°C 65% 3.29 km/giờ
13:00 - 10/08 Mây cụm 34°C / 40°C 54% 3.97 km/giờ
16:00 - 10/08 Mưa nhẹ 31°C / 37°C 67% 5.04 km/giờ
19:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 88% 2.43 km/giờ
22:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 90% 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 01:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 04:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 07:00 ngày 10/08, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 10:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 13:00 ngày 10/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 40°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 3.97 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 16:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 5.04 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 19:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 22:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.91 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nam 30 ngày tới

Cập nhật lúc 12:21 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 32°C 69% 3.02 km/giờ
Thứ 4 - 10/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 3 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa cường độ nặng 26°C / 28°C 91% 3.8 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 26°C / 27°C 93% 4.88 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 80% 3.15 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 2.92 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 3.23 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 75% 3.32 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 79% 2.95 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 86% 2.98 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 85% 2.62 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 83% 2.14 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 78% 2.21 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 83% 1.81 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 75% 1.95 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 64% 2.11 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 67% 2 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 61% 2.51 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mây thưa 26°C / 33°C 57% 2.6 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 58% 2.99 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mây thưa 27°C / 33°C 59% 2.51 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 58% 2.53 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mây thưa 27°C / 33°C 57% 2.61 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mây thưa 27°C / 33°C 59% 2.78 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 64% 2.28 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 72% 2.83 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 67% 2.94 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 64% 2.58 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 64% 2.82 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 79% 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 10/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.8 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 4.88 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.15 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.32 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.33 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bình Lục Huyện Kim Bảng Huyện Lý Nhân Huyện Thanh Liêm Phủ Lý Thị xã Duy Tiên

Thời tiết Lào Cai

Dự báo thời tiết Lào Cai hôm nay

Cập nhật lúc 12:21 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 09/08 Mưa nhẹ 25°C 96% 2.088 km/giờ
03:00 - 09/08 Mưa nhẹ 31°C 69% 2.484 km/giờ
06:00 - 09/08 Mưa nhẹ 32°C 63% 5.544 km/giờ
09:00 - 09/08 Mưa nhẹ 33°C 59% 5.148 km/giờ
12:00 - 09/08 Mưa nhẹ 27°C 85% 2.772 km/giờ
15:00 - 09/08 Ít mưa 24°C 97% 2.7 km/giờ
18:00 - 09/08 Ít mưa 24°C 97% 1.188 km/giờ
21:00 - 09/08 Mưa nhẹ 23°C 98% 2.808 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 00:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 2.088 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 03:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 2.484 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 06:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 5.544 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 09:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 59%, tốc độ gió 5.148 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 12:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 2.772 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 15:00 ngày 09/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 18:00 ngày 09/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 1.188 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 21:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 2.808 km/giờ

Dự báo thời tiết Lào Cai ngày mai

Cập nhật lúc 12:21 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 10/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 97% 0.33 km/giờ
04:00 - 10/08 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 98% 0.78 km/giờ
07:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 95% 0.7 km/giờ
10:00 - 10/08 Mưa nhẹ 32°C / 37°C 63% 0.96 km/giờ
13:00 - 10/08 Mưa nhẹ 36°C / 41°C 44% 0.52 km/giờ
16:00 - 10/08 Mưa nhẹ 35°C / 40°C 51% 1.57 km/giờ
19:00 - 10/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 91% 0.33 km/giờ
22:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 98% 0.75 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 01:00 ngày 10/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.33 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 04:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.78 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 07:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.7 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 10:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 37°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 0.96 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 13:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 36°C / 41°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 0.52 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 16:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 40°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 19:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 0.33 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 22:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.75 km/giờ

Dự báo thời tiết Lào Cai 30 ngày tới

Cập nhật lúc 12:21 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 35°C 53% 2.09 km/giờ
Thứ 4 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C / 35°C 50% 2.54 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 65% 1.82 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 26°C / 28°C 96% 2.64 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa vừa 25°C / 30°C 79% 2.64 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 94% 1.49 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa vừa 25°C / 34°C 69% 1.59 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa vừa 25°C / 32°C 79% 1.52 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 86% 1.46 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 94% 1.21 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 92% 1.17 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 88% 1.87 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 94% 1.28 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 81% 1.88 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 67% 1.25 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 81% 1.46 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 94% 1.36 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 95% 1.3 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 76% 1.47 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 88% 1.14 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 78% 1.55 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 90% 1.59 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 25°C / 35°C 52% 1.75 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 25°C / 35°C 59% 1.5 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 79% 2.04 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 94% 1.66 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 54% 2.15 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 24°C / 34°C 55% 1.6 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 24°C / 34°C 56% 2.11 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 64% 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 35°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 10/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 35°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 34°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.21 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.17 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.28 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.25 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.3 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.14 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 35°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 35°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 34°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 34°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.86 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Hà Huyện Bảo Thắng Huyện Bảo Yên Huyện Bát Xát Huyện Mường Khương Huyện Si Ma Cai Huyện Văn Bàn Thành Phố Lào Cai Thị xã Sa Pa

Thời tiết Yên Bái

Dự báo thời tiết Yên Bái hôm nay

Cập nhật lúc 12:21 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 09/08 Mưa nhẹ 25°C 94% 2.088 km/giờ
03:00 - 09/08 Mưa nhẹ 30°C 77% 2.664 km/giờ
06:00 - 09/08 Mưa nhẹ 31°C 72% 5.364 km/giờ
09:00 - 09/08 Mưa nhẹ 30°C 79% 6.3 km/giờ
12:00 - 09/08 Trời âm u 27°C 89% 4.752 km/giờ
15:00 - 09/08 Trời âm u 26°C 91% 2.628 km/giờ
18:00 - 09/08 Mây rải rác 25°C 90% 2.88 km/giờ
21:00 - 09/08 Mưa nhẹ 24°C 93% 5.148 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 00:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 2.088 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 03:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 2.664 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 06:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 5.364 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 09:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 6.3 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 12:00 ngày 09/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 4.752 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 15:00 ngày 09/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 2.628 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 18:00 ngày 09/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 21:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 5.148 km/giờ

Dự báo thời tiết Yên Bái ngày mai

Cập nhật lúc 11:16 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 10/08 Mây cụm 25°C / 26°C 90% 0.75 km/giờ
04:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 92% 1.52 km/giờ
07:00 - 10/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 88% 1.78 km/giờ
10:00 - 10/08 Mây cụm 30°C / 35°C 68% 1.61 km/giờ
13:00 - 10/08 Mây cụm 33°C / 38°C 56% 1.23 km/giờ
16:00 - 10/08 Nhiều mây 32°C / 39°C 64% 1.22 km/giờ
19:00 - 10/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 90% 1.56 km/giờ
22:00 - 10/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 95% 0.76 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 01:00 ngày 10/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 0.75 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 04:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 07:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 10:00 ngày 10/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 13:00 ngày 10/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 38°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 16:00 ngày 10/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.22 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 19:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 22:00 ngày 10/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.76 km/giờ

Dự báo thời tiết Yên Bái 30 ngày tới

Cập nhật lúc 11:16 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 34°C 60% 1.7 km/giờ
Thứ 4 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 72% 2.52 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa vừa 26°C / 30°C 77% 1.68 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 25°C / 27°C 100% 1.89 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 93% 1.35 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 89% 1.19 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 70% 1.53 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 82% 1.31 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 89% 1.26 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 93% 1.69 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 94% 1.63 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 92% 1.59 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 92% 1.35 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 91% 1.66 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 66% 1.74 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 78% 1.49 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 88% 1.37 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 84% 1.41 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 68% 1.61 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 80% 1.27 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 73% 1.43 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 68% 1.44 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 24°C / 34°C 53% 1.91 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 24°C / 35°C 55% 2.16 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 86% 1.5 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 87% 1.7 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 61% 2.03 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 22°C / 33°C 55% 2.3 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 22°C / 33°C 56% 2.26 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 66% 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 34°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 10/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 100% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.19 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.31 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.27 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 34°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 35°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 33°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 33°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.34 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Lục Yên Huyện Mù Căng Chải Huyện Trạm Tấu Huyện Trấn Yên Huyện Văn Chấn Huyện Văn Yên Huyện Yên Bình Nghĩa Lộ Thành Phố Yên Bái

Thời tiết Lai Châu

Dự báo thời tiết Ðiện Biên hôm nay

Cập nhật lúc 11:16 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 09/08 Mưa nhẹ 22°C 98% 1.296 km/giờ
03:00 - 09/08 Mưa nhẹ 28°C 71% 0.72 km/giờ
06:00 - 09/08 Mưa nhẹ 29°C 68% 1.296 km/giờ
09:00 - 09/08 Ít mưa 28°C 81% 2.232 km/giờ
12:00 - 09/08 Mưa nhẹ 23°C 96% 3.348 km/giờ
15:00 - 09/08 Mưa nhẹ 22°C 97% 2.916 km/giờ
18:00 - 09/08 Mưa nhẹ 21°C 99% 2.268 km/giờ
21:00 - 09/08 Mưa nhẹ 20°C 99% 1.152 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 00:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 1.296 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 03:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 0.72 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 06:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 1.296 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 09:00 ngày 09/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 2.232 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 12:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 3.348 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 15:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 2.916 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 18:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 2.268 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 21:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 1.152 km/giờ

Dự báo thời tiết Lai Châu ngày mai

Cập nhật lúc 12:21 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 10/08 Mưa vừa 23°C / 24°C 96% 0.66 km/giờ
04:00 - 10/08 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 96% 0.76 km/giờ
07:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 95% 0.48 km/giờ
10:00 - 10/08 Mưa nhẹ 30°C / 36°C 70% 0.38 km/giờ
13:00 - 10/08 Mưa nhẹ 34°C / 39°C 51% 0.98 km/giờ
16:00 - 10/08 Mưa nhẹ 33°C / 39°C 59% 0.45 km/giờ
19:00 - 10/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 83% 1.12 km/giờ
22:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 95% 1.31 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 01:00 ngày 10/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.66 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 04:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.76 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 07:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.48 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 10:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 0.38 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 13:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 39°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 0.98 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 16:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 39°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 0.45 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 19:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.12 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 22:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.31 km/giờ

Dự báo thời tiết Lai Châu 30 ngày tới

Cập nhật lúc 12:21 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 24°C / 35°C 49% 1.96 km/giờ
Thứ 4 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C / 35°C 46% 1.78 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 65% 1.31 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 25°C / 28°C 90% 2.93 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa cường độ nặng 24°C / 29°C 73% 2.93 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 95% 1.49 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 73% 1.84 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 76% 1.79 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 84% 1.54 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 93% 1.1 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 88% 1.11 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 78% 1.88 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 95% 1.3 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 68% 1.68 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 70% 1.09 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 77% 1.35 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 93% 1.2 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 96% 1.18 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 81% 1.19 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 81% 1.14 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 75% 1.22 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 91% 1.58 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 24°C / 34°C 55% 1.59 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 71% 1.51 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 66% 1.97 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 95% 1.54 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 52% 2.05 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 63% 1.23 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 56% 1.46 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 67% 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 35°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 10/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 35°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.31 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.1 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.11 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.3 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.09 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.2 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.18 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.19 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.14 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.22 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 34°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.52 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Mường Tè Huyện Nậm Nhùn Huyện Phong Thổ Huyện Sìn Hồ Huyện Tam Đường Huyện Tân Uyên Huyện Than Uyên Thành Phố Lai Châu

Thời tiết Điện Biên

Dự báo thời tiết Ðiện Biên hôm nay

Cập nhật lúc 11:16 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 09/08 Mưa nhẹ 22°C 98% 1.296 km/giờ
03:00 - 09/08 Mưa nhẹ 28°C 71% 0.72 km/giờ
06:00 - 09/08 Mưa nhẹ 29°C 68% 1.296 km/giờ
09:00 - 09/08 Ít mưa 28°C 81% 2.232 km/giờ
12:00 - 09/08 Mưa nhẹ 23°C 96% 3.348 km/giờ
15:00 - 09/08 Mưa nhẹ 22°C 97% 2.916 km/giờ
18:00 - 09/08 Mưa nhẹ 21°C 99% 2.268 km/giờ
21:00 - 09/08 Mưa nhẹ 20°C 99% 1.152 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 00:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 1.296 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 03:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 0.72 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 06:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 1.296 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 09:00 ngày 09/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 2.232 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 12:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 3.348 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 15:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 2.916 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 18:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 2.268 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 21:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 1.152 km/giờ

Dự báo thời tiết Điện Biên ngày mai

Cập nhật lúc 12:21 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 10/08 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 99% 0.69 km/giờ
04:00 - 10/08 Mưa nhẹ 21°C / 22°C 99% 0.37 km/giờ
07:00 - 10/08 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 99% 0.35 km/giờ
10:00 - 10/08 Mây rải rác 30°C / 34°C 61% 0.96 km/giờ
13:00 - 10/08 Mưa nhẹ 34°C / 38°C 45% 0.53 km/giờ
16:00 - 10/08 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 70% 0.32 km/giờ
19:00 - 10/08 Nhiều mây 26°C / 27°C 83% 0.62 km/giờ
22:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 89% 0.24 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 01:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.69 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 04:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.37 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 07:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.35 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 10:00 ngày 10/08, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 0.96 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 13:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 38°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 0.53 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 16:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 0.32 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 19:00 ngày 10/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 0.62 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 22:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 0.24 km/giờ

Dự báo thời tiết Điện Biên 30 ngày tới

Cập nhật lúc 12:21 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 23°C / 34°C 44% 1.77 km/giờ
Thứ 4 - 10/08 Mưa nhẹ 23°C / 35°C 45% 1.39 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 81% 1.51 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa vừa 23°C / 26°C 99% 2.49 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa vừa 23°C / 27°C 80% 2.05 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 91% 1.9 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 22°C / 33°C 49% 2.07 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 66% 2.07 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 79% 1.52 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 88% 1.42 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 87% 1.1 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 81% 1.73 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 94% 1.3 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 67% 1.48 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 61% 1.07 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 57% 1.43 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 89% 1.02 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 95% 0.91 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 22°C / 33°C 60% 1.12 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 76% 0.99 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 60% 1.55 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 89% 1.44 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 55% 1.69 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 61% 1.5 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 67% 1.55 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 88% 1.28 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 51% 2.19 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 53% 1.04 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 22°C / 33°C 45% 1.42 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 49% 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 34°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 10/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 35°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 33°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.1 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.3 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.48 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.07 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.02 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.91 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 33°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.12 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 0.99 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.28 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.04 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 33°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.51 km/giờ

Dự báo thời tiết Điện Biên Phủ Huyện Điện Biên Huyện Điện Biên Đông Huyện Mường Ảng Huyện Mường Chà Huyện Mường Nhé Huyện Nậm Pồ Huyện Tủa Chùa Huyện Tuần Giáo Thị xã Mường Lay

Thời tiết Sơn La

Dự báo thời tiết Sơn La hôm nay

Cập nhật lúc 12:21 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 09/08 Mưa nhẹ 21°C 97% 1.512 km/giờ
03:00 - 09/08 Mưa nhẹ 28°C 72% 1.368 km/giờ
06:00 - 09/08 Mưa nhẹ 28°C 71% 2.988 km/giờ
09:00 - 09/08 Ít mưa 26°C 86% 6.156 km/giờ
12:00 - 09/08 Mưa nhẹ 22°C 96% 2.736 km/giờ
15:00 - 09/08 Trời âm u 21°C 96% 2.736 km/giờ
18:00 - 09/08 Mây rải rác 20°C 97% 1.26 km/giờ
21:00 - 09/08 Ít mây 20°C 97% 1.188 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 00:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 1.512 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 03:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 1.368 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 06:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 2.988 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 09:00 ngày 09/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 6.156 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 12:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 2.736 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 15:00 ngày 09/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 2.736 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 18:00 ngày 09/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 21:00 ngày 09/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 1.188 km/giờ

Dự báo thời tiết Sơn La ngày mai

Cập nhật lúc 12:21 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 10/08 Ít mây 21°C / 21°C 97% 0.16 km/giờ
04:00 - 10/08 Mây thưa 20°C / 21°C 97% 0.24 km/giờ
07:00 - 10/08 Mây thưa 22°C / 22°C 94% 0.35 km/giờ
10:00 - 10/08 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 66% 0.78 km/giờ
13:00 - 10/08 Mưa nhẹ 31°C / 35°C 56% 0.7 km/giờ
16:00 - 10/08 Mưa nhẹ 31°C / 35°C 65% 0.96 km/giờ
19:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 87% 0.88 km/giờ
22:00 - 10/08 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 96% 1.15 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 01:00 ngày 10/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 21°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.16 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 04:00 ngày 10/08, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.24 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 07:00 ngày 10/08, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 22°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.35 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 10:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 0.78 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 13:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 0.7 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 16:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 0.96 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 19:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 0.88 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 22:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.15 km/giờ

Dự báo thời tiết Sơn La 30 ngày tới

Cập nhật lúc 12:21 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 22°C / 32°C 50% 2.3 km/giờ
Thứ 4 - 10/08 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 53% 2.2 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 74% 1.56 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa vừa 22°C / 24°C 99% 2.29 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa vừa 22°C / 26°C 88% 1.56 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 91% 1.52 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 21°C / 33°C 49% 1.64 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 79% 1.64 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 85% 1.28 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 92% 1.09 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa vừa 22°C / 27°C 92% 1.06 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 90% 1.52 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 94% 0.99 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 83% 1.6 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 66% 1.24 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 73% 1.58 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 93% 1 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 89% 0.92 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 55% 1.56 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 85% 1.08 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 65% 1.64 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 89% 1.33 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 50% 1.64 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 54% 1.41 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 83% 1.46 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 90% 1.42 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 60% 2.27 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 21°C / 31°C 52% 1.88 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 21°C / 31°C 51% 2.45 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 58% 3.22 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 10/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 33°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.28 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.09 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.06 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.99 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.24 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 0.92 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.08 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.33 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 31°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 31°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 3.22 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Yên Huyện Mai Sơn Huyện Mộc Châu Huyện Mường La Huyện Phù Yên Huyện Quỳnh Nhai Huyện Sông Mã Huyện Sốp Cộp Huyện Thuận Châu Huyện Vân Hồ Huyện Yên Châu Thành Phố Sơn La

Thời tiết Hòa Bình

Dự báo thời tiết Hòa Bình hôm nay

Cập nhật lúc 10:12 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 09/08 Trời âm u 26°C 92% 3.492 km/giờ
03:00 - 09/08 Ít mưa 29°C 80% 2.844 km/giờ
06:00 - 09/08 Ít mưa 29°C 83% 4.104 km/giờ
09:00 - 09/08 Trời âm u 28°C 88% 4.104 km/giờ
12:00 - 09/08 Trời âm u 26°C 90% 3.672 km/giờ
15:00 - 09/08 Trời âm u 25°C 91% 4.68 km/giờ
18:00 - 09/08 Mưa nhẹ 24°C 91% 4.68 km/giờ
21:00 - 09/08 Mưa nhẹ 24°C 94% 6.084 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 00:00 ngày 09/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 3.492 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 03:00 ngày 09/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 2.844 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 06:00 ngày 09/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 4.104 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 09:00 ngày 09/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 4.104 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 12:00 ngày 09/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 3.672 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 15:00 ngày 09/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 4.68 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 18:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 4.68 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 21:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 6.084 km/giờ

Dự báo thời tiết Hoà Bình ngày mai

Cập nhật lúc 12:21 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 91% 1.3 km/giờ
04:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C / 24°C 94% 1.69 km/giờ
07:00 - 10/08 Mây thưa 26°C / 27°C 90% 1.38 km/giờ
10:00 - 10/08 Mây rải rác 32°C / 38°C 62% 1.43 km/giờ
13:00 - 10/08 Mưa nhẹ 34°C / 41°C 56% 1.87 km/giờ
16:00 - 10/08 Mưa nhẹ 33°C / 40°C 61% 1.96 km/giờ
19:00 - 10/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 94% 1.15 km/giờ
22:00 - 10/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 96% 1.05 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 01:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.3 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 04:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 07:00 ngày 10/08, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 10:00 ngày 10/08, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 38°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 13:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 41°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 16:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 19:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.15 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 22:00 ngày 10/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.05 km/giờ

Dự báo thời tiết Hoà Bình 30 ngày tới

Cập nhật lúc 12:21 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 33°C 68% 2.02 km/giờ
Thứ 4 - 10/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 77% 2.28 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa vừa 26°C / 28°C 89% 2.33 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 25°C / 27°C 97% 2.97 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 89% 1.85 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 81% 1.8 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 73% 1.96 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 81% 2.02 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 86% 1.69 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 90% 2.07 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 90% 1.95 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 90% 1.79 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 86% 1.54 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 89% 1.45 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 79% 1.81 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 70% 1.65 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 75% 1.56 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 69% 1.97 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 59% 1.99 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 67% 2.02 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 62% 1.82 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 66% 1.72 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 25°C / 34°C 59% 2.23 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 25°C / 34°C 62% 2.33 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 73% 1.47 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 78% 1.64 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 73% 1.67 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 65% 2.42 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 65% 2.39 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 81% 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 10/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 34°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 34°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.49 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cao Phong Huyện Đà Bắc Huyện Kim Bôi Huyện Lạc Sơn Huyện Lạc Thủy Huyện Lương Sơn Huyện Mai Châu Huyện Tân Lạc Huyện Yên Thủy Thành Phố Hòa Bình

Thời tiết Hà Giang

Dự báo thời tiết Hà Giang hôm nay

Cập nhật lúc 12:21 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 09/08 Mưa nhẹ 26°C 94% 3.492 km/giờ
03:00 - 09/08 Mưa nhẹ 33°C 62% 1.98 km/giờ
06:00 - 09/08 Mưa nhẹ 36°C 51% 3.78 km/giờ
09:00 - 09/08 Mưa nhẹ 34°C 60% 4.104 km/giờ
12:00 - 09/08 Mưa nhẹ 29°C 80% 1.98 km/giờ
15:00 - 09/08 Ít mưa 25°C 97% 3.168 km/giờ
18:00 - 09/08 Ít mưa 24°C 97% 4.644 km/giờ
21:00 - 09/08 Mưa nhẹ 23°C 97% 6.3 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 00:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 3.492 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 03:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 06:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 36°C,độ ẩm 51%, tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 09:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 60%, tốc độ gió 4.104 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 12:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 15:00 ngày 09/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 3.168 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 18:00 ngày 09/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 4.644 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 21:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 6.3 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Giang ngày mai

Cập nhật lúc 10:12 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 10/08 Mưa vừa 23°C / 24°C 98% 1.21 km/giờ
04:00 - 10/08 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 98% 1.51 km/giờ
07:00 - 10/08 Mây thưa 24°C / 25°C 94% 1.15 km/giờ
10:00 - 10/08 Mây rải rác 33°C / 37°C 52% 0.91 km/giờ
13:00 - 10/08 Mưa nhẹ 35°C / 39°C 44% 1.24 km/giờ
16:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 95% 1.24 km/giờ
19:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 98% 1.52 km/giờ
22:00 - 10/08 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 99% 0.69 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 01:00 ngày 10/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.21 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 04:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 07:00 ngày 10/08, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.15 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 10:00 ngày 10/08, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 37°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 0.91 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 13:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 39°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 1.24 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 16:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.24 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 19:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 22:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.69 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 10:12 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 24°C / 33°C 63% 1.59 km/giờ
Thứ 4 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 71% 2.51 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 77% 2.28 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 24°C / 26°C 99% 2.39 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 95% 2.39 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 95% 1.41 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 85% 1.86 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 90% 1.57 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 95% 1.43 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa vừa 24°C / 28°C 96% 1.78 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa vừa 24°C / 28°C 96% 1.66 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa vừa 24°C / 28°C 94% 1.79 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 95% 1.72 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa vừa 24°C / 28°C 93% 1.95 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 72% 1.63 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 84% 1.29 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 95% 1.49 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 94% 1.43 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 85% 1.37 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 91% 1.04 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 88% 1.33 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 72% 1.51 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 58% 1.82 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 24°C / 34°C 54% 2 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 87% 1.99 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 91% 2.11 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 52% 1.83 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 21°C / 33°C 50% 2.19 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 21°C / 33°C 53% 2.06 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 60% 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 10/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.29 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.04 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.33 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 34°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 33°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 33°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.34 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Mê Huyện Bắc Quang Huyện Đồng Văn Huyện Hoàng Su Phì Huyện Mèo Vạc Huyện Quản Bạ Huyện Quang Bình Huyện Vị Xuyên Huyện Xín Mần Huyện Yên Minh Thành Phố Hà Giang

Thời tiết Tuyên Quang

Dự báo thời tiết Tuyên Quang hôm nay

Cập nhật lúc 11:17 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 09/08 Mây rải rác 25°C 96% 1.62 km/giờ
03:00 - 09/08 Mưa nhẹ 30°C 78% 2.052 km/giờ
06:00 - 09/08 Mưa nhẹ 30°C 81% 4.752 km/giờ
09:00 - 09/08 Mây rải rác 29°C 82% 3.564 km/giờ
12:00 - 09/08 Trời âm u 26°C 90% 2.7 km/giờ
15:00 - 09/08 Trời âm u 25°C 91% 1.296 km/giờ
18:00 - 09/08 Mưa nhẹ 24°C 95% 3.996 km/giờ
21:00 - 09/08 Mưa nhẹ 24°C 96% 2.844 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 00:00 ngày 09/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 03:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 2.052 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 06:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 4.752 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 09:00 ngày 09/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 3.564 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 12:00 ngày 09/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 15:00 ngày 09/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 1.296 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 18:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 3.996 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 21:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 2.844 km/giờ

Dự báo thời tiết Tuyên Quang ngày mai

Cập nhật lúc 12:21 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 96% 0.85 km/giờ
04:00 - 10/08 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 98% 0.85 km/giờ
07:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 97% 0.69 km/giờ
10:00 - 10/08 Mây cụm 31°C / 36°C 64% 0.77 km/giờ
13:00 - 10/08 Nhiều mây 34°C / 39°C 51% 0.55 km/giờ
16:00 - 10/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 89% 1.84 km/giờ
19:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 99% 1.27 km/giờ
22:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 99% 0.63 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 01:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.85 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 04:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.85 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 07:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.69 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 10:00 ngày 10/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 0.77 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 13:00 ngày 10/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 39°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 0.55 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 16:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 19:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.27 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 22:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.63 km/giờ

Dự báo thời tiết Tuyên Quang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 12:21 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 33°C 63% 1.64 km/giờ
Thứ 4 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 78% 2.23 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa vừa 25°C / 30°C 77% 1.79 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 25°C / 26°C 100% 2.27 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 95% 1.5 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 91% 1.29 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 77% 1.75 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 85% 1.54 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa vừa 26°C / 30°C 92% 1.48 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 94% 1.85 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa vừa 24°C / 29°C 95% 1.75 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 93% 1.66 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 93% 1.62 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 92% 1.71 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 63% 1.94 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 78% 1.43 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 91% 1.33 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 86% 1.37 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 75% 1.49 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 81% 1.22 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 74% 1.42 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 63% 1.47 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 24°C / 34°C 55% 1.83 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 24°C / 34°C 52% 2.32 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 88% 1.65 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 89% 1.88 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 54% 1.96 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 22°C / 33°C 52% 2.19 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 22°C / 33°C 52% 2.13 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 60% 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 10/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 100% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.29 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.48 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.33 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.22 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 34°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 34°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 33°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 33°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.15 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Chiêm Hóa Huyện Hàm Yên Huyện Lâm Bình Huyện Na Hang Huyện Sơn Dương Huyện Yên Sơn Thành Phố Tuyên Quang

Thời tiết Phú Thọ

Dự báo thời tiết Phú Thọ hôm nay

Cập nhật lúc 12:21 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 09/08 Trời âm u 25°C 92% 4.14 km/giờ
03:00 - 09/08 Mưa nhẹ 30°C 76% 3.924 km/giờ
06:00 - 09/08 Mưa nhẹ 30°C 77% 5.544 km/giờ
09:00 - 09/08 Trời âm u 29°C 83% 3.636 km/giờ
12:00 - 09/08 Trời âm u 26°C 86% 3.564 km/giờ
15:00 - 09/08 Trời âm u 25°C 88% 2.52 km/giờ
18:00 - 09/08 Mưa nhẹ 25°C 91% 5.688 km/giờ
21:00 - 09/08 Mưa nhẹ 24°C 94% 5.184 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 00:00 ngày 09/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 4.14 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 03:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 3.924 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 06:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 5.544 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 09:00 ngày 09/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 3.636 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 12:00 ngày 09/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 3.564 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 15:00 ngày 09/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 18:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 5.688 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 21:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 5.184 km/giờ

Dự báo thời tiết Phú Thọ ngày mai

Cập nhật lúc 10:12 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 91% 1.51 km/giờ
04:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C / 24°C 94% 1.39 km/giờ
07:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 90% 1.88 km/giờ
10:00 - 10/08 Ít mây 29°C / 34°C 75% 2.45 km/giờ
13:00 - 10/08 Ít mây 34°C / 39°C 56% 1.83 km/giờ
16:00 - 10/08 Nhiều mây 33°C / 39°C 61% 1.81 km/giờ
19:00 - 10/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 87% 0.57 km/giờ
22:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 96% 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 01:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 04:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 07:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 10:00 ngày 10/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 13:00 ngày 10/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 39°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 16:00 ngày 10/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 39°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 19:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 0.57 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 22:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.74 km/giờ

Dự báo thời tiết Phú Thọ 30 ngày tới

Cập nhật lúc 10:12 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 33°C 65% 1.77 km/giờ
Thứ 4 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 77% 2.39 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa vừa 26°C / 29°C 83% 1.66 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 25°C / 27°C 99% 2.16 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 92% 1.47 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 86% 1.34 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 74% 1.68 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 82% 1.61 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 89% 1.41 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 91% 1.88 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa vừa 24°C / 29°C 93% 1.81 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 92% 1.69 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 90% 1.48 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 91% 1.53 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 71% 1.86 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 75% 1.54 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 83% 1.42 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 77% 1.63 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 66% 1.71 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 74% 1.53 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 67% 1.52 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 65% 1.5 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 24°C / 34°C 57% 2.11 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 25°C / 34°C 58% 2.32 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 81% 1.41 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 84% 1.67 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 66% 1.85 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 59% 2.31 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 60% 2.26 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 72% 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 10/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.48 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 34°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 34°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.24 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cẩm Khê Huyện Đoan Hùng Huyện Hạ Hoà Huyện Lâm Thao Huyện Phù Ninh Huyện Tam Nông Huyện Tân Sơn Huyện Thanh Ba Huyện Thanh Sơn Huyện Thanh Thuỷ Huyện Yên Lập Thị xã Phú Thọ Việt Trì

Thời tiết Thái Nguyên

Dự báo thời tiết Thái Nguyên hôm nay

Cập nhật lúc 11:16 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 09/08 Mưa nhẹ 25°C 90% 3.456 km/giờ
03:00 - 09/08 Ít mưa 28°C 75% 3.456 km/giờ
06:00 - 09/08 Mưa nhẹ 31°C 73% 5.004 km/giờ
09:00 - 09/08 Trời âm u 30°C 75% 3.744 km/giờ
12:00 - 09/08 Trời âm u 27°C 84% 1.548 km/giờ
15:00 - 09/08 Mưa nhẹ 26°C 88% 3.564 km/giờ
18:00 - 09/08 Mưa nhẹ 25°C 94% 6.336 km/giờ
21:00 - 09/08 Mưa nhẹ 24°C 94% 5.76 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 00:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 3.456 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 03:00 ngày 09/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 3.456 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 06:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 5.004 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 09:00 ngày 09/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 3.744 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 12:00 ngày 09/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 1.548 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 15:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 3.564 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 18:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 6.336 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 21:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 5.76 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Nguyên ngày mai

Cập nhật lúc 11:17 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 94% 1.76 km/giờ
04:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 94% 1.6 km/giờ
07:00 - 10/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 90% 1.81 km/giờ
10:00 - 10/08 Mưa nhẹ 30°C / 36°C 74% 2.3 km/giờ
13:00 - 10/08 Mưa nhẹ 33°C / 38°C 56% 2.31 km/giờ
16:00 - 10/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 83% 2.97 km/giờ
19:00 - 10/08 Nhiều mây 26°C / 27°C 86% 1.92 km/giờ
22:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 95% 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 01:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 04:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 07:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 10:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 13:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 38°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 16:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 19:00 ngày 10/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 22:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2.31 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Nguyên 30 ngày tới

Cập nhật lúc 11:17 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 33°C 69% 2.02 km/giờ
Thứ 4 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 86% 2.24 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa vừa 25°C / 28°C 84% 2.21 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 25°C / 26°C 98% 3.09 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 90% 1.95 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 84% 2.05 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 79% 2.1 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 83% 2.26 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa vừa 26°C / 30°C 88% 2.01 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 91% 2.24 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 90% 2.07 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 90% 1.76 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 87% 1.9 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 89% 1.62 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 68% 2.09 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 70% 1.65 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 80% 1.4 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 74% 1.72 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 68% 1.73 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 68% 1.79 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 62% 1.95 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 25°C / 34°C 57% 2 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 25°C / 34°C 58% 2.1 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mây thưa 25°C / 34°C 55% 2.56 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 77% 1.59 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 84% 2.01 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 57% 2.01 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây thưa 23°C / 32°C 56% 1.99 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây rải rác 23°C / 33°C 55% 1.97 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 65% 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 10/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.4 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 34°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 34°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 34°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.22 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đại Từ Huyện Định Hóa Huyện Đồng Hỷ Huyện Phú Bình Huyện Phú Lương Huyện Võ Nhai Phổ Yên Sông Công Thành Phố Thái Nguyên

Thời tiết Bắc Kạn

Dự báo thời tiết Bắc Kạn hôm nay

Cập nhật lúc 10:13 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 09/08 Mưa nhẹ 25°C 95% 1.908 km/giờ
03:00 - 09/08 Ít mưa 29°C 82% 1.476 km/giờ
06:00 - 09/08 Mưa nhẹ 29°C 81% 2.376 km/giờ
09:00 - 09/08 Mưa nhẹ 29°C 80% 2.376 km/giờ
12:00 - 09/08 Mưa nhẹ 26°C 94% 0.252 km/giờ
15:00 - 09/08 Mưa nhẹ 24°C 95% 2.988 km/giờ
18:00 - 09/08 Mưa nhẹ 24°C 96% 3.816 km/giờ
21:00 - 09/08 Mưa nhẹ 23°C 97% 4.104 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 00:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 1.908 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 03:00 ngày 09/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 1.476 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 06:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 2.376 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 09:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 2.376 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 12:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 0.252 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 15:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 2.988 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 18:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 3.816 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 21:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 4.104 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Kạn ngày mai

Cập nhật lúc 11:17 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 96% 1.05 km/giờ
04:00 - 10/08 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 97% 1.15 km/giờ
07:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 95% 0.93 km/giờ
10:00 - 10/08 Mưa nhẹ 29°C / 36°C 81% 0.74 km/giờ
13:00 - 10/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 82% 1.16 km/giờ
16:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 98% 1.14 km/giờ
19:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 99% 1.32 km/giờ
22:00 - 10/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 100% 0.96 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 01:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.05 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 04:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.15 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 07:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.93 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 10:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 36°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 0.74 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 13:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.16 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 16:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.14 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 19:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.32 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 22:00 ngày 10/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 100% , tốc độ gió 0.96 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Kạn 30 ngày tới

Cập nhật lúc 11:17 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 32°C 70% 1.79 km/giờ
Thứ 4 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 88% 2 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 28°C 82% 2.15 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 99% 2.53 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa vừa 24°C / 28°C 95% 1.67 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa vừa 24°C / 29°C 91% 1.7 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 85% 1.9 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa vừa 25°C / 30°C 88% 1.94 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 93% 1.76 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa vừa 24°C / 28°C 93% 2.02 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa vừa 24°C / 28°C 93% 1.92 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 93% 1.71 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 91% 1.86 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa vừa 23°C / 28°C 92% 1.74 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 63% 2.19 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 72% 1.45 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 88% 1.22 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 83% 1.43 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 77% 1.43 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 76% 1.35 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 65% 1.89 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 58% 1.74 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 60% 1.93 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 53% 2.5 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 83% 1.6 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 89% 2.03 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 51% 1.89 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây thưa 22°C / 32°C 50% 1.94 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 22°C / 32°C 49% 1.95 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 57% 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 10/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.22 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.15 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ba Bể Huyện Bạch Thông Huyện Chợ Đồn Huyện Chợ Mới Huyện Na Rì Huyện Ngân Sơn Huyện Pác Nặm Thành Phố Bắc Kạn

Thời tiết Cao Bằng

Dự báo thời tiết Cao Bằng hôm nay

Cập nhật lúc 11:17 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 09/08 Mưa nhẹ 25°C 94% 1.296 km/giờ
03:00 - 09/08 Ít mưa 29°C 82% 1.476 km/giờ
06:00 - 09/08 Mưa nhẹ 31°C 73% 3.636 km/giờ
09:00 - 09/08 Mưa nhẹ 31°C 69% 3.996 km/giờ
12:00 - 09/08 Mưa nhẹ 25°C 91% 3.672 km/giờ
15:00 - 09/08 Ít mây 24°C 93% 4.752 km/giờ
18:00 - 09/08 Trời quang 24°C 94% 4.536 km/giờ
21:00 - 09/08 Mưa nhẹ 23°C 98% 5.724 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 00:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 1.296 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 03:00 ngày 09/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 1.476 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 06:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 3.636 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 09:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 3.996 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 12:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 3.672 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 15:00 ngày 09/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 4.752 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 18:00 ngày 09/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 4.536 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 21:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 5.724 km/giờ

Dự báo thời tiết Cao Bằng ngày mai

Cập nhật lúc 11:17 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 10/08 Bầu trời quang đãng 24°C / 25°C 94% 1.26 km/giờ
04:00 - 10/08 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 98% 1.59 km/giờ
07:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 93% 1.24 km/giờ
10:00 - 10/08 Mưa nhẹ 29°C / 36°C 84% 1.54 km/giờ
13:00 - 10/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 95% 1.98 km/giờ
16:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 98% 1.8 km/giờ
19:00 - 10/08 Mưa vừa 23°C / 24°C 98% 2.14 km/giờ
22:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C / 24°C 98% 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 01:00 ngày 10/08, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 04:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 07:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.24 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 10:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 36°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 13:00 ngày 10/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 16:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 19:00 ngày 10/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 22:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.72 km/giờ

Dự báo thời tiết Cao Bằng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 11:17 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 24°C / 31°C 73% 1.79 km/giờ
Thứ 4 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 91% 1.95 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa vừa 24°C / 27°C 88% 2.35 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 99% 2.79 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 96% 1.89 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa vừa 24°C / 28°C 95% 1.78 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa vừa 24°C / 29°C 92% 2.07 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa vừa 25°C / 28°C 93% 2.06 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa vừa 25°C / 28°C 96% 1.88 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa vừa 24°C / 27°C 96% 1.97 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa vừa 23°C / 27°C 94% 1.91 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 93% 1.83 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 91% 1.97 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa vừa 23°C / 28°C 91% 1.99 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 60% 2.15 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 67% 1.63 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 88% 1.08 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 90% 1.24 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 87% 1.35 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 80% 1.13 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 65% 1.96 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 64% 1.53 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 71% 1.7 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 57% 2.44 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 78% 1.8 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 85% 2.55 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 21°C / 31°C 49% 2.09 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây thưa 21°C / 32°C 48% 1.85 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 22°C / 32°C 47% 1.87 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mây rải rác 22°C / 30°C 52% 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 10/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.08 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.24 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.13 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 31°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 32°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.35 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bảo Lạc Huyện Bảo Lâm Huyện Hạ Lang Huyện Hà Quảng Huyện Hoà An Huyện Nguyên Bình Huyện Quảng Hòa Huyện Thạch An Huyện Trùng Khánh Thành Phố Cao Bằng

Thời tiết Lạng Sơn

Dự báo thời tiết Lạng Sơn hôm nay

Cập nhật lúc 12:21 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 09/08 Mây rải rác 24°C 94% 4.032 km/giờ
03:00 - 09/08 Mưa nhẹ 28°C 79% 2.988 km/giờ
06:00 - 09/08 Mưa nhẹ 29°C 72% 2.556 km/giờ
09:00 - 09/08 Mưa nhẹ 30°C 67% 0.612 km/giờ
12:00 - 09/08 Mưa nhẹ 26°C 83% 1.98 km/giờ
15:00 - 09/08 Mưa nhẹ 25°C 90% 2.844 km/giờ
18:00 - 09/08 Mưa nhẹ 24°C 94% 5.184 km/giờ
21:00 - 09/08 Mưa nhẹ 23°C 95% 5.148 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 00:00 ngày 09/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 4.032 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 03:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 2.988 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 06:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 2.556 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 09:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 0.612 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 12:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 15:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 2.844 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 18:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 5.184 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 21:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 5.148 km/giờ

Dự báo thời tiết Lạng Sơn ngày mai

Cập nhật lúc 12:22 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 94% 1.41 km/giờ
04:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C / 24°C 95% 1.4 km/giờ
07:00 - 10/08 Mây rải rác 25°C / 26°C 89% 1.29 km/giờ
10:00 - 10/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 73% 3.98 km/giờ
13:00 - 10/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 5.57 km/giờ
16:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C / 24°C 94% 3.32 km/giờ
19:00 - 10/08 Mưa vừa 23°C / 24°C 96% 1.41 km/giờ
22:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C / 24°C 98% 1.08 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 01:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 04:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.4 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 07:00 ngày 10/08, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.29 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 10:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.98 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 13:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.57 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 16:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 3.32 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 19:00 ngày 10/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 22:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.08 km/giờ

Dự báo thời tiết Lạng Sơn 30 ngày tới

Cập nhật lúc 12:22 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 30°C 75% 2.85 km/giờ
Thứ 4 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 93% 3.29 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa cường độ nặng 24°C / 26°C 90% 3.23 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 97% 5.4 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa vừa 25°C / 27°C 92% 2.71 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa vừa 25°C / 28°C 88% 2.58 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 89% 2.52 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa vừa 26°C / 28°C 89% 3.11 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa vừa 25°C / 28°C 92% 2.87 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa vừa 25°C / 27°C 92% 2.64 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa vừa 23°C / 27°C 91% 2.36 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa vừa 23°C / 27°C 91% 2 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa vừa 23°C / 28°C 89% 2.22 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 87% 2.18 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 74% 2.22 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 67% 2.12 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 76% 1.46 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 80% 1.49 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 76% 1.74 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 70% 1.78 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 60% 2.2 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 60% 2.04 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 71% 2.13 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 64% 2.64 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 81% 1.98 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa vừa 23°C / 28°C 87% 3.51 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 56% 3.51 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây rải rác 23°C / 29°C 57% 2.84 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây rải rác 23°C / 30°C 54% 2.8 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 59% 3.3 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 10/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 5.4 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.51 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 3.51 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.84 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3.3 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Sơn Huyện Bình Gia Huyện Cao Lộc Huyện Chi Lăng Huyện Đình Lập Huyện Hữu Lũng Huyện Lộc Bình Huyện Tràng Định Huyện Văn Lãng Huyện Văn Quan Thành Phố Lạng Sơn

Thời tiết Bắc Giang

Dự báo thời tiết Bắc Giang hôm nay

Cập nhật lúc 11:17 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 09/08 Mây rải rác 27°C 85% 4.536 km/giờ
03:00 - 09/08 Ít mưa 29°C 74% 3.06 km/giờ
06:00 - 09/08 Mưa nhẹ 29°C 74% 4.176 km/giờ
09:00 - 09/08 Trời âm u 30°C 70% 7.056 km/giờ
12:00 - 09/08 Mưa nhẹ 27°C 83% 4.896 km/giờ
15:00 - 09/08 Mưa nhẹ 26°C 86% 5.22 km/giờ
18:00 - 09/08 Mưa nhẹ 25°C 90% 5.976 km/giờ
21:00 - 09/08 Mưa nhẹ 25°C 92% 5.436 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 00:00 ngày 09/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 4.536 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 03:00 ngày 09/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 06:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 4.176 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 09:00 ngày 09/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 7.056 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 12:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 4.896 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 15:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 5.22 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 18:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 5.976 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 21:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 5.436 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Giang ngày mai

Cập nhật lúc 12:22 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 89% 2.07 km/giờ
04:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 92% 1.91 km/giờ
07:00 - 10/08 Bầu trời quang đãng 27°C / 27°C 84% 2.79 km/giờ
10:00 - 10/08 Mưa nhẹ 31°C / 36°C 67% 3.92 km/giờ
13:00 - 10/08 Mưa nhẹ 34°C / 39°C 52% 5.04 km/giờ
16:00 - 10/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 75% 5.85 km/giờ
19:00 - 10/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 77% 3.48 km/giờ
22:00 - 10/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 81% 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 01:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 04:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 07:00 ngày 10/08, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 10:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.92 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 13:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 39°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 5.04 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 16:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.85 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 19:00 ngày 10/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.48 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 22:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.69 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 12:22 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 32°C 71% 2.54 km/giờ
Thứ 4 - 10/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 85% 2.94 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa cường độ nặng 26°C / 28°C 89% 2.7 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 26°C / 27°C 95% 4.49 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa vừa 26°C / 30°C 86% 2.8 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 79% 2.7 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 78% 2.69 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 81% 3.06 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa vừa 27°C / 31°C 85% 2.77 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa vừa 26°C / 29°C 89% 2.74 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 87% 2.43 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 87% 1.93 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 84% 2.17 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 86% 1.76 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 73% 2.03 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 67% 1.92 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 73% 1.66 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 68% 1.98 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 64% 2.11 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 63% 2.3 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 60% 2.11 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 57% 2.33 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 60% 2.34 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 59% 2.74 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 71% 1.92 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa vừa 25°C / 31°C 79% 2.91 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 61% 2.91 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây rải rác 24°C / 31°C 60% 2.56 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây rải rác 24°C / 32°C 59% 2.52 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 69% 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 10/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 4.49 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.9 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Hiệp Hòa Huyện Lạng Giang Huyện Lục Nam Huyện Lục Ngạn Huyện Sơn Động Huyện Tân Yên Huyện Việt Yên Huyện Yên Dũng Huyện Yên Thế Thành Phố Bắc Giang

Thời tiết Quảng Ninh

Dự báo thời tiết Quảng Ninh hôm nay

Cập nhật lúc 12:22 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 09/08 Mưa nhẹ 26°C 89% 2.448 km/giờ
03:00 - 09/08 Mưa nhẹ 28°C 83% 2.628 km/giờ
06:00 - 09/08 Mưa nhẹ 30°C 73% 2.844 km/giờ
09:00 - 09/08 Mưa nhẹ 30°C 73% 1.656 km/giờ
12:00 - 09/08 Mưa nhẹ 26°C 87% 1.368 km/giờ
15:00 - 09/08 Trời quang 26°C 91% 3.492 km/giờ
18:00 - 09/08 Ít mây 25°C 94% 7.272 km/giờ
21:00 - 09/08 Mưa nhẹ 24°C 94% 6.012 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 00:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 2.448 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 03:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 2.628 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 06:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 2.844 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 09:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 1.656 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 12:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 1.368 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 15:00 ngày 09/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 3.492 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 18:00 ngày 09/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 7.272 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 21:00 ngày 09/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 6.012 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Ninh ngày mai

Cập nhật lúc 11:17 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 10/08 Mây thưa 25°C / 26°C 94% 2.02 km/giờ
04:00 - 10/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 94% 1.67 km/giờ
07:00 - 10/08 Ít mây 26°C / 27°C 88% 1.67 km/giờ
10:00 - 10/08 Mưa nhẹ 31°C / 35°C 58% 3.14 km/giờ
13:00 - 10/08 Mưa nhẹ 31°C / 35°C 60% 3.72 km/giờ
16:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 89% 2.01 km/giờ
19:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 91% 1.74 km/giờ
22:00 - 10/08 Mưa nhẹ 25°C / 25°C 94% 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 01:00 ngày 10/08, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 04:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 07:00 ngày 10/08, dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 10:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 13:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 3.72 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 16:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 19:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 22:00 ngày 10/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.72 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Ninh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 11:17 - 09/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa vừa 27°C / 31°C 76% 5.42 km/giờ
Thứ 4 - 10/08 Mưa vừa 26°C / 27°C 89% 5.3 km/giờ
Thứ 5 - 11/08 Mưa cường độ nặng 26°C / 27°C 93% 7.91 km/giờ
Thứ 6 - 12/08 Mưa cường độ nặng 27°C / 28°C 90% 9.37 km/giờ
Thứ 7 - 13/08 Mưa vừa 28°C / 29°C 86% 4.88 km/giờ
Chủ Nhật - 14/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 83% 4.09 km/giờ
Thứ 2 - 15/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 85% 4.56 km/giờ
Thứ 3 - 16/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 85% 5.11 km/giờ
Thứ 4 - 17/08 Mưa vừa 28°C / 29°C 86% 4.85 km/giờ
Thứ 5 - 18/08 Mưa vừa 28°C / 29°C 86% 4.12 km/giờ
Thứ 6 - 19/08 Mưa vừa 27°C / 29°C 84% 3.5 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 84% 2.74 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 84% 2.9 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 82% 2.93 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 2.66 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 71% 2.93 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 72% 2.85 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 73% 2.02 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 71% 2.65 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 68% 2.47 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 64% 3.18 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 65% 3.05 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 71% 2.89 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 72% 3.26 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 76% 3.21 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 80% 6.13 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 67% 6.13 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Ít mây 26°C / 29°C 68% 4.83 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây rải rác 26°C / 30°C 66% 5.37 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 67% 5.96 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Hôm nay , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.42 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 10/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 5.3 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 11/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 7.91 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 12/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 9.37 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 13/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.88 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 14/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.09 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 15/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.56 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 16/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 5.11 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 17/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.85 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 18/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.12 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 19/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.5 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.18 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.21 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 6.13 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 6.13 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.83 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 5.37 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 5.96 km/giờ

Dự báo thời tiết Cẩm Phả Đông Triều Hạ Long Huyện Ba Chẽ Huyện Bình Liêu Huyện Cô Tô Huyện Đầm Hà Huyện Hải Hà Huyện Tiên Yên Huyện Vân Đồn Móng Cái Quảng Yên Uông Bí

Video clip

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 9/8: miền bắc ngày mai nắng, nền nhiệt tăng nhẹ | antv

Dự báo thời tiết ngày 9/8: miền bắc giảm mưa, miền trung và nam tăng mưa | vtc now

Dự báo thời tiết tối ngày 8/8: miền bắc mưa dông rải rác về chiều tối và đêm | antv

Dự báo thời tiết ngày 8/8: miền bắc có mưa dông trên diện rộng | antv

Dự báo thời tiết mới nhất sáng 8/8. miền bắc giảm mưa, trung bộ và tây nguyên mưa rất to

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 8/8: bắc bộ mưa giảm nhanh, nền nhiệt tăng nhẹ | antv

Dự báo thời tiết | miền bắc mưa to đến rất to | cảnh báo rầy nâu, rầy lưng trắng hại lúa | vtc16

Dự báo thời tiết ngày mai 8/8/2022: mưa dông tiếp tục trải khắp 3 miền | vtc16

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 07/08/2022 | bắc bộ, bắc trung bộ mưa to đến rất to | vtc16

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 8/8 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Thời tiết hôm nay 07/08/2022: bắc bộ vẫn còn có mưa dông diện rộng| vtc14

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 06/08: miền bắc mưa to cục bộ | antv

Dự báo thời tiết tối ngày 4/8: miền bắc đón mưa lớn từ đêm nay | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 5/8: hà nội, bắc bộ đêm mưa to, ngày mưa rất to | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 4/8: miền bắc ngày mai oi nóng | antv

Thời tiết hôm nay 05/08/2022: bắc bô và thanh hóa có mưa vừa đến mưa to | vtc14

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 2/8: miền bắc xuất hiện mưa rải rác | antv

Dự báo thời tiết ngày 31/7: miền bắc ban ngày có nắng, thời tiết mát mẻ | antv

Dự báo thời tiết tối ngày 3/8: miền bắc mưa dông rải rác về chiều tối và đêm | antv

Dự báo thời tiết mới nhất sáng 5/8. thời tiết chiều nay: miền bắc trở mưa dông diện rộng, giảm nhiệt

Miền bắc mưa cả tuần | vtc14

Thời tiết hôm nay 06/08/2022: bắc bộ vẫn có mưa dông diện rộng| vtc14

Dự báo thời tiết ngày 29/07: miền bắc ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi | antv

Thời tiết 19/07/2022 | miền bắc, miền trung nắng như đổ lửa trước khi hứng mưa lớn | vtc16

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 3/8 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Thời tiết 12h 02/01/2020: miền bắc nồm ẩm, dễ nảy sinh nấm mốc| vtc14

Dự báo thời tiết tối ngày 28/7: miền bắc nắng nóng ít mưa nhiệt độ 33-36 độ c | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và sáng mai ngày 30/07: miền bắc mưa dông rải rác có mưa vừa, mưa to |antv

Dự báo thời tiết đêm nay và sáng mai ngày 02/8: miền bắc mưa dông rải rác, nhiệt độ tăng dần | antv

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 09/05/2022 | miền bắc mưa đến hôm nào? | vtc16

Dự báo thời tiết ngày 3/8: miền bắc ban ngày nắng nóng, chiều tối có mưa dông | antv

Dự báo thời tiết ngày 24/07: miền bắc ngày nắng nóng | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 27/7: miền bắc ngày mai nắng nóng gay gắt | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 28/7: miền bắc nắng nóng gay gắt | antv

Thời tiết đêm nay và ngày mai 11/05: miền bắc còn đợt rét nào không ? | vtc16

Miền bắc tiếp tục mưa lớn: dự báo một năm thời tiết bất thường | vtc16

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 17/7: miền bắc nắng nóng trên diện rộng | antv

Thời tiết trưa, chiều 06/06/2022: miền bắc mưa dông diện rộng, phòng ngập úng| vtc14

Thời tiết tối và đêm 05/08/2022: bắc bộ có mưa dông nhiệt độ giảm | vtc14

Dự báo thời tiết ngày 28/7: miền bắc nắng nóng gay gắt lên tới 36 độ c | antv

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 06/06/2022 | miền bắc đón mưa lớn, kết thúc nắng nóng | vtc16

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 1/7: miền bắc có mưa dông trên diện rộng | antv

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 6/8 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Bản tin dự báo thời tiết đêm 7, ngày 8/8/2022

Thời tiết trưa, chiều 16/05/2022: miền bắc đang trong ngày lạnh hiếm gặp| vtc14

Dự báo thời tiết 7 ngày | miền bắc có nắng | cảnh báo bọ xít nâu gây hại trên cây vải | vtc16

Dự báo thời tiết | miền bắc mưa lớn | cảnh báo châu chấu tre gây hại | vtc16

Thời tiết trưa, chiều 31/03/2022: miền bắc oi bức trước khi "nàng bân" về| vtc14

Thời tiết trưa, chiều 07/05/2022: khu vực miền bắc, có mưa dông | vtc14

Thời tiết trưa chiều 07/08/2022: bắc bộ mưa lớn diện rộng kéo dài | vtc14

--- Bài mới hơn ---

 • Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Ở Bắc Giang
 • Thời Tiết Bắc Giang Tết Nguyên Đán
 • Dự Báo Thời Tiết Tphcm Ngày Mai Theo Giờ
 • Dự Báo Thời Tiết Tp Hcm Quận 12
 • Thời Tiết Việt Nam Tphcm
 • --- Bài cũ hơn ---

 • Giá Xăng Ron A92
 • Giá Xăng Phú Thọ
 • Giá Cả Thị Trường Sắt Thép
 • Giá Cả Thị Trường Điện Thoại Iphone
 • Bxh Bóng Đá Hạng Nhất Vn
 • --- Cùng chuyên mục ---

 • Thời Tiết Tphcm Bây Giờ
 • Thời Tiết Thành Phố Tphcm
 • Thời Tiết Tp Hcm Những Ngày Tới
 • Thời Tiết Khu Vực Tp Hcm 10 Ngày Tới
 • Thời Tiết Tphcm Tuần Này
 • Thời Tiết Việt Nam Tphcm
 • Thời Tiết Tối Nay Ở Tphcm
 • Thời Tiết Của Tphcm
 • Khí Hậu Thời Tiết Tp Hcm
 • Thời Tiết Tphcm Quận 8
 • Bạn đang xem bài viết Dự Báo Thời Tiết 3 Ngày Tới Ở Bắc Giang trên website Raffles-hanoi.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100