Xu Hướng 7/2022 # Thời Tiết Hcm Hôm Nay Mới Nhất # Top View

Xem 26,136

Cập nhật thông tin chi tiết Thời Tiết Hcm Hôm Nay mới nhất ngày 05/07/2022 trên website Raffles-hanoi.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Thời Tiết Hcm Hôm Nay để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 26,136 lượt xem.

Ảnh mây vệ tinh và đường đi của bão

Thời tiết Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh hôm nay

Cập nhật lúc 01:27 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 06/07 Mây rải rác 27°C 87% 6.984 km/giờ
03:00 - 06/07 Mưa nhẹ 31°C 67% 14.364 km/giờ
06:00 - 06/07 Ít mưa 31°C 68% 14.616 km/giờ
09:00 - 06/07 Ít mưa 30°C 74% 15.192 km/giờ
12:00 - 06/07 Ít mưa 28°C 83% 12.924 km/giờ
15:00 - 06/07 Ít mưa 26°C 88% 16.308 km/giờ
18:00 - 06/07 Ít mưa 26°C 93% 11.556 km/giờ
21:00 - 06/07 Mưa nhẹ 26°C 93% 2.088 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 00:00 ngày 06/07, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 6.984 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 03:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 14.364 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 06:00 ngày 06/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 14.616 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 09:00 ngày 06/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 15.192 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 12:00 ngày 06/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 12.924 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 15:00 ngày 06/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 16.308 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 18:00 ngày 06/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 11.556 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 21:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 2.088 km/giờ

Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh ngày mai

Cập nhật lúc 01:27 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 07/07 Mưa vừa 26°C / 27°C 92% 2.83 km/giờ
04:00 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 92% 0.3 km/giờ
07:00 - 07/07 Nhiều mây 27°C / 27°C 87% 0.79 km/giờ
10:00 - 07/07 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 69% 4.3 km/giờ
13:00 - 07/07 Mưa nhẹ 31°C / 37°C 66% 4.99 km/giờ
16:00 - 07/07 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 77% 3.66 km/giờ
19:00 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 85% 2.31 km/giờ
22:00 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 90% 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 01:00 ngày 07/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 04:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.3 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 07:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 0.79 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 10:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.3 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 13:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.99 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 16:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 19:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh vào lúc 22:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.44 km/giờ

Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:27 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 30°C 81% 2.35 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 77% 3.27 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 70% 3.43 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 73% 2.87 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 75% 3.52 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 79% 4.18 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 3.69 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 87% 4.96 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa vừa 25°C / 27°C 92% 4.68 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 89% 3.81 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 81% 3.63 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 83% 4.48 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 82% 4.29 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 88% 4.49 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa vừa 25°C / 27°C 92% 3.9 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 88% 3.17 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 78% 3.61 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 79% 3.93 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 81% 4.43 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 81% 4.49 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 82% 4.55 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 76% 4.43 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 4.73 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 5.11 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 76% 5.37 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 4.87 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 75% 4.69 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 81% 4.12 km/giờ
Thứ 4 - 03/08 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 79% 4.09 km/giờ
Thứ 5 - 04/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 70% 4.25 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.27 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.52 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.18 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.69 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.96 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 4.68 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.81 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.63 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.48 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.29 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 4.49 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.9 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.17 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.61 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.43 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.49 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.55 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.43 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.73 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.11 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.37 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.87 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.69 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.12 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 4 ngày 03/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.09 km/giờ
 • Thời tiết Hồ Chí Minh Thứ 5 ngày 04/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.25 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bình Chánh Huyện Cần Giờ Huyện Củ Chi Huyện Hóc Môn Huyện Nhà Bè Quận 1 Quận 10 Quận 11 Quận 12 Quận 2 Quận 3 Quận 4 Quận 5 Quận 6 Quận 7 Quận 8 Quận 9 Quận Bình Tân Quận Bình Thạnh Quận Gò Vấp Quận Phú Nhuận Quận Tân Bình Quận Tân Phú Quận Thủ Đức

Thời tiết Đồng Nai

Dự báo thời tiết Ðồng Nai hôm nay

Cập nhật lúc 00:26 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 06/07 Trời âm u 25°C 94% 1.332 km/giờ
03:00 - 06/07 Mưa nhẹ 30°C 69% 9.144 km/giờ
06:00 - 06/07 Mưa nhẹ 31°C 64% 11.052 km/giờ
09:00 - 06/07 Mưa nhẹ 29°C 82% 9.72 km/giờ
12:00 - 06/07 Ít mưa 25°C 93% 7.956 km/giờ
15:00 - 06/07 Mưa nhẹ 25°C 94% 5.364 km/giờ
18:00 - 06/07 Mưa nhẹ 25°C 96% 2.268 km/giờ
21:00 - 06/07 Mưa nhẹ 24°C 98% 3.852 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 00:00 ngày 06/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 1.332 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 03:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 9.144 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 06:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 11.052 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 09:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 9.72 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 12:00 ngày 06/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 7.956 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 15:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 5.364 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 18:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 2.268 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Nai vào lúc 21:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 3.852 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Nai ngày mai

Cập nhật lúc 00:26 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 93% 2.52 km/giờ
04:00 - 07/07 Mưa vừa 25°C / 26°C 94% 2.34 km/giờ
07:00 - 07/07 Mưa vừa 26°C / 26°C 92% 2.16 km/giờ
10:00 - 07/07 Mưa vừa 29°C / 35°C 78% 4.96 km/giờ
13:00 - 07/07 Mưa nhẹ 31°C / 36°C 70% 4.88 km/giờ
16:00 - 07/07 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 75% 4.1 km/giờ
19:00 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 83% 3.11 km/giờ
22:00 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 87% 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 01:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 04:00 ngày 07/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 07:00 ngày 07/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 10:00 ngày 07/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.96 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 13:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.88 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 16:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.1 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 19:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai vào lúc 22:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.39 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Nai 30 ngày tới

Cập nhật lúc 00:26 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 30°C 82% 2.21 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 79% 2.99 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 70% 3.23 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 74% 2.57 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 76% 3.07 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 80% 3.73 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 84% 3.08 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 89% 4.39 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa vừa 25°C / 26°C 95% 4.18 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 91% 3.41 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 82% 3.27 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa vừa 25°C / 29°C 83% 3.75 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 83% 3.66 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 90% 3.75 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa vừa 25°C / 27°C 94% 3.49 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 91% 2.85 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 79% 3.35 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 81% 3.56 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 82% 4.2 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 83% 3.99 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 84% 4.01 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 77% 3.95 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 79% 4.1 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 78% 4.54 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 77% 4.85 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 74% 4.59 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 76% 4.23 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 84% 3.61 km/giờ
Thứ 4 - 03/08 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 81% 3.64 km/giờ
Thứ 5 - 04/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 70% 3.9 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.07 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.73 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 4.39 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 4.18 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.41 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.27 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.75 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.75 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 3.49 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.35 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.56 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.2 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.99 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.01 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.95 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.1 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.54 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.85 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.59 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.23 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.61 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 4 ngày 03/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.64 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Nai Thứ 5 ngày 04/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.9 km/giờ

Dự báo thời tiết Biên Hòa Huyện Cẩm Mỹ Huyện Định Quán Huyện Long Thành Huyện Nhơn Trạch Huyện Tân Phú Huyện Thống Nhất Huyện Trảng Bom Huyện Vĩnh Cửu Huyện Xuân Lộc Long Khánh

Thời tiết Vũng Tàu

Dự báo thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu hôm nay

Cập nhật lúc 01:27 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 06/07 Mây rải rác 26°C 89% 5.832 km/giờ
03:00 - 06/07 Mây rải rác 30°C 67% 14.616 km/giờ
06:00 - 06/07 Mưa nhẹ 32°C 63% 14.94 km/giờ
09:00 - 06/07 Mưa nhẹ 29°C 76% 13.176 km/giờ
12:00 - 06/07 Ít mưa 26°C 90% 9.036 km/giờ
15:00 - 06/07 Ít mưa 26°C 89% 9.072 km/giờ
18:00 - 06/07 Mưa nhẹ 25°C 91% 10.296 km/giờ
21:00 - 06/07 Mưa nhẹ 24°C 96% 4.572 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 00:00 ngày 06/07, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 5.832 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 03:00 ngày 06/07, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 14.616 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 06:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 14.94 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 09:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 13.176 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 12:00 ngày 06/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 9.036 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 15:00 ngày 06/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 9.072 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 18:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 10.296 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa-Vũng Tàu vào lúc 21:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 4.572 km/giờ

Dự báo thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu ngày mai

Cập nhật lúc 23:21 - 05/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 06/07 Mây cụm 26°C / 26°C 91% 1.64 km/giờ
04:00 - 06/07 Mây cụm 25°C / 26°C 93% 1.4 km/giờ
07:00 - 06/07 Nhiều mây 26°C / 26°C 88% 2.07 km/giờ
10:00 - 06/07 Mưa nhẹ 30°C / 34°C 71% 3.76 km/giờ
13:00 - 06/07 Mưa nhẹ 31°C / 36°C 66% 4.17 km/giờ
16:00 - 06/07 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 75% 4.38 km/giờ
19:00 - 06/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 90% 2.11 km/giờ
22:00 - 06/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 91% 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 01:00 ngày 06/07, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 04:00 ngày 06/07, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.4 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 07:00 ngày 06/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 10:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.76 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 13:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.17 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 16:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.38 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 19:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu vào lúc 22:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.28 km/giờ

Dự báo thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu 30 ngày tới

Cập nhật lúc 23:21 - 05/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 3.15 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 2.94 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 80% 4.15 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 72% 4.28 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 4.24 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 4.4 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 5.37 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 5.59 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 88% 6.28 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa vừa 25°C / 26°C 92% 5.73 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 90% 4.56 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 80% 5.33 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 82% 5.53 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 82% 6.06 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 88% 5.82 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 92% 4.84 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 90% 4.04 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 4.08 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 82% 4.64 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 83% 5.13 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 83% 5.24 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 83% 5.54 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 78% 5.64 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 78% 5.88 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 79% 5.91 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 79% 6.19 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 5.81 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 78% 5.55 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 83% 5.53 km/giờ
Thứ 4 - 03/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 82% 4.96 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.15 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.15 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.28 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.24 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.4 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.37 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.59 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 6.28 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 5.73 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 4.56 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.33 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.53 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 6.06 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 5.82 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 4.84 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 4.04 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.08 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.64 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.13 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.24 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.54 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.64 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.88 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.91 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 6.19 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.81 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.55 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.53 km/giờ
 • Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu Thứ 4 ngày 03/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.96 km/giờ

Dự báo thời tiết Bà Rịa Huyện Châu Đức Huyện Côn Đảo Huyện Đất Đỏ Huyện Long Điền Huyện Xuyên Mộc Thị xã Phú Mỹ Vũng Tàu

Thời tiết Bình Dương

Dự báo thời tiết Bình Dương hôm nay

Cập nhật lúc 00:26 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 06/07 Trời âm u 27°C 92% 6.192 km/giờ
03:00 - 06/07 Mưa nhẹ 30°C 71% 13.356 km/giờ
06:00 - 06/07 Mưa nhẹ 31°C 68% 15.696 km/giờ
09:00 - 06/07 Mưa nhẹ 30°C 74% 17.28 km/giờ
12:00 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C 88% 10.044 km/giờ
15:00 - 06/07 Mưa nhẹ 26°C 90% 13.212 km/giờ
18:00 - 06/07 Mưa nhẹ 26°C 93% 11.448 km/giờ
21:00 - 06/07 Ít mưa 25°C 94% 11.52 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 00:00 ngày 06/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 6.192 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 03:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 13.356 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 06:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 15.696 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 09:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 17.28 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 12:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 10.044 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 15:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 13.212 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 18:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 11.448 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 21:00 ngày 06/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 11.52 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Dương ngày mai

Cập nhật lúc 01:27 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 07/07 Mưa cường độ nặng 25°C / 26°C 94% 4.13 km/giờ
04:00 - 07/07 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 93% 0.9 km/giờ
07:00 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 90% 0.69 km/giờ
10:00 - 07/07 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 69% 4.5 km/giờ
13:00 - 07/07 Mưa nhẹ 31°C / 37°C 68% 5.12 km/giờ
16:00 - 07/07 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 76% 3.98 km/giờ
19:00 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 86% 2.64 km/giờ
22:00 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 90% 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 01:00 ngày 07/07, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 4.13 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 04:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.9 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 07:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 0.69 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 10:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.5 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 13:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 5.12 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 16:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.98 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 19:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương vào lúc 22:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.42 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Dương 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:27 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 30°C 80% 2.21 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 77% 2.88 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 69% 3.07 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 73% 2.44 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 75% 2.97 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 79% 3.53 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 83% 2.96 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 87% 4.23 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa vừa 25°C / 27°C 93% 4.18 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 89% 3.44 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 81% 3.19 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa vừa 25°C / 29°C 82% 3.69 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 82% 3.42 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 88% 3.66 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa vừa 25°C / 27°C 92% 3.43 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 89% 2.95 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 77% 3.4 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 78% 3.57 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 80% 4.2 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 81% 4.04 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 83% 3.97 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 76% 3.81 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 78% 4.06 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 75% 4.63 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 75% 4.86 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 72% 4.51 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 74% 4.26 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 82% 3.5 km/giờ
Thứ 4 - 03/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 78% 3.65 km/giờ
Thứ 5 - 04/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 68% 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.07 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.96 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.23 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 4.18 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.44 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.19 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.69 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.57 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.2 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.04 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.97 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.81 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.06 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.63 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.86 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.51 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.26 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.5 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 4 ngày 03/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.65 km/giờ
 • Thời tiết Bình Dương Thứ 5 ngày 04/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.93 km/giờ

Dự báo thời tiết Dĩ An Huyện Bắc Tân Uyên Huyện Bàu Bàng Huyện Dầu Tiếng Huyện Phú Giáo Thị xã Bến Cát Thị xã Tân Uyên Thủ Dầu Một Thuận An

Thời tiết Bình Phước

Dự báo thời tiết Bình Phước hôm nay

Cập nhật lúc 01:27 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 06/07 Trời âm u 24°C 97% 5.04 km/giờ
03:00 - 06/07 Mưa nhẹ 29°C 75% 8.856 km/giờ
06:00 - 06/07 Mưa nhẹ 31°C 65% 9.072 km/giờ
09:00 - 06/07 Ít mưa 29°C 86% 8.244 km/giờ
12:00 - 06/07 Ít mưa 25°C 95% 6.264 km/giờ
15:00 - 06/07 Ít mưa 24°C 97% 5.436 km/giờ
18:00 - 06/07 Ít mưa 24°C 98% 9.288 km/giờ
21:00 - 06/07 Trời âm u 23°C 98% 5.004 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 00:00 ngày 06/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 5.04 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 03:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 8.856 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 06:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 9.072 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 09:00 ngày 06/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 8.244 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 12:00 ngày 06/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 6.264 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 15:00 ngày 06/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 5.436 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 18:00 ngày 06/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 9.288 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 21:00 ngày 06/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 5.004 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Phước ngày mai

Cập nhật lúc 23:21 - 05/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 06/07 Nhiều mây 24°C / 25°C 99% 1.34 km/giờ
04:00 - 06/07 Nhiều mây 24°C / 24°C 99% 1.35 km/giờ
07:00 - 06/07 Nhiều mây 25°C / 26°C 97% 1.22 km/giờ
10:00 - 06/07 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 72% 2.47 km/giờ
13:00 - 06/07 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 71% 2.87 km/giờ
16:00 - 06/07 Mưa vừa 28°C / 35°C 90% 1.92 km/giờ
19:00 - 06/07 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 97% 1.39 km/giờ
22:00 - 06/07 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 97% 1.17 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 01:00 ngày 06/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 04:00 ngày 06/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 07:00 ngày 06/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.22 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 10:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 13:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 16:00 ngày 06/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 19:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước vào lúc 22:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.17 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Phước 30 ngày tới

Cập nhật lúc 23:21 - 05/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 24°C / 30°C 78% 2.51 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 78% 2.07 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 85% 2.05 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 70% 2.7 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 80% 2 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 82% 1.83 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 84% 2.51 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 86% 1.65 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 92% 2.59 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa vừa 24°C / 26°C 96% 2.99 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 94% 1.89 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 84% 1.67 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa vừa 23°C / 29°C 81% 2.27 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 81% 1.88 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa vừa 24°C / 27°C 92% 1.95 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa vừa 24°C / 27°C 90% 2.54 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 95% 2.22 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa vừa 23°C / 28°C 82% 2.47 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 86% 2.32 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 79% 3.63 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 86% 2.48 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 85% 2.41 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa vừa 24°C / 28°C 82% 2.47 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa vừa 24°C / 27°C 86% 2.26 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 79% 3.06 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 73% 3.5 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 70% 4.04 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 74% 3.13 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 85% 2.33 km/giờ
Thứ 4 - 03/08 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 78% 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.63 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.5 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.04 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Bình Phước Thứ 4 ngày 03/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.58 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Xoài Huyện Bù Đăng Huyện Bù Đốp Huyện Bù Gia Mập Huyện Chơn Thành Huyện Đồng Phú Huyện Hớn Quản Huyện Lộc Ninh Huyện Phú Riềng Thị xã Bình Long Thị xã Phước Long

Thời tiết Tây Ninh

Dự báo thời tiết Tây Ninh hôm nay

Cập nhật lúc 23:21 - 05/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 05/07 Trời âm u 26°C 85% 7.236 km/giờ
03:00 - 05/07 Mây rải rác 31°C 67% 19.548 km/giờ
06:00 - 05/07 Mưa nhẹ 31°C 65% 18.36 km/giờ
09:00 - 05/07 Ít mưa 30°C 71% 21.888 km/giờ
12:00 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C 84% 14.292 km/giờ
15:00 - 05/07 Trời âm u 26°C 89% 10.728 km/giờ
18:00 - 05/07 Trời âm u 26°C 91% 8.784 km/giờ
21:00 - 05/07 Trời âm u 25°C 93% 8.64 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 00:00 ngày 05/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 7.236 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 03:00 ngày 05/07, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 19.548 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 06:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 18.36 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 09:00 ngày 05/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 21.888 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 12:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 14.292 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 15:00 ngày 05/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 10.728 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 18:00 ngày 05/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 8.784 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 21:00 ngày 05/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 8.64 km/giờ

Dự báo thời tiết Tây Ninh ngày mai

Cập nhật lúc 01:27 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 07/07 Mưa vừa 25°C / 27°C 93% 3.18 km/giờ
04:00 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 90% 4.11 km/giờ
07:00 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 87% 2.74 km/giờ
10:00 - 07/07 Mưa vừa 29°C / 34°C 74% 4.6 km/giờ
13:00 - 07/07 Mưa vừa 31°C / 37°C 66% 4.08 km/giờ
16:00 - 07/07 Mưa nhẹ 31°C / 36°C 68% 4.62 km/giờ
19:00 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 77% 2.09 km/giờ
22:00 - 07/07 Nhiều mây 27°C / 29°C 83% 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 01:00 ngày 07/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 3.18 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 04:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 4.11 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 07:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 10:00 ngày 07/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.6 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 13:00 ngày 07/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.08 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 16:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.62 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 19:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh vào lúc 22:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.95 km/giờ

Dự báo thời tiết Tây Ninh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:27 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 31°C 76% 2.32 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 72% 2.33 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 66% 2.57 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 71% 1.98 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 74% 2.43 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 76% 2.72 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 81% 2.31 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 83% 3.6 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 90% 4.01 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 84% 3.23 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 79% 2.58 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 79% 3.23 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 79% 2.73 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 84% 3 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa vừa 24°C / 28°C 87% 3.14 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 86% 3.12 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 76% 3.28 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 73% 3.27 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 74% 4.13 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 76% 3.87 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 77% 3.52 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 74% 3.2 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 77% 3.4 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 69% 4.51 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 70% 4.6 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 66% 4.25 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 67% 4.16 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 77% 3.02 km/giờ
Thứ 4 - 03/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 71% 3.44 km/giờ
Thứ 5 - 04/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 64% 3.73 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 4.01 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.73 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.12 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.27 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.13 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.87 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.52 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.51 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.6 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.25 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.16 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 4 ngày 03/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.44 km/giờ
 • Thời tiết Tây Ninh Thứ 5 ngày 04/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.73 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bến Cầu Huyện Châu Thành Huyện Dương Minh Châu Huyện Gò Dầu Huyện Tân Biên Huyện Tân Châu Thành Phố Tây Ninh Thị xã Hòa Thành Thị xã Trảng Bàng

Thời tiết Cần Thơ

Dự báo thời tiết Cần Thơ hôm nay

Cập nhật lúc 01:28 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 06/07 Mây rải rác 26°C 90% 9.288 km/giờ
03:00 - 06/07 Mưa nhẹ 31°C 70% 17.964 km/giờ
06:00 - 06/07 Mưa nhẹ 31°C 71% 20.088 km/giờ
09:00 - 06/07 Mưa nhẹ 30°C 71% 19.692 km/giờ
12:00 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C 82% 15.516 km/giờ
15:00 - 06/07 Trời âm u 27°C 86% 10.728 km/giờ
18:00 - 06/07 Trời âm u 26°C 87% 11.268 km/giờ
21:00 - 06/07 Mưa nhẹ 26°C 94% 8.712 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 00:00 ngày 06/07, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 9.288 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 03:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 17.964 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 06:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 20.088 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 09:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 19.692 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 12:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 15.516 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 15:00 ngày 06/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 10.728 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 18:00 ngày 06/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 11.268 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 21:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 8.712 km/giờ

Dự báo thời tiết Cần Thơ ngày mai

Cập nhật lúc 00:26 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 07/07 Nhiều mây 26°C / 26°C 89% 3.32 km/giờ
04:00 - 07/07 Nhiều mây 26°C / 26°C 89% 3.3 km/giờ
07:00 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 87% 2.7 km/giờ
10:00 - 07/07 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 69% 5.47 km/giờ
13:00 - 07/07 Nhiều mây 31°C / 37°C 63% 6.28 km/giờ
16:00 - 07/07 Nhiều mây 30°C / 35°C 70% 5.22 km/giờ
19:00 - 07/07 Nhiều mây 27°C / 30°C 82% 3.69 km/giờ
22:00 - 07/07 Nhiều mây 26°C / 27°C 88% 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 01:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.32 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 04:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.3 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 07:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 10:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 5.47 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 13:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 6.28 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 16:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 5.22 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 19:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.69 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 22:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.66 km/giờ

Dự báo thời tiết Cần Thơ 30 ngày tới

Cập nhật lúc 00:26 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 2.41 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 3.84 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 3.68 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 67% 3.83 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 4.89 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 5.58 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 6.34 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 81% 6.63 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 86% 6.17 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 83% 4.5 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 81% 5.39 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 80% 7.01 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 82% 7.12 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 81% 6.87 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 87% 5.25 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 4.22 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 70% 4.2 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 71% 4.91 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 4.83 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 6.07 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 75% 6.29 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Ít mây 27°C / 30°C 69% 5.94 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 67% 6.8 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 67% 6.66 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 70% 6.55 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 69% 5.47 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 71% 6.23 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 72% 5.72 km/giờ
Thứ 4 - 03/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 72% 5.24 km/giờ
Thứ 5 - 04/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 67% 5.52 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.84 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.68 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.83 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.89 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.58 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 6.34 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 6.63 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 6.17 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.5 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 5.39 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 7.01 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 7.12 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 6.87 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 5.25 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.22 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.2 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.91 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.83 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 6.07 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 6.29 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 5.94 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 6.8 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 6.66 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 6.55 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 5.47 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 6.23 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.72 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 03/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.24 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 04/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 5.52 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cờ Đỏ Huyện Phong Điền Huyện Thới Lai Huyện Vĩnh Thạnh Quận Bình Thuỷ Quận Cái Răng Quận Ninh Kiều Quận Ô Môn Quận Thốt Nốt

Thời tiết Long An

Dự báo thời tiết Long An hôm nay

Cập nhật lúc 01:28 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 06/07 Trời âm u 26°C 90% 10.332 km/giờ
03:00 - 06/07 Mưa nhẹ 31°C 71% 16.776 km/giờ
06:00 - 06/07 Ít mưa 31°C 73% 17.388 km/giờ
09:00 - 06/07 Ít mưa 30°C 76% 14.832 km/giờ
12:00 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C 87% 15.84 km/giờ
15:00 - 06/07 Ít mưa 26°C 90% 14.076 km/giờ
18:00 - 06/07 Mưa nhẹ 25°C 93% 6.552 km/giờ
21:00 - 06/07 Mưa nhẹ 25°C 93% 11.52 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 00:00 ngày 06/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 10.332 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 03:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 16.776 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 06:00 ngày 06/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 17.388 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 09:00 ngày 06/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 14.832 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 12:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 15.84 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 15:00 ngày 06/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 14.076 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 18:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 6.552 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 21:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 11.52 km/giờ

Dự báo thời tiết Long An ngày mai

Cập nhật lúc 01:28 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 07/07 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 93% 1.82 km/giờ
04:00 - 07/07 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 93% 3.2 km/giờ
07:00 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 93% 2.43 km/giờ
10:00 - 07/07 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 76% 5.16 km/giờ
13:00 - 07/07 Mưa nhẹ 31°C / 36°C 68% 4.89 km/giờ
16:00 - 07/07 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 77% 3.39 km/giờ
19:00 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 88% 2.75 km/giờ
22:00 - 07/07 Nhiều mây 26°C / 27°C 92% 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 01:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 04:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 07:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 10:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.16 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 13:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.89 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 16:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 19:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Long An vào lúc 22:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.28 km/giờ

Dự báo thời tiết Long An 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:28 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 2.36 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 72% 3.17 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 68% 3.14 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 70% 2.8 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 73% 3.58 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 4.06 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 3.91 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 82% 4.92 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 89% 4.93 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 85% 3.98 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 80% 3.68 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 80% 4.84 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 81% 4.57 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 84% 4.78 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa vừa 25°C / 28°C 88% 4 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 83% 3.57 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 3.82 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 4.12 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 77% 4.49 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 76% 4.86 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 78% 4.79 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 72% 4.43 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 72% 5.03 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 69% 5.57 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 71% 5.62 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 69% 4.82 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 70% 4.98 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 76% 4.14 km/giờ
Thứ 4 - 03/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 73% 4.31 km/giờ
Thứ 5 - 04/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 65% 4.54 km/giờ
 • Thời tiết Long An Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.17 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Long An Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.58 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.06 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.91 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.92 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 4.93 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.98 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.68 km/giờ
 • Thời tiết Long An Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.84 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.57 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.78 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 4 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.57 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.82 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.12 km/giờ
 • Thời tiết Long An Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.49 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.86 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.79 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.43 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.03 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 5.57 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.62 km/giờ
 • Thời tiết Long An Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.82 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.98 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.14 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 4 ngày 03/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.31 km/giờ
 • Thời tiết Long An Thứ 5 ngày 04/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.54 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bến Lức Huyện Cần Đước Huyện Cần Giuộc Huyện Châu Thành Huyện Đức Hòa Huyện Đức Huệ Huyện Mộc Hóa Huyện Tân Hưng Huyện Tân Thạnh Huyện Tân Trụ Huyện Thạnh Hóa Huyện Thủ Thừa Huyện Vĩnh Hưng Tân An Thị xã Kiến Tường

Thời tiết Tiền Giang

Dự báo thời tiết Tiền Giang hôm nay

Cập nhật lúc 23:21 - 05/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 05/07 Trời âm u 25°C 91% 8.748 km/giờ
03:00 - 05/07 Mây rải rác 31°C 67% 16.884 km/giờ
06:00 - 05/07 Mưa nhẹ 31°C 68% 18.36 km/giờ
09:00 - 05/07 Mưa nhẹ 30°C 73% 17.28 km/giờ
12:00 - 05/07 Mưa nhẹ 26°C 89% 7.956 km/giờ
15:00 - 05/07 Trời âm u 26°C 92% 9.432 km/giờ
18:00 - 05/07 Trời âm u 25°C 93% 7.308 km/giờ
21:00 - 05/07 Trời âm u 25°C 94% 7.2 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 00:00 ngày 05/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 8.748 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 03:00 ngày 05/07, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 16.884 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 06:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 18.36 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 09:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 17.28 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 12:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 7.956 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 15:00 ngày 05/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 9.432 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 18:00 ngày 05/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 7.308 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 21:00 ngày 05/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 7.2 km/giờ

Dự báo thời tiết Tiền Giang ngày mai

Cập nhật lúc 01:28 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 93% 1.44 km/giờ
04:00 - 07/07 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 94% 2.85 km/giờ
07:00 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 92% 2.38 km/giờ
10:00 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 85% 3.23 km/giờ
13:00 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 85% 2.67 km/giờ
16:00 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 89% 1.98 km/giờ
19:00 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 92% 2.05 km/giờ
22:00 - 07/07 Nhiều mây 25°C / 26°C 94% 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 01:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 04:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 07:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 10:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 13:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 16:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 19:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang vào lúc 22:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.75 km/giờ

Dự báo thời tiết Tiền Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:28 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 30°C 79% 2.51 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 73% 3.75 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 3.72 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 3.63 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 73% 4.4 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 5.1 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 5.08 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 83% 6.06 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 89% 5.62 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 85% 4.42 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 4.83 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 6.01 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 82% 5.83 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 84% 6 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa vừa 26°C / 27°C 88% 4.72 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 3.79 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 4.06 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 4.59 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 4.77 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 5.46 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 5.64 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 5.4 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 72% 5.99 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 71% 6.16 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 73% 6.29 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 72% 5.35 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 73% 5.61 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 77% 5.13 km/giờ
Thứ 4 - 03/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 76% 4.92 km/giờ
Thứ 5 - 04/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 68% 4.97 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.75 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.72 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.63 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.4 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.1 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.08 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 6.06 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 5.62 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.42 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.83 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 6.01 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.83 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 6 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 4.72 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.79 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.06 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.59 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.77 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.46 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.64 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.4 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.99 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 6.16 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 6.29 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.35 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.61 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.13 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 4 ngày 03/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.92 km/giờ
 • Thời tiết Tiền Giang Thứ 5 ngày 04/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.97 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cái Bè Huyện Cai Lậy Huyện Châu Thành Huyện Chợ Gạo Huyện Gò Công Đông Huyện Gò Công Tây Huyện Tân Phú Đông Huyện Tân Phước Mỹ Tho Thị xã Cai Lậy Thị xã Gò Công

Thời tiết Bến Tre

Dự báo thời tiết Bến Tre hôm nay

Cập nhật lúc 23:21 - 05/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 05/07 Trời âm u 26°C 89% 5.94 km/giờ
03:00 - 05/07 Mây rải rác 31°C 63% 12.384 km/giờ
06:00 - 05/07 Mưa nhẹ 32°C 64% 14.328 km/giờ
09:00 - 05/07 Mưa nhẹ 30°C 72% 13.212 km/giờ
12:00 - 05/07 Ít mưa 26°C 92% 5.508 km/giờ
15:00 - 05/07 Mây rải rác 25°C 93% 5.868 km/giờ
18:00 - 05/07 Mây rải rác 25°C 94% 5.256 km/giờ
21:00 - 05/07 Trời âm u 25°C 95% 5.328 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 00:00 ngày 05/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 5.94 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 03:00 ngày 05/07, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 12.384 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 06:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 14.328 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 09:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 13.212 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 12:00 ngày 05/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 5.508 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 15:00 ngày 05/07, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 5.868 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 18:00 ngày 05/07, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 5.256 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 21:00 ngày 05/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 5.328 km/giờ

Dự báo thời tiết Bến Tre ngày mai

Cập nhật lúc 00:26 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 93% 2.77 km/giờ
04:00 - 07/07 Nhiều mây 25°C / 26°C 94% 1.76 km/giờ
07:00 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 94% 1.73 km/giờ
10:00 - 07/07 Nhiều mây 29°C / 34°C 79% 3.39 km/giờ
13:00 - 07/07 Nhiều mây 29°C / 34°C 74% 2.9 km/giờ
16:00 - 07/07 Nhiều mây 28°C / 31°C 79% 2.95 km/giờ
19:00 - 07/07 Nhiều mây 26°C / 26°C 84% 2.53 km/giờ
22:00 - 07/07 Nhiều mây 26°C / 27°C 88% 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 01:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 04:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 07:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 10:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 13:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 16:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 19:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre vào lúc 22:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.21 km/giờ

Dự báo thời tiết Bến Tre 30 ngày tới

Cập nhật lúc 00:26 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 30°C 79% 2.56 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 3.94 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 3.95 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 3.95 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 73% 4.67 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 5.47 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 82% 5.51 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 82% 6.44 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 88% 6 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 85% 4.59 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 81% 5.32 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 6.41 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 83% 6.26 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 83% 6.42 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 88% 4.96 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 3.9 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 4.16 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 4.76 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 80% 4.88 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 5.69 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 5.95 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 5.72 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 72% 6.33 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 71% 6.39 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 74% 6.52 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 5.53 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 73% 5.85 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 77% 5.46 km/giờ
Thứ 4 - 03/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 76% 5.14 km/giờ
Thứ 5 - 04/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 69% 5.13 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.94 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.95 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.95 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.67 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.47 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.51 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 6.44 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 6 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.59 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 5.32 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 6.41 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 6.26 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 6.42 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 4.96 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.9 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.16 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.76 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.88 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.69 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.95 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.72 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 6.33 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 6.39 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 6.52 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.53 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.85 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.46 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 4 ngày 03/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.14 km/giờ
 • Thời tiết Bến Tre Thứ 5 ngày 04/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 5.13 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ba Tri Huyện Bình Đại Huyện Châu Thành Huyện Chợ Lách Huyện Giồng Trôm Huyện Mỏ Cày Bắc Huyện Mỏ Cày Nam Huyện Thạnh Phú Thành Phố Bến Tre

Thời tiết Vĩnh Long

Dự báo thời tiết Vĩnh Long hôm nay

Cập nhật lúc 01:28 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 06/07 Trời âm u 26°C 91% 9.396 km/giờ
03:00 - 06/07 Trời âm u 31°C 69% 17.82 km/giờ
06:00 - 06/07 Ít mưa 31°C 73% 19.548 km/giờ
09:00 - 06/07 Mưa nhẹ 30°C 74% 18.324 km/giờ
12:00 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C 82% 15.552 km/giờ
15:00 - 06/07 Trời âm u 27°C 85% 12.528 km/giờ
18:00 - 06/07 Mưa nhẹ 26°C 87% 10.512 km/giờ
21:00 - 06/07 Ít mưa 25°C 95% 9.144 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 00:00 ngày 06/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 9.396 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 03:00 ngày 06/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 17.82 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 06:00 ngày 06/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 19.548 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 09:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 18.324 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 12:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 15.552 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 15:00 ngày 06/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 12.528 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 18:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 10.512 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 21:00 ngày 06/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 9.144 km/giờ

Dự báo thời tiết Vĩnh Long ngày mai

Cập nhật lúc 01:28 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 87% 2.94 km/giờ
04:00 - 07/07 Mưa vừa 25°C / 26°C 95% 2.55 km/giờ
07:00 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 92% 3.18 km/giờ
10:00 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 82% 4.09 km/giờ
13:00 - 07/07 Mưa nhẹ 30°C / 36°C 72% 4.2 km/giờ
16:00 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 80% 4.22 km/giờ
19:00 - 07/07 Nhiều mây 27°C / 27°C 87% 3.67 km/giờ
22:00 - 07/07 Nhiều mây 26°C / 27°C 91% 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 01:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 04:00 ngày 07/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 07:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.18 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 10:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.09 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 13:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.2 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 16:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.22 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 19:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.67 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long vào lúc 22:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.65 km/giờ

Dự báo thời tiết Vĩnh Long 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:28 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 2.39 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 3.62 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 68% 3.43 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 3.43 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 4.4 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 5.01 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 5.35 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 81% 5.94 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 87% 5.68 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 84% 4.33 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 4.64 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 80% 6.24 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 82% 6.15 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 82% 6.13 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa vừa 26°C / 28°C 87% 4.72 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 80% 4 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 71% 4.09 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 71% 4.64 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 4.67 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 5.62 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 76% 5.75 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 70% 5.36 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 68% 6.16 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 67% 6.31 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 70% 6.28 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 68% 5.21 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 70% 5.75 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mây cụm 26°C / 29°C 73% 5.1 km/giờ
Thứ 4 - 03/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 72% 4.93 km/giờ
Thứ 5 - 04/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 65% 5.14 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.62 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.4 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.01 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 5.35 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 5.94 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 5.68 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.33 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.64 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 6.24 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 6.15 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 6.13 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.72 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.09 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.64 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.67 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.62 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.75 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 5.36 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 6.16 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 6.31 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 6.28 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 5.21 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 5.75 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.1 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 4 ngày 03/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.93 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Long Thứ 5 ngày 04/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 5.14 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bình Tân Huyện Long Hồ Huyện Mang Thít Huyện Tam Bình Huyện Trà Ôn Huyện Vũng Liêm Thành Phố Vĩnh Long Thị xã Bình Minh

Thời tiết Trà Vinh

Dự báo thời tiết Trà Vinh hôm nay

Cập nhật lúc 00:26 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 06/07 Trời âm u 26°C 90% 7.596 km/giờ
03:00 - 06/07 Trời âm u 30°C 72% 13.212 km/giờ
06:00 - 06/07 Mưa nhẹ 31°C 67% 13.752 km/giờ
09:00 - 06/07 Ít mưa 28°C 84% 12.852 km/giờ
12:00 - 06/07 Mưa nhẹ 26°C 90% 6.3 km/giờ
15:00 - 06/07 Mưa nhẹ 26°C 89% 10.512 km/giờ
18:00 - 06/07 Trời âm u 26°C 92% 10.44 km/giờ
21:00 - 06/07 Mưa nhẹ 25°C 94% 8.388 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 00:00 ngày 06/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 7.596 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 03:00 ngày 06/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 13.212 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 06:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 13.752 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 09:00 ngày 06/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 12.852 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 12:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 6.3 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 15:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 10.512 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 18:00 ngày 06/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 10.44 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 21:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 8.388 km/giờ

Dự báo thời tiết Trà Vinh ngày mai

Cập nhật lúc 01:32 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 07/07 Nhiều mây 26°C / 27°C 93% 2.11 km/giờ
04:00 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 92% 3.21 km/giờ
07:00 - 07/07 Nhiều mây 26°C / 27°C 90% 3.13 km/giờ
10:00 - 07/07 Nhiều mây 29°C / 34°C 76% 4.1 km/giờ
13:00 - 07/07 Mưa nhẹ 30°C / 36°C 76% 4.18 km/giờ
16:00 - 07/07 Mưa vừa 28°C / 32°C 84% 3.45 km/giờ
19:00 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 89% 2.58 km/giờ
22:00 - 07/07 Nhiều mây 26°C / 27°C 92% 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 01:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 04:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.21 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 07:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 10:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.1 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 13:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.18 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 16:00 ngày 07/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.45 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 19:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh vào lúc 22:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.09 km/giờ

Dự báo thời tiết Trà Vinh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:32 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 30°C 79% 2.88 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 73% 4.28 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 71% 4.6 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 70% 4.6 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 73% 5.27 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 6.54 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 82% 6.71 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 82% 7.23 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 87% 7.05 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 85% 4.89 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 82% 6.39 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 82% 7.48 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 83% 7.39 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 82% 7.44 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 87% 5.54 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 4.53 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 4.4 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 5.13 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 5.08 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 6.24 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 6.63 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mây rải rác 27°C / 30°C 73% 6.45 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 71% 7.08 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 71% 6.92 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 74% 7.07 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 74% 5.9 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 74% 6.43 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mây cụm 27°C / 28°C 76% 6.18 km/giờ
Thứ 4 - 03/08 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 76% 5.64 km/giờ
Thứ 5 - 04/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 70% 5.53 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.28 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.6 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.6 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.27 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 6.54 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 6.71 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 7.23 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 7.05 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.89 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 6.39 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 7.48 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 7.39 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 7.44 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 5.54 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.53 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.4 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.13 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.08 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 6.24 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 6.63 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 6.45 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 7.08 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 6.92 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 7.07 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.9 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 6.43 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 6.18 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 4 ngày 03/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.64 km/giờ
 • Thời tiết Trà Vinh Thứ 5 ngày 04/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 5.53 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Càng Long Huyện Cầu Kè Huyện Cầu Ngang Huyện Châu Thành Huyện Duyên Hải Huyện Tiểu Cần Huyện Trà Cú Thành Phố Trà Vinh Thị xã Duyên Hải

Thời tiết Đồng Tháp

Dự báo thời tiết Ðồng Tháp hôm nay

Cập nhật lúc 01:28 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 06/07 Trời âm u 26°C 89% 11.304 km/giờ
03:00 - 06/07 Mưa nhẹ 31°C 72% 20.736 km/giờ
06:00 - 06/07 Ít mưa 31°C 69% 20.736 km/giờ
09:00 - 06/07 Mưa nhẹ 31°C 71% 21.996 km/giờ
12:00 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C 82% 18.396 km/giờ
15:00 - 06/07 Mưa nhẹ 26°C 88% 12.42 km/giờ
18:00 - 06/07 Mưa nhẹ 26°C 92% 7.956 km/giờ
21:00 - 06/07 Mưa nhẹ 26°C 92% 12.78 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 00:00 ngày 06/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 11.304 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 03:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 20.736 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 06:00 ngày 06/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 20.736 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 09:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 21.996 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 12:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 18.396 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 15:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 12.42 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 18:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 7.956 km/giờ
 • Thời tiết Ðồng Tháp vào lúc 21:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 12.78 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Tháp ngày mai

Cập nhật lúc 01:28 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 90% 2.56 km/giờ
04:00 - 07/07 Mưa vừa 25°C / 26°C 93% 2.82 km/giờ
07:00 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 90% 3.65 km/giờ
10:00 - 07/07 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 77% 5.32 km/giờ
13:00 - 07/07 Nhiều mây 30°C / 36°C 71% 4.7 km/giờ
16:00 - 07/07 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 73% 5.6 km/giờ
19:00 - 07/07 Nhiều mây 27°C / 30°C 84% 4.2 km/giờ
22:00 - 07/07 Nhiều mây 26°C / 26°C 87% 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 01:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 04:00 ngày 07/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 07:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.65 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 10:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.32 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 13:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.7 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 16:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.6 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 19:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.2 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp vào lúc 22:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.4 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Tháp 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:28 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 2.4 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 70% 3.35 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 67% 3.18 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 68% 3.2 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 72% 4.08 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 4.48 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 80% 4.99 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 80% 5.48 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 87% 5.45 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 82% 4.21 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 80% 4.32 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 79% 5.64 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 81% 5.62 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 81% 5.51 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa vừa 25°C / 28°C 87% 4.45 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 80% 3.93 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 3.95 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 69% 4.43 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 4.6 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 5.39 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 76% 5.32 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 69% 4.89 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 68% 5.76 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 66% 6.04 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 68% 5.86 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 67% 4.98 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 68% 5.48 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 72% 4.73 km/giờ
Thứ 4 - 03/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 69% 4.68 km/giờ
Thứ 5 - 04/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 65% 4.98 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.35 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.18 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.08 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.48 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.99 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.48 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 5.45 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.21 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.64 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 5.62 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 5.51 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.45 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.95 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.43 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.6 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.39 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.32 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.89 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 5.76 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 6.04 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 5.86 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.98 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 5.48 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.73 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 4 ngày 03/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.68 km/giờ
 • Thời tiết Đồng Tháp Thứ 5 ngày 04/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.98 km/giờ

Dự báo thời tiết Cao Lãnh Hồng Ngự Huyện Cao Lãnh Huyện Châu Thành Huyện Hồng Ngự Huyện Lai Vung Huyện Lấp Vò Huyện Tam Nông Huyện Tân Hồng Huyện Thanh Bình Huyện Tháp Mười Sa Đéc

Thời tiết An Giang

Dự báo thời tiết An Giang hôm nay

Cập nhật lúc 01:29 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 06/07 Trời âm u 27°C 87% 9.324 km/giờ
03:00 - 06/07 Mưa nhẹ 31°C 70% 24.66 km/giờ
06:00 - 06/07 Mưa nhẹ 32°C 61% 25.056 km/giờ
09:00 - 06/07 Mây rải rác 31°C 67% 25.56 km/giờ
12:00 - 06/07 Trời âm u 28°C 76% 22.752 km/giờ
15:00 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C 82% 12.456 km/giờ
18:00 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C 84% 12.636 km/giờ
21:00 - 06/07 Mưa nhẹ 26°C 86% 9.936 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 00:00 ngày 06/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 9.324 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 03:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 24.66 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 06:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 25.056 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 09:00 ngày 06/07, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 25.56 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 12:00 ngày 06/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 22.752 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 15:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 12.456 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 18:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 12.636 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 21:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 9.936 km/giờ

Dự báo thời tiết An Giang ngày mai

Cập nhật lúc 00:26 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 07/07 Nhiều mây 27°C / 27°C 87% 3.77 km/giờ
04:00 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 88% 2.86 km/giờ
07:00 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 87% 3.19 km/giờ
10:00 - 07/07 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 74% 6.07 km/giờ
13:00 - 07/07 Nhiều mây 31°C / 36°C 63% 7.53 km/giờ
16:00 - 07/07 Nhiều mây 30°C / 36°C 71% 6.48 km/giờ
19:00 - 07/07 Nhiều mây 27°C / 30°C 79% 4.47 km/giờ
22:00 - 07/07 Nhiều mây 26°C / 26°C 84% 3.53 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 01:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.77 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 04:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 07:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.19 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 10:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 6.07 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 13:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 7.53 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 16:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 6.48 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 19:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.47 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 22:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.53 km/giờ

Dự báo thời tiết An Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 00:26 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 2.43 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 69% 3.41 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 66% 3.22 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 67% 3.38 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 4.29 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 4.67 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 80% 5.49 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 80% 5.75 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 86% 5.67 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 81% 4.29 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 4.64 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 5.93 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 81% 6.05 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 81% 5.77 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa vừa 25°C / 28°C 87% 4.69 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 79% 4.05 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 71% 3.98 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 69% 4.54 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 4.68 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 72% 5.59 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 75% 5.51 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 69% 5.09 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 67% 6.03 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 65% 6.18 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 68% 5.9 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 66% 5.08 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 68% 5.69 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 71% 5 km/giờ
Thứ 4 - 03/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 68% 4.8 km/giờ
Thứ 5 - 04/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 66% 5.16 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.41 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.22 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.38 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.29 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.67 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.49 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.75 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 5.67 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.29 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.64 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.93 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 6.05 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 5.77 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.69 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.05 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.98 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.54 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.68 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.59 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.51 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 5.09 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 6.03 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 6.18 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 5.9 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 5.08 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 5.69 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 4 ngày 03/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.8 km/giờ
 • Thời tiết An Giang Thứ 5 ngày 04/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 5.16 km/giờ

Dự báo thời tiết Châu Đốc Huyện An Phú Huyện Châu Phú Huyện Châu Thành Huyện Chợ Mới Huyện Phú Tân Huyện Thoại Sơn Huyện Tịnh Biên Huyện Tri Tôn Long Xuyên Thị xã Tân Châu

Thời tiết Kiên Giang

Dự báo thời tiết An Giang hôm nay

Cập nhật lúc 01:29 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 06/07 Trời âm u 27°C 87% 9.324 km/giờ
03:00 - 06/07 Mưa nhẹ 31°C 70% 24.66 km/giờ
06:00 - 06/07 Mưa nhẹ 32°C 61% 25.056 km/giờ
09:00 - 06/07 Mây rải rác 31°C 67% 25.56 km/giờ
12:00 - 06/07 Trời âm u 28°C 76% 22.752 km/giờ
15:00 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C 82% 12.456 km/giờ
18:00 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C 84% 12.636 km/giờ
21:00 - 06/07 Mưa nhẹ 26°C 86% 9.936 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 00:00 ngày 06/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 9.324 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 03:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 24.66 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 06:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 25.056 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 09:00 ngày 06/07, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 25.56 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 12:00 ngày 06/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 22.752 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 15:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 12.456 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 18:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 12.636 km/giờ
 • Thời tiết An Giang vào lúc 21:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 9.936 km/giờ

Dự báo thời tiết Kiên Giang ngày mai

Cập nhật lúc 23:21 - 05/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 06/07 Nhiều mây 28°C / 32°C 83% 5.19 km/giờ
04:00 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 83% 4.49 km/giờ
07:00 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 82% 5.4 km/giờ
10:00 - 06/07 Mưa nhẹ 30°C / 36°C 73% 6.94 km/giờ
13:00 - 06/07 Mưa nhẹ 30°C / 36°C 72% 6.69 km/giờ
16:00 - 06/07 Nhiều mây 29°C / 35°C 75% 6.7 km/giờ
19:00 - 06/07 Nhiều mây 28°C / 33°C 80% 6.65 km/giờ
22:00 - 06/07 Nhiều mây 28°C / 33°C 80% 5.29 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 01:00 ngày 06/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.19 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 04:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.49 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 07:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.4 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 10:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 6.94 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 13:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 6.69 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 16:00 ngày 06/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 6.7 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 19:00 ngày 06/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 6.65 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang vào lúc 22:00 ngày 06/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.29 km/giờ

Dự báo thời tiết Kiên Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 23:21 - 05/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 3.59 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 2.38 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 3.69 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mây rải rác 27°C / 32°C 66% 3.56 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 66% 4.1 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 71% 5.15 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 72% 5.78 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 7.53 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 80% 7.12 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 84% 6.71 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 80% 4.45 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 80% 5.54 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 80% 7.44 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 82% 7.96 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 80% 7.18 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa vừa 26°C / 28°C 86% 5.87 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 76% 4.47 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 69% 4.15 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 69% 5.04 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 5.08 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 71% 6.36 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 75% 6.49 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 69% 6.23 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 67% 7.12 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 66% 6.74 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 69% 6.29 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 68% 5.67 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 72% 6.6 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 71% 6.05 km/giờ
Thứ 4 - 03/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 70% 5.22 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.59 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.69 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.56 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.1 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.15 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.78 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 7.53 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 7.12 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 6.71 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.45 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.54 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 7.44 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 7.96 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 7.18 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 5.87 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.47 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.15 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 5.04 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.08 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 6.36 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 6.49 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 6.23 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 7.12 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 6.74 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 6.29 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 5.67 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 6.6 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 6.05 km/giờ
 • Thời tiết Kiên Giang Thứ 4 ngày 03/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 5.22 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Tiên Huyện An Biên Huyện An Minh Huyện Châu Thành Huyện Giang Thành Huyện Giồng Riềng Huyện Gò Quao Huyện Hòn Đất Huyện Kiên Hải Huyện Kiên Lương Huyện Tân Hiệp Huyện U Minh Thượng Huyện Vĩnh Thuận Phú Quốc Rạch Giá

Thời tiết Hậu Giang

Dự báo thời tiết Cần Thơ hôm nay

Cập nhật lúc 01:28 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 06/07 Mây rải rác 26°C 90% 9.288 km/giờ
03:00 - 06/07 Mưa nhẹ 31°C 70% 17.964 km/giờ
06:00 - 06/07 Mưa nhẹ 31°C 71% 20.088 km/giờ
09:00 - 06/07 Mưa nhẹ 30°C 71% 19.692 km/giờ
12:00 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C 82% 15.516 km/giờ
15:00 - 06/07 Trời âm u 27°C 86% 10.728 km/giờ
18:00 - 06/07 Trời âm u 26°C 87% 11.268 km/giờ
21:00 - 06/07 Mưa nhẹ 26°C 94% 8.712 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 00:00 ngày 06/07, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 9.288 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 03:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 17.964 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 06:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 20.088 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 09:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 19.692 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 12:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 15.516 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 15:00 ngày 06/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 10.728 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 18:00 ngày 06/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 11.268 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 21:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 8.712 km/giờ

Dự báo thời tiết Cần Thơ ngày mai

Cập nhật lúc 00:26 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 07/07 Nhiều mây 26°C / 26°C 89% 3.32 km/giờ
04:00 - 07/07 Nhiều mây 26°C / 26°C 89% 3.3 km/giờ
07:00 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 87% 2.7 km/giờ
10:00 - 07/07 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 69% 5.47 km/giờ
13:00 - 07/07 Nhiều mây 31°C / 37°C 63% 6.28 km/giờ
16:00 - 07/07 Nhiều mây 30°C / 35°C 70% 5.22 km/giờ
19:00 - 07/07 Nhiều mây 27°C / 30°C 82% 3.69 km/giờ
22:00 - 07/07 Nhiều mây 26°C / 27°C 88% 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 01:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.32 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 04:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.3 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 07:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 10:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 5.47 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 13:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 6.28 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 16:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 5.22 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 19:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.69 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ vào lúc 22:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.66 km/giờ

Dự báo thời tiết Cần Thơ 30 ngày tới

Cập nhật lúc 00:26 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 2.41 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 3.84 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 3.68 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 67% 3.83 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 4.89 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 5.58 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 6.34 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 81% 6.63 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 86% 6.17 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 83% 4.5 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 81% 5.39 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 80% 7.01 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 82% 7.12 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 81% 6.87 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 87% 5.25 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 4.22 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 70% 4.2 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 71% 4.91 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 4.83 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 6.07 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 75% 6.29 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Ít mây 27°C / 30°C 69% 5.94 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 67% 6.8 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 67% 6.66 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 70% 6.55 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 69% 5.47 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 71% 6.23 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 72% 5.72 km/giờ
Thứ 4 - 03/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 72% 5.24 km/giờ
Thứ 5 - 04/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 67% 5.52 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.84 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.68 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.83 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.89 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.58 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 6.34 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 6.63 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 6.17 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.5 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 5.39 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 7.01 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 7.12 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 6.87 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 5.25 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.22 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.2 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.91 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.83 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 6.07 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 6.29 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 5.94 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 6.8 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 6.66 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 6.55 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 5.47 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 6.23 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.72 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 4 ngày 03/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.24 km/giờ
 • Thời tiết Cần Thơ Thứ 5 ngày 04/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 5.52 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cờ Đỏ Huyện Phong Điền Huyện Thới Lai Huyện Vĩnh Thạnh Quận Bình Thuỷ Quận Cái Răng Quận Ninh Kiều Quận Ô Môn Quận Thốt Nốt

Thời tiết Sóc Trăng

Dự báo thời tiết Sóc Trăng hôm nay

Cập nhật lúc 00:26 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 06/07 Trời âm u 27°C 88% 10.62 km/giờ
03:00 - 06/07 Mưa nhẹ 31°C 69% 16.812 km/giờ
06:00 - 06/07 Mưa nhẹ 32°C 62% 16.992 km/giờ
09:00 - 06/07 Ít mưa 29°C 76% 14.724 km/giờ
12:00 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C 84% 11.376 km/giờ
15:00 - 06/07 Trời âm u 27°C 88% 8.532 km/giờ
18:00 - 06/07 Trời âm u 26°C 89% 13.968 km/giờ
21:00 - 06/07 Trời âm u 26°C 90% 10.98 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 00:00 ngày 06/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 10.62 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 03:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 16.812 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 06:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 16.992 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 09:00 ngày 06/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 14.724 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 12:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 11.376 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 15:00 ngày 06/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 8.532 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 18:00 ngày 06/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 13.968 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 21:00 ngày 06/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 10.98 km/giờ

Dự báo thời tiết Sóc Trăng ngày mai

Cập nhật lúc 00:27 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 07/07 Nhiều mây 26°C / 26°C 89% 3.88 km/giờ
04:00 - 07/07 Nhiều mây 26°C / 26°C 90% 3.06 km/giờ
07:00 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 88% 2.82 km/giờ
10:00 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 81% 3.97 km/giờ
13:00 - 07/07 Nhiều mây 30°C / 36°C 68% 5.24 km/giờ
16:00 - 07/07 Mưa nhẹ 31°C / 36°C 65% 4.95 km/giờ
19:00 - 07/07 Nhiều mây 27°C / 30°C 80% 3.1 km/giờ
22:00 - 07/07 Nhiều mây 26°C / 26°C 87% 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 01:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.88 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 04:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 07:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 10:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.97 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 13:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 5.24 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 16:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.95 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 19:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng vào lúc 22:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.58 km/giờ

Dự báo thời tiết Sóc Trăng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 00:27 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 30°C 78% 2.99 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 73% 4.03 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 71% 4.65 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 70% 4.65 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 73% 5.37 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 75% 6.92 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa vừa 27°C / 29°C 81% 7.75 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 81% 7.42 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 86% 7.24 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 83% 4.57 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 82% 6.89 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 81% 8.8 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 83% 8.81 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 80% 8.21 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 85% 5.85 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 4.7 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 4.39 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 5.09 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 4.96 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 77% 6.43 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mây rải rác 27°C / 29°C 77% 6.82 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mây cụm 27°C / 30°C 72% 6.82 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mây rải rác 27°C / 30°C 70% 7.15 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 71% 7.01 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 74% 7.15 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 73% 6.05 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 74% 6.7 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 75% 6.17 km/giờ
Thứ 4 - 03/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 76% 5.66 km/giờ
Thứ 5 - 04/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 71% 5.74 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.03 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.65 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.65 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.37 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 6.92 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 7.75 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 7.42 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 7.24 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.57 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 6.89 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 8.8 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 8.81 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 8.21 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 5.85 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.7 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.39 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.09 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.96 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 6.43 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 6.82 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 6.82 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 7.15 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 7.01 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 7.15 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 6.05 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 6.7 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 6.17 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 4 ngày 03/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.66 km/giờ
 • Thời tiết Sóc Trăng Thứ 5 ngày 04/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.74 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành Huyện Cù Lao Dung Huyện Kế Sách Huyện Long Phú Huyện Mỹ Tú Huyện Mỹ Xuyên Huyện Thạnh Trị Huyện Trần Đề Thành Phố Sóc Trăng Thị xã Ngã Năm Thị xã Vĩnh Châu

Thời tiết Bạc Liêu

Dự báo thời tiết Bạc Liêu hôm nay

Cập nhật lúc 01:32 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 06/07 Trời âm u 28°C 82% 15.732 km/giờ
03:00 - 06/07 Trời âm u 31°C 69% 21.672 km/giờ
06:00 - 06/07 Mưa nhẹ 32°C 65% 20.628 km/giờ
09:00 - 06/07 Mưa nhẹ 31°C 66% 19.656 km/giờ
12:00 - 06/07 Mưa nhẹ 29°C 75% 18.864 km/giờ
15:00 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C 81% 21.132 km/giờ
18:00 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C 83% 17.712 km/giờ
21:00 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C 84% 16.308 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 00:00 ngày 06/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 15.732 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 03:00 ngày 06/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 21.672 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 06:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 20.628 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 09:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 19.656 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 12:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 18.864 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 15:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 21.132 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 18:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 17.712 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 21:00 ngày 06/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 16.308 km/giờ

Dự báo thời tiết Bạc Liêu ngày mai

Cập nhật lúc 01:32 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 84% 4.49 km/giờ
04:00 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 85% 4.05 km/giờ
07:00 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 82% 5.49 km/giờ
10:00 - 07/07 Nhiều mây 28°C / 32°C 81% 4.47 km/giờ
13:00 - 07/07 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 66% 4.13 km/giờ
16:00 - 07/07 Mưa vừa 30°C / 35°C 68% 4.2 km/giờ
19:00 - 07/07 Nhiều mây 28°C / 32°C 77% 4.32 km/giờ
22:00 - 07/07 Nhiều mây 27°C / 30°C 84% 4.06 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 01:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.49 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 04:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.05 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 07:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.49 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 10:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.47 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 13:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.13 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 16:00 ngày 07/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.2 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 19:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu vào lúc 22:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.06 km/giờ

Dự báo thời tiết Bạc Liêu 30 ngày tới

Cập nhật lúc 01:32 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 30°C 77% 3.25 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 74% 3.94 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 73% 5.18 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 72% 5.18 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 74% 5.71 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 75% 7.72 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa vừa 28°C / 29°C 80% 9.31 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa vừa 27°C / 28°C 82% 8.37 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa vừa 27°C / 28°C 84% 7.95 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 82% 4.93 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 82% 7.89 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa vừa 27°C / 28°C 82% 10.19 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa vừa 27°C / 28°C 83% 10.38 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 28°C / 28°C 80% 9.19 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 83% 6.53 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 5.27 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 77% 4.55 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 77% 5.18 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 80% 5.13 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 77% 6.73 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 77% 7.22 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 74% 7.87 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 73% 7.41 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 75% 7.12 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 77% 7.22 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 76% 6.47 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 28°C / 28°C 77% 7.31 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 77% 6.7 km/giờ
Thứ 4 - 03/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 77% 5.74 km/giờ
Thứ 5 - 04/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 75% 6.36 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.25 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.94 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.18 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.18 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.71 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 7.72 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 9.31 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 8.37 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 7.95 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.93 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 7.89 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 10.19 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 10.38 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 9.19 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 6.53 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.27 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.55 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.18 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.13 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 6.73 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 7.22 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 7.87 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 7.41 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 7.12 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 7.22 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 6.47 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 28°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 7.31 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 6.7 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 4 ngày 03/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.74 km/giờ
 • Thời tiết Bạc Liêu Thứ 5 ngày 04/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 6.36 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đông Hải Huyện Hoà Bình Huyện Hồng Dân Huyện Phước Long Huyện Vĩnh Lợi Thành Phố Bạc Liêu Thị xã Giá Rai

Thời tiết Cà Mau

Dự báo thời tiết Cà Mau hôm nay

Cập nhật lúc 23:21 - 05/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C 86% 8.064 km/giờ
03:00 - 05/07 Mưa nhẹ 31°C 67% 16.056 km/giờ
06:00 - 05/07 Mưa nhẹ 33°C 57% 20.808 km/giờ
09:00 - 05/07 Mưa nhẹ 31°C 61% 20.16 km/giờ
12:00 - 05/07 Mây rải rác 27°C 80% 8.064 km/giờ
15:00 - 05/07 Trời âm u 27°C 86% 7.092 km/giờ
18:00 - 05/07 Trời âm u 27°C 87% 7.2 km/giờ
21:00 - 05/07 Trời âm u 26°C 88% 6.696 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 00:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 8.064 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 03:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 16.056 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 06:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 57%, tốc độ gió 20.808 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 09:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 20.16 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 12:00 ngày 05/07, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 8.064 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 15:00 ngày 05/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 7.092 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 18:00 ngày 05/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 7.2 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 21:00 ngày 05/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 6.696 km/giờ

Dự báo thời tiết Cà Mau ngày mai

Cập nhật lúc 00:27 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 07/07 Nhiều mây 27°C / 27°C 87% 1.41 km/giờ
04:00 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 88% 2.08 km/giờ
07:00 - 07/07 Nhiều mây 27°C / 31°C 83% 2.81 km/giờ
10:00 - 07/07 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 67% 4.66 km/giờ
13:00 - 07/07 Mưa nhẹ 32°C / 37°C 60% 5.74 km/giờ
16:00 - 07/07 Mưa nhẹ 31°C / 35°C 63% 5.14 km/giờ
19:00 - 07/07 Nhiều mây 27°C / 31°C 83% 2.09 km/giờ
22:00 - 07/07 Nhiều mây 27°C / 27°C 86% 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 01:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 04:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 07:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 10:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.66 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 13:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 37°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 5.74 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 16:00 ngày 07/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 5.14 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 19:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau vào lúc 22:00 ngày 07/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.05 km/giờ

Dự báo thời tiết Cà Mau 30 ngày tới

Cập nhật lúc 00:27 - 06/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 29°C 77% 2.93 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 73% 3.47 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 72% 5.11 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 72% 5.32 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 74% 5.72 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 75% 7.63 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa vừa 28°C / 29°C 80% 10.45 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa vừa 28°C / 28°C 82% 8.8 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa vừa 27°C / 28°C 83% 8.09 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 80% 4.92 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa vừa 28°C / 28°C 81% 8.23 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa vừa 27°C / 28°C 82% 10.68 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa vừa 27°C / 28°C 82% 11.22 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 28°C / 28°C 79% 9.46 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 28°C / 28°C 82% 7.15 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 80% 5.32 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 77% 4.5 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 77% 5.18 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 79% 5.23 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 77% 6.79 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 77% 7.3 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 75% 8.38 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 75% 7.47 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 76% 6.83 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 77% 6.58 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 77% 6.73 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 78% 7.6 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 77% 7.22 km/giờ
Thứ 4 - 03/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 77% 5.95 km/giờ
Thứ 5 - 04/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 77% 6.64 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.47 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.11 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.32 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.72 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 7.63 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 10.45 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 8.8 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 8.09 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.92 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 8.23 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 10.68 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 11.22 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 9.46 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 7.15 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.32 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.5 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.18 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.23 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 6.79 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 7.3 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 8.38 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 7.47 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 6.83 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 6.58 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 6.73 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 7.6 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 7.22 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 4 ngày 03/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.95 km/giờ
 • Thời tiết Cà Mau Thứ 5 ngày 04/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 6.64 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cái Nước Huyện Đầm Dơi Huyện Năm Căn Huyện Ngọc Hiển Huyện Phú Tân Huyện Thới Bình Huyện Trần Văn Thời Huyện U Minh Thành Phố Cà Mau

Video clip

Dự báo thời tiết ngày 5/7: miền bắc xuất hiện mưa ở nhiều nơi | antv

Dự báo thời tiết tối ngày 05/07: miền bắc xuất hiện mưa cục bộ | antv

Dự báo thời tiết 27/05/2021 | miền nam mưa rất to và dông | vtc16

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 5/7 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Vtc14 | xuất hiện vùng áp thấp, tây nguyên và nam bộ mưa dông mạnh

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 02/7/2022 | bão số 1 giật đến cấp 15, miền bắc mưa lớn | vtc16

Dự báo thời tiết tối ngày 03/7: miền bắc mưa dông vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 3/7: miền bắc ảnh hưởng bão, nhiệt độ giảm mạnh | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 4/7: miền bắc-mưa dông tăng mạnh, nền nhiệt giảm | antv

Thời tiết 06/07/2022 | miền bắc mưa dông diện rộng | vtc16

Dự báo thời tiết nam bộ 10 ngày tới từ 16-25.6.2022

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 3/7/2022 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 4/7: nắng nóng bắt đầu xuất hiện trở lại | antv

Dự báo thời tiết ngày 2/7: miền bắc trời nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông | antv

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 5/7 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 4/7 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 03/7/2022 | bão số 1 chuyển hướng, bắc bộ mưa lớn | vtc16

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 4/7/2022 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết miền nam 7.2022

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 01/7/2022 | bão số 1 bán kính gió rất rộng, còn mạnh thêm | vtc16

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 1/7: miền bắc có mưa dông trên diện rộng | antv

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 5/7 | dự báo bão mới nhất | thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 2/7 | tin bão số 1 mới nhất | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Thời tiết 3 ngày tới (05/07 đến 07/07):bắc bộ, đêm và sáng có mưa dông, nhiệt giảm dần| vtc14

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 3 tháng 7 năm 2022 / tin bão /thời tiết 3 ngày

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 4/7 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 4/7 | dự báo bão mới nhất | thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 30/6/2022 | miền bắc mưa to, biển đông xuất hiện atnđ | vtc16

Dự báo thời tiết ngày 04/07: bắc bộ nắng nóng, nam bộ mưa dông | vtc now

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 04/05/2022 | miền bắc nắng nóng, miền nam mưa giông | vtc16

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 2/7 | tin bão số 1 mới nhất | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Miền bắc tiếp tục mưa lớn: dự báo một năm thời tiết bất thường | vtc16

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 30/6 | tin bão số 1 mới nhất | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 1/7 | tin bão số 1 mới nhất | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Dự báo thời tiết tối ngày 04/7: miền bắc mưa dông trên diện rộng | antv

Dự báo thời tiết mới nhất chiều 4/7. thời tiết tối nay: miền bắc mưa dông sau khi bão số 1 suy yếu

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 1/7 | tin bão số 1 mới nhất | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 29/6: miền bắc nắng nóng xuất hiện cục bộ | antv

Dự báo thời tiết 22/2/2022: miền bắc vẫn rét đậm rét hại, miền nam nắng "bể đầu" | vtc now

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 24/05/2022 | miền bắc, miền nam mưa to đến rất to | vtc16

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 4 tháng 7 năm 2022 / tin bão /thời tiết 3 ngày

Dự báo thời tiết 25-6: nắng nóng mở rộng, miền nam nóng đến mức nào?

Tại sao lại có thời tiết lạnh giá ở miền bắc, mà miền nam lại nóng như lửa

Dự báo thời tiết 30/4 - 1/5: thời tiết xấu, miền bắc không có bão, miền nam mưa dông | skđs

Dự báo thời tiết 22/06/2022 | miền bắc mưa to, gió lớn, mưa lớn, lốc, sét | vtc16

Thời tiết 20/4: miền bắc tiếp tục mưa rét, miền nam nắng gắt | vtc16

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 1/7/2022 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Thời tiết 28/05/2021| miền bắc tăng nhiệt, miền nam mưa dông | vtc16

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 4 tháng 7 năm 2022 | tin bão mới nhất | dự báo thời tiết 3 ngày

Dự báo thời tiết ngày 03/07: đông bắc bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to | antv

--- Bài mới hơn ---

 • Dự Báo Thời Tiết Tp Hcm Quận 12
 • Thời Tiết Việt Nam Tphcm
 • 20+ Món Ngon Từ Thịt Lợn Cực Ngon
 • Quả Lặc Lè Là Quả Gì, Có Tác Dụng Gì, Chế Biến Món Gì Ngon?
 • Những Quán Ăn Ngon Giá Rẻ Ở Hải Phòng Cực Kỳ Đông Khách
 • --- Bài cũ hơn ---

 • Thời Tiết Tam Giang Yên Phong Bắc Ninh
 • Thời Tiết Bắc Giang 3 Ngày Tới Chính Xác
 • Dự Báo Thời Tiết 3 Ngày Tới Ở Bắc Giang
 • Giá Xăng Ron A92
 • Giá Xăng Phú Thọ
 • --- Cùng chuyên mục ---

 • Thời Tiết Tphcm Bây Giờ
 • Thời Tiết Thành Phố Tphcm
 • Thời Tiết Tp Hcm Những Ngày Tới
 • Thời Tiết Khu Vực Tp Hcm 10 Ngày Tới
 • Thời Tiết Tphcm Tuần Này
 • Thời Tiết Việt Nam Tphcm
 • Thời Tiết Tối Nay Ở Tphcm
 • Thời Tiết Của Tphcm
 • Khí Hậu Thời Tiết Tp Hcm
 • Thời Tiết Tphcm Quận 8
 • Bạn đang xem bài viết Thời Tiết Hcm Hôm Nay trên website Raffles-hanoi.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×