Cách Làm Nhiệm Vụ Môn Phái Ngũ Độc / Top 7 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Raffles-hanoi.edu.vn

Nhiệm Vụ Môn Phái Ngũ Độc Giáo

Bước 1: Đến Mặc Thù trại gặp Độc Nha (186/195), tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Đến Nhạn Đãng Sơn (đi từ thôn Long Tuyền, theo hướng Đông-Bắc), đánh Nhện (89/182; 88/190; 90/198; 98/195; 108/190; 117/193). Đương nhiên bạn không phải đánh tất cả các con ở các tọa độ trên, mà chỉ cần đánh đủ 10 con là được.

Bước 3: Sau khi bắt được 10 con nhện, đến Long Tuyền thôn, vào Dược điếm (196/203) mua 10 bao Tín Thạch.

Bước 4: Trở về giao cho Độc Nha, hoàn thành nhiệm vụ.

Bước 1: Đến Ngân Thiềm trại chủ Bạch Doanh Doanh (220/209), tiếp nhận nhiệm vụ truy sát bọn La Tiêu Thất Quỷ.

Bước 3: Mang đầu người về gặp Bạch Doanh Doanh phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.

Bước 1: Đến Xích Yết trại gặp Đồ Dị (169/184), tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Từ Ngũ Độc giáo đến Vũ Di sơn, đánh bại những tên phản tặc (146/183) tại khu vực này, sẽ có cơ hội lấy lại Mộc Hương Đỉnh, sau đó trở về phục mệnh.

Bước 3: Trở lại Xích Yết trại, giao Mộc Hương Đỉnh cho Đồ Dị , phát hiện đây là Mộc Hương Đỉnh giả.

Bước 4: Trở lại Vũ Di sơn, lần này phải đánh tên Phản Tặc Đầu Mục (145/183), sẽ lấy lại được Mộc Hương Đỉnh thật.

Bước 5: Mang Mộc Hương Đỉnh thật Về giao cho Đồ Dị , hoàn thành nhiệm vụ.

Bước 1: Đến Kim Xà trại gặp Vân Bất Tà (155/170), nhận nhiệm vụ. Vân Bất Tà đã rất cẩn thận dặn dò bạn rằng: chỉ có Xạ Hương mới có thể khống chế được Mãng Xà.

Bước 2: Đến Hiệu Thuốc (221/192) ở Dương Châu để mua Xạ Hương.

Bước 3: Về Ngũ Độc giáo, vào Kim Xà Trạch đánh ba con Nhãn Kính Vương Mãng Xà (118/140; 117/139; 116/139) và bắt 1 con đem về.

Bước 4: Trở về Kim Xà trại giao rắn cho Vân Bất Tà , hoàn thành nhiệm vụ. (145/183), sẽ lấy lại được Mộc Hương Đỉnh thật.

Sẽ được phong là: Cô Độc Tôn Giả.

Học được võ công:

Xuyên Tâm Độc Thứ

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Thanh Ngô trại chủ Thang Bật.

Bước 1: Đến Thanh Ngô trại gặp Thang Bật (200/201), nhận nhiệm vụ đi Vũ Di Sơn lấy lại Ngọc San Hô.

Bước 2: Từ Ngũ Độc giáo đến Vũ Di sơn (188/231), vào Ngọc Hoa động, đánh bại hai tên Lưu Khấu (229/201; 195/176) biết được Ngọc San Hô đã bị bọn cướp ở La Tiêu Sơn lấy đi.

Bước 4: Mang Ngọc San Hô về giao cho Thang Bật, hoàn thành nhiệm vụ.

Sẽ được phong là: U Minh Quỷ Sứ.

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Giáo chủ Ngũ Độc giáo Hắc Diện Lang Quân.

Bước 1: Đến Tổng trại gặp Ngũ Độc Giáo chủ Hắc Diện Lang Quân (220/166), tiếp nhận nhiệm vụ lấy lại một món báu vật của bổn môn.

Bước 2: Đến Nhạn Đãng Sơn (đi từ thôn Long Tuyền, đường góc trên, bên phải hướng), vào Dương Giác Động đánh Nhạn Đẵng phái đệ tử (206/184). Ở đây có khoang bốn đến năm tên đệ tử Nhạn Đẵng phái, sau khi đánh bại lũ đệ tử thì Chưởng môn của chúng sẽ xuất hiện (206/184). Đánh bại tên Chưởng môn lấy được Từ Độc Chu .(có thể sau khi đánh chết tên Chưởng môn, bạn không lấy được vật phẩm liền, nên bạn cứ kiên trì đánh chúng đến chừng nào lấy được mới thôi).

Bước 3: Về Tổng trại gặp Ngũ Độc Giáo chủ Hắc Diện Lang Quân , hoàn thành nhiệm vụ.

Bước 1: Đến Long Tuyền Thôn gặp Uy Duẫn Chuân (206/203), biết được hắn ta trúng phải độc Âm Dương Tiếu của Vân Bất Tà, bạn quyết tâm tìm cho ra sự thật.

Bước 2: Đến Ngũ Độc giáo vào Kim Xà trại (155/170), gặp Vân Bất Tà định đòi hắn đưa thuốc giải thì bị nhờ đi đưa thư. Không thành vấn đề, người tốt luôn biết giúp đỡ người khác.

Bước 4: Trở lại Ngũ Độc giáo vào Kim Xà trại gặp Vân Bất Tà.

Bước 5: Đánh bại Vân Bất Tà, mang thuốc giải về Long Tuyền Thôn gặp Uy Duẫn Chuân , hoàn thành nhiệm vụ.

Vật phẩm Ghi chú Bí quyết kỹ năng cấp 120

Nguồn gốc: Kỳ Trân Các hoặc tham gia tính năng.

Tính chất: Không xếp chồng, được giao dịch,bày bán. Không rớt khi PK. Bán cửa hàng giá 0 lượng.

Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận được kỹ năng cấp 120 tương ứng của môn phái.

Hạn sử dụng: 30 ngày.

Đại Thành Bí Kíp 120

Nguồn gốc: Kỳ Trân Các hoặc tham gia tính năng.

Tính chất: Không xếp chồng, được giao dịch,bày bán. Không rớt khi PK. Bán cửa hàng giá 0 lượng.

Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận sẽ tăng kỹ năng cấp 120 tùy chọn đến cấp 20.

Hạn sử dụng: 30 ngày.

Bước 1: Từ Lâm An Phủ, đi xa phu tới Long Tuyền Thôn. Đi theo hướng đông-nam. Khi đã vào đến Ngũ Độc giáo thì đi tìm tên Đệ tử Ngũ Độc giáo(188/231) đứng gần lối đi sang Võ Di Sơn, tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Sau đó đi vào Mê Cung Nhập Môn (210/218) của Ngũ Độc Giáo, tìm và giết đủ 5 con vật sau đây, sau khi giết chúng có thể nhận được các Sợi lông chim Khổng tước.

Độc mãng (161/195), (236/159) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ nhất.

Bò cạp chúa (257/193), (199/198) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ hai.

Nhện độc (264/188) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ ba.

Cóc đỏ (203/158) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ tư.

Thằn lằn (181/183), (276/176) lấy được Sợi lông chim Khổng tước thứ năm.

Bước 3: Sau đó mang 5 sợi lông chim này giao cho tên Đệ tử Ngũ Độc giáo (171/186) ở ngay cửa động là xong.

Hướng Dẫn Kỹ Năng Môn Phái Ngũ Độc

Kỹ Năng Ngũ Độc Đao

Chiêu thức Ngũ Độc Đao Pháp

kỹ năng 90: Huyền Âm Trảm

kỹ năng 120: Hấp Tinh Yểm

kỹ năng 150: U Hồn Phệ Ảnh

Ưu điểm ,

PK trên ngựa rất linh hoạt

Cấu máu tầm xa bằng kỹ năng 150 cực kỳ hiệu quả

Độ giật và kỹ năng chiêu thức xuất 2 lần

Khi đối phương đã rút độc thì cứ việc chạy vòng vòng

Kết hợp với kỹ năng Hấp Tinh Yểm để PK và hạ gục đối thủ

Nhược điểm

Cần trang bị cao để tăng PTVL(tối thiểu PTVL = 75)

kỹ năng PK cao để rỉa máu và kết thúc đối thủ

Cấp thấp thì chẳng đánh được ai, vì điểm kỹ năng cần rất nhiều

Đừng để chết trước khi đối phương chưa rút độc

Cách nâng điểm tiềm năng

Sức mạnh: không cần thiết

Sinh khí: 100%

Thân pháp: không cần thiết

Nội công: không cần thiết

Kỹ Năng Ngũ Độc Chưởng Pháp

Chiêu thức Ngũ Độc Chưởng Pháp

kỹ năng 90: Âm Phong Thực Cốt

kỹ năng 120: Hấp Tinh Yểm

kỹ năng 150: Hình Tiêu Cốt Lập

Ưu điểm ,

Chiêu thức tầm xa

Độ giật cao

Đánh vài chưởng là rút độc rất tởm và khiến đối thủ bơm máu cực nhiều hoặc chết trong trận chiến

Nhược điểm

Chạy bộ và không có kỹ năng tăng tốc độ di chuyển

kỹ năng bơm máu phải cực cao để sống xốt trong trận chiến

Hạn chế PK hội đồng

Cách nâng điểm tiềm năng

Sức mạnh: không cần thiết

Sinh khí: 100%

Thân pháp: không cần thiết

Nội công: không cần thiết

Kỹ Năng Ngũ Độc Bùa Chú

Chiêu thức Ngũ Độc Bùa Chú

kỹ năng 90: Đoạn Cân Hủ Cốt

kỹ năng 120: Hấp Tinh Yểm

Ưu điểm ,

Hỗ trợ đồng đội đánh Boss hoặc PK team, công thành…..

Trang bị thêm 1 vũ khí chưởng pháp để được buff bùa nhanh hơn

Cực kỳ khó chịu khi có 1 ngũ độc bùa trong Tống Kim hoặc PK săn boss

Nhược điểm

Hy sinh bản thân để hỗ trợ đồng đội

Cách nâng điểm tiềm năng

Sức mạnh: không cần thiết

Sinh khí: 100%

Thân pháp: không cần thiết

Nội công: không cần thiết

Cám ơn quý đồng đạo đã xem qua, mong những thông tin sẽ hữu ích trong hành tẩu giang hồ ( Bài viết chỉ đúng 1%, 99% còn lại tự trải nghiệm)

Tìm Hiểu Sâu Về Ngũ Phúc Lâm Môn

Trong cuộc sống, nhất là những gia đình truyền thống hay treo ngũ phúc lâm môn bằng tranh, đồng tiền… Và họ tin tưởng rằng điều này sẽ mang lại nhiều may mắn. Nhưng thật sự có phải vậy không thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhiều hơn trong bài viết. Và đó cũng là một truyền thống đòi hỏi con cháu phải biết và giữ gìn.

Ngũ phúc là năm điều phúc bao gồm: Trường Thọ, Phú Quý, An Khang, Hảo Đức, Thiện Chung. Trong đó:

Trường thọ là mệnh không chết sớm, tuổi thọ lâu dài.

Phú quý là tiền tài dư dật hơn nữa, địa vị cao quý.

An Khang là thân thể khỏe mạnh, tâm hồn bình an.

Hảo Đức là tấm lòng lương thiện và nhân hậu trầm tĩnh.

Ngũ phúc lâm môn là năm điều phúc vào cửa . Do đó, cuộc sống con người sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi được sự trợ giúp của năm điều này. Và đó chính là lý do mà Ngũ Phúc Lâm được ứng dụng khá phổ biến trong cuộc sống.

Ngũ phúc lâm môn là một tổng thể hợp lại tạo thành cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. Nếu tách rời thì cuộc sống không còn vui vẻ, hạnh phúc, yên ổn nữa. Ví dụ, người có tuổi thọ cao nhưng lại nghèo hèn qua ngày cũng không được hưởng hạnh phúc.

Quan trọng nhất trong Ngũ Phúc là Hảo Đức. Hảo Đức là tấm lòng lương thiện, nhân hậu trầm tĩnh, không tranh giành, đấu đá, không lo âu, buồn phiền, đây là tướng người có phúc nhất. Vì đức là căn nguyên của phúc, phúc là kết quả của đức mà thành.

Câu đối ngũ phúc lâm môn ngày tết

Trong dịp lễ tết, họp mặt đầu năm, người ta thường chúc nhau câu “ngũ phúc lâm môn” tức sống lâu sống thọ, gia đình an khang hạnh phúc. Có được điều này, mọi người sẽ có được cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, tròn đầy.

Trong suốt cuộc đời, mấy ai có được trọn vẹn năm loại phúc này. Người xưa dạy rằng Hảo Đức gồm có tám phương diện bao gồm: Nhường nhịn, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ. Tám chữ này còn gọi là bát đức là tiêu chuẩn đạo đức của con người.

Ý nghĩa ẩn chứa trong”ngũ phúc lâm môn”

Sách viết rõ Hảo Đức thể hiện ra hành vi bao gồm năm phương diện : Ôn hòa, lương thiện, cung kính, tiết kiệm, nhường nhịn. Tâm tính ôn hòa là nhẹ nhàng, mềm mại sinh ra tâm sinh lý khỏe mạnh. Lương thiện là nhân từ, thương yêu mọi người. Người lương thiện, nhân từ thường xuyên bố thí, giúp đỡ người khác nên thường sống thọ lâu.

Trong cuộc sống, con người luôn nghĩ rằng mưu cầu hạnh phúc, vì vậy ai cũng nỗ lực làm việc, tập trung sức lực vào công việc mong sẽ có tài sản thay đổi cuộc đời mình và để lại cho con cháu sau này. Nhưng kỳ thực các bậc hiền đức xưa cho rằng chỉ có trọng đức hành thiện mới có thể thực sự lo cho tương lai.

Về sau bản thân cũng như con cháu sẽ được hưởng đức từ những việc thiện đã làm. Lợi ích chân chính bắt nguồn từ một lý trí sáng suốt, phân biệt rõ đúng sai từ đó mà lựa chọn con đường đúng, từ đó có được phúc báo, có được tương lai tốt đẹp. Theo đó, đạo đức của con người cũng được rèn luyện nhiều hơn.

Chính vì ý nghĩa như vậy nên hình ảnh ngũ phúc lâm môn được sử dụng rất nhiều trong những đồ vật đặc trưng của văn hóa Việt Nam như sập gụ tủ chè, trường kỷ, tủ bày đồ cổ, bàn ghế lối xưa…

Ngũ phúc lâm môn tiếng Hán

Chữ Phúc là một chữ lâu đời nhất của Trung Quốc, xuất hiện trong giáp cốt văn, có hình dáng của đồ đựng rượu để tượng trưng cho cuộc sống thượng lưu của người xưa. Chữ này thường tượng trưng cho sự tốt lành, điều may mắn. Chữ Phúc trong từ điển Khai Trí Tiến Đức chính là điều tốt đẹp do việc nhân đức mà ra.

Chữ Phúc có cấu tạo từ bốn chữ Thị – Nhất – Khẩu – Điền:

Chữ Thị chỉ thiên thần và địa thần.

Chữ Nhất chỉ sự khởi thủy, duy nhất sau hóa thành vạn vật.

Chữ Điền chỉ việc cày ruộng, săn bắn.

Chữ Khẩu theo sách Thuyết Văn giải tự thì Khẩu (miệng) là bộ phận của con người.

Theo chữ Hán, chữ Phúc là biểu tượng của niềm tin của con người vào Thần và cầu nguyện mong ước có ruộng có vườn một đời no đủ. Ngũ phúc lâm môn chữ Hán luôn mang một ý nghĩa sâu xa tốt đẹp cho con người.

Thiên Quan Tứ Phúc Ngũ Phúc Lâm

Câu nói Thiên Quan Tứ Phúc được hiểu là trời ban phúc bốn phương trong phong thủy xây dựng nhà cửa. Nhiều người cho rằng việc xây nhà cửa giữa hai nhà đối diện trực tiếp sẽ đem lại nhiều điều không tốt.

Nhưng trong xã hội hiện đại ngày nay, nhà cửa xây dựng san sát thì việc cửa đối cửa là không tránh được. Phương pháp để tránh được điều ảnh hưởng xấu nhiều người là dùng gương bát quái, chuông gió treo ở cửa để trấn át luồng khí xấu vào nhà.

Nhiều gia chủ sử dụng gương tam xoa, bát quái, bạch hổ, chuông gió để giải phóng điều xấu. Tuy nhiên, nếu bạn làm như vậy sẽ làm cho cuộc chiến giữa hàng xóm không bao giờ kết thúc. Việc cửa đối cửa không quá nghiêm trọng và khó giải như thế.

Thú chơi tranh phong thủy và thư pháp ngày càng phổ biến hơn đặc biệt vào dịp lễ tết. Khi đó, mọi người sắm sửa trang hoàng nhà cửa để chào đón năm mới. Treo tranh ngày tết trở thành một phong tục văn hóa không thể thiếu.

Điều này giúp mang lại không khí ngày tết quê hương. Tranh ngũ phúc lâm môn mang phúc, lộc, thọ, khang, ninh tới với mọi nhà. Và ý nghĩa của nó thì đã được cung cấp trong bài. “Năm hết tết đến” ai ai mà không muốn mình được may mắn trọn vẹn.

Đồng tiền ngũ phúc lâm môn

Người Trung Quốc quan niệm con dơi là loài vật tốt lành, được gọi là phúc tử. Chữ Hán thì con dơi đồng âm với chữ Phúc trong tốt phúc, nên người Trung Quốc coi dơi là biểu tượng của chữ Phúc. Hình ảnh năm con dơi tượng trưng cho ý nghĩa “ngũ phúc lâm môn”.

Bên cạnh đó với chất liệu gỗ thơm đặc biệt, không gian căn nhà sẽ tránh được các loại côn trùng sâu bọ. Đồng tiền ngũ phúc lâm môn được treo trước cửa để mang tới nhiều điều may mắn cho gia đình.

Câu đối ngũ phúc lâm môn được coi như câu chúc vào ngày lễ tết. Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống lưu lại bao đời nay và mãi về sau. Trong ngày đầu năm, mọi người chúc nhau bằng ngũ phúc lâm môn thì đã trọn vẹn lắm rồi. Mặc khác, nhiều gia đình còn treo tranh ngũ phúc lâm môn, đồng tiền ngũ phúc lâm môn…

Ngũ phúc lâm môn treo ở đâu?

Ngũ phúc lâm môn được treo nằm ngang trước cửa nhà là năm phúc đến cửa. Phong tục vào dịp lễ tết cổ truyền của người Á đông đặc biệt người Trung Quốc và Việt Nam. Dù sống tha phương, phong tục này vẫn được gìn giữ và phát huy.

Phong tục treo chữ và treo tranh hay đồng tiền “ngũ phúc lâm môn” không thể thiếu trong văn hóa lễ tết người Việt Nam. Cổ nhân có câu “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Điều này có nghĩa là tin tưởng vào những điều đem lại may mắn, bình an, phúc lộc luôn trong tâm tưởng của con người.

Tìm Hiểu Về Dịch Vụ Phẫu Thuật Nội Soi Làm Hậu Môn Nhân Tạo

– Hậu môn nhân tạo là một chỗ mở ở hồi tràng hay đ ại tràng trên thành bụng (tạm thời hay vĩnh vi ễn). Phân di chuyển trong lòng ruột qua chỗ mở này và thoát ra ngoài vào một túi gắn ở thành bụng. Các lỗ thoát này không có van hoặc cơ nên không th ể kiểm soát của phân ra ngoài. – Tác động lớn nhất của hậu môn nhân tạo đối với người bệnh là ảnh hưởng về tâm lý. Người bệnh thường lo lắng về việc có thể tiếp tục sinh hoạt và làm việc bình thường hay không, có bị xa lánh vì mùi hôi từ hậu môn nhân tạo. Bởi vậy, khi cần thiết phải làm hậu môn nhân tạo người bệnh phải được tư vấn về tâm lý trước và sau phẫu thuật để có thể sinh hoạt bình thường sau khi đi ều trị. – Về mặt kỹ thuật đây không ph ải là phẫu thuật phức tạp nhưng không đư ợc coi là phẫu thuật nhỏ, vì thường được làm trên những người bệnh có thể trạng kém, ung thư giai đo ạn cuối suy kiệt hay mổ cấp cứu.

I. ĐẠI CƯƠNG

– Hậu môn nhân tạo là một chỗ mở ở hồi tràng hay đ ại tràng trên thành bụng (tạm thời hay vĩnh vi ễn). Phân di chuyển trong lòng ruột qua chỗ mở này và thoát ra ngoài vào một túi gắn ở thành bụng. Các lỗ thoát này không có van hoặc cơ nên không th ể kiểm soát của phân ra ngoài. – Tác động lớn nhất của hậu môn nhân tạo đối với người bệnh là ảnh hưởng về tâm lý. Người bệnh thường lo lắng về việc có thể tiếp tục sinh hoạt và làm việc bình thường hay không, có bị xa lánh vì mùi hôi từ hậu môn nhân tạo. Bởi vậy, khi cần thiết phải làm hậu môn nhân tạo người bệnh phải được tư vấn về tâm lý trước và sau phẫu thuật để có thể sinh hoạt bình thường sau khi đi ều trị. – Về mặt kỹ thuật đây không ph ải là phẫu thuật phức tạp nhưng không đư ợc coi là phẫu thuật nhỏ, vì thường được làm trên những người bệnh có thể trạng kém, ung thư giai đo ạn cuối suy kiệt hay mổ cấp cứu.

II. CHỈ ĐỊNH

Hậu môn nhân tạo được chỉ định trong một số trường hợp: – Ung thư đại tràng đến muộn trong giai đo ạn trễ không còn khả năng cắt bỏ – Viêm loét nặng, trực tràng chảy máu – Bệnh túi thừa đại tràng – Rò trực tràng âm đ ạo hay dò trực tràng bàng quang – chấn thương – Rò hậu môn phức tạp xuyên cơ th ắt – Làm hậu môn nhân tạo để bảo vệ miếng nối – Các rối loạn chức năng khác

III.CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định làm hậu môn nhân tạo trong tắc ruột và ung thư đại trực tràng.

IV. CHUẨN BỊ

1. Người thực hiện quy trình kỹ thuật: là phẫu thuật viên chuyên khoa ngoại tiêu hoá. HƯỚNG DẪN 574 2. Phương tiện: giàn phẫu thuật nội soi và các dụng cụ nội soi, bộ đồ trung phẫu mổ hở. 3. Người bệnh: Trước mổ cần làm các xét nghiệm cơ bản và thăm dò đ ể đánh giá tình tr ạng hô hấp và tim mạch cũng như m ức độ tắc ruột của người bệnh. Người bệnh cần được nhịn ăn 6 gi ờ trước phẫu thuật. 4. Hồ sơ bệnh án: Hoàn thành các thủ tục hành chính theo quy đ ịnh: bệnh án chi tiết, biên bản hội chẩn, biên bản khám trước khi gây mê, giấy cam đoan đ ồng ý phẫu thuật.

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Kiểm tra hồ sơ: biên bản hội chẩn, cam kết phẫu thuật, biên bản duyệt mổ, biên bản khám tiền phẫu và tiền mê. 2. Kiểm tra người bệnh: đúng người bệnh. 3. Thực hiện kỹ thuật: Biện pháp vô cảm: Mê nội khí quản. Tư thế người bệnh: Người bệnh nằm ngửa, hai tay khép. Nếu làm hậu môn nhân tạo đại tràng xuống thì dàn nội soi đặt bên trái, phẫu thuật viên đứng bên phải. Nếu làm hậu môn nhân tạo đại tràng lên hay hồi tràng thì dàn nội soi đặt bên phải, phẫu thuật viên đứng bên trái. Kỹ thuật: – Đặt troca 10mm dư ới rốn, bơm hơi ổ bụng với áp lực 12 mmHg, quan sát toàn bộ ổ bụng, đánh giá tình tr ạng u xâm lấn và các tạng lân cận, sau đó xác định vị trí đoạn ruột cần đưa ra đ ể làm hậu môn nhân tạo. Sau khi xác đ ịnh đoạn ruột đưa ra làm hậu môn nhân tạo dùng panh cặp vào đoạn ruột để cố định. – Người phụ cắt bỏ một phần da hình tròn, đư ờng kính 2,5cm rạch dọc đến lớp cân. Không nên cắt bỏ mô mỡ vì đây sẽ là mô đệm cho hậu môn nhân tạo. Rạch lớp cân chéo ngoài sau khi tách các sợi cơ sang hai bên, rạch tiếp lá cân sau. Khi đến phúc mạc thành sẽ là phúc mạc cẩn thận nông thành bụng bằng các ngón tay để tạo đường hầm. Nếu đại tràng không giãn, đư ờng hầm có kích cỡ đút lọt hai ngón tay là vừa. Dùng Babcock đ ể đưa đoạn đại tràng ra khỏi thành HƯỚNG DẪN 575 bụng. Đầu tận của đại tràng được đưa ra kh ỏi thành bụng khoảng 2cm. Khâu cố định đại tràng vào cân thành bụng bằng bốn mũi khâu ở bốn góc với chỉ tiêu 2.0. – Tiếp tục khâu cố định đại tràng vào thành bụng bằng các mũi khâu r ời sao cho phần đại tràng nhô lên khỏi thành bụng khoảng 0,5-1 cm. – Kỹ thuật làm hậu môn nhân tạo hồi tràng tương t ự như trên.

VI. THEO DÕI

Thời kỳ hậu phẫu: – Trong 24 giờ đầu: Theo dõi tình trạng toàn thân, tri giác, đo m ạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở. Truyền dịch, dùng kháng sinh, thuốc giảm đau,… theo ch ỉ định ghi trong bệnh án. – Những ngày sau: Truyền dịch, dùng kháng sinh,…theo y l ệnh trong hồ sơ, theo dõi lưu thông ru ột, khi có trung tiện cho ăn nh ẹ cháo, sữa. Theo dõi tình trạng ổ bụng, vết mổ, toàn thân, cho ngư ời bệnh vận động sớm. Phát hiện và xử trí các biến chứng do bệnh, do phẫu thuật, do cơ đ ịa,… Sau thời kỳ hậu phẫu Người bệnh thường diễn biến thuận lợi: ăn uống được, lưu thông ru ột tốt. Tuy nhiên trong giai đo ạn này có thể có các biến chứng do bệnh ung thư ti ếp tục tiến triển gây đau, ăn u ống kém, sút cân hay khối u vỡ, chảy máu, di căn xa,… Đối với các người bệnh mắc bệnh lao, viêm không đ ặc hiệu khác cần chuyển tới cơ sở điều trị chuyên khoa phù hợp.

VII. XỬ TRÍ TAI BIẾN

1. Tắc ruột – Nguyên nhân: + Đường hầm trên thành bụng quá hẹp + Còn tổn thương ở đoạn đại tràng phía trên hậu môn nhân tạo + Hậu môn nhân tạo bị xoắn hay bị đưa ra lộn đầu + Thoát vị cạnh hậu môn nhân tạo – Xử trí: Mổ lại tuỳ tổn thương mà x ử trí 2. Viêm tấy da quanh hậu môn nhân tạo – Thường xảy ra ở hậu môn nhân tạo hồi tràng. – Xử trí: dán túi dán đ ể hạn chế dịch chảy ra xung quanh. HƯỚNG DẪN 576 – Chăm sóc da: rửa bằng xà phòng trung tính, lau khô thoa thuốc mỡ oxyt kẽm – Kháng sinh 3. Áp xe quanh hậu môn nhân tạo: Xử trí: cắt chỉ, tách một phần miệng hậu môn nhân tạo ra khỏi mép da đ ể thoát mũ, thay b ăng hàng ngày. 4. Hoại tử hậu môn nhân tạo: Xử trí: theo dõi nếu hậu môn nhân tạo ra phân và phần hoại tử không lan xuống quá lớp cân thành bụng. Mổ lại nếu nghi ngờ xoắn hậu môn nhân tạo hay phần hoại tử lan sâu quá lớp cân thành bụng. 5. Hậu môn nhân tạo bị tụt và trong ổ phúc mạc: Xử trí: mổ lại, làm lại hậu môn nhân tạo. Nếu đến thời điểm đóng hậu môn nhân tạo thì đóng h ậu môn nhân tạo. 6. Thoát vị cạnh hậu môn nhân tạo: Xử trí: – Khâu hẹp lại lỗ mở thành bụng – Khâu đính lại thành đại tràng vào thành bụng 7. Sa hậu môn nhân tạo: Làm lại hậu môn nhân tạo