Mon Ngon Nam Cali / Top 8 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 5/2023 # Top View | Raffles-hanoi.edu.vn

Danh Sách Nhà Hàng Cali

ẨM THỰC TẠI CALI

 

1-ĂN VẶT:

BÁNH BAO:  KANG LAC-

Bánh bao xíu mại & bánh bao xá xiú ngon

BÁNH BAO:

  PHỞ CHÈ CALI

(nhỏ mà ngon)

Bánh bao chay:

  Com chay Âu Lạc

(theo báo Phụ nữ gia đình)

BA

́

NH CU

Ố

N THANH TRI

̀

:  THA

́

I SON  8922 Bolsa ave.

Westminster, CA 92683  714-893-5325.  7am-8pm

T

o go only

 H

Ồ

NG MAI: 

        

1- 5425 W. First ste # D Santa Ana, CA 92703  714-554-9190   (Euclid & Ward)

         2- 10912 Westminster ave. trong khu Van co food

Garden Grove, CA   92843 

(714-534-4526

)

 Bun rieu cua tuoi co rau muong che-Banh cuon tom cua

 Bun cha Ha Noi, Banh cuon Thanh Tri $1.85/lb-Banh cuon nhan thit $3/l

 Banh dap thit nuong-Banh cuon me Hue- Bun mien tay

(Mam Thai+Thit luoc+tom the), bun vit sao mang,mien ga long trung non

 8am-8pm off wed.

BA

́

NH CU

Ố

N THANH TRI

̀

:

(Thi

ê

n Trang)

 9374 Westminster

(gi

ữ

a

đườ

ng M

a

g

n

olia & Harzard) 714-892-7622

Lòng bánh mỏng nhưng chung quanh rìa bánh lại dày, mùi thơm, nước mắm mặn dở, chả quế hơi ngọt đường, có vị chát răng của hàn the.

BÁNH CHƯNG:

Quán Vân

(Brookhurst) bán bánh xèo

BÁNH DÀY

:  Vân ‘s bakery

BÁNH NẬM

:  Qúan Huế

(chuyên bán đồ food to go) trong khu Vân’s bakery, kế bên quán Bún

 

c

món

ă

n Hu

ế

H

ươ

ng Giang

14282 Brookhust St. Garden Grove, CA. 92843 714-531-1798

BÁNH Ú – BÁNH Ú CHAY: Quán Vân

(bánh xèo)

BÁNH GIÒ:  Chợ Bến Thành

(cuối tuần),  Quán Vân

(bánh xèo)

BÁNH GAI:  Vân’s bakery

BÚN SUÔNG

:

  Quán THĂNG LONG: Trên đường Bolsa xéo Phúc Lộc Thọ ở trong ngõ hẻm

BU

́

N CHA

̉

HA

̀

N

Ộ

I:  Qua

̉

n Ha

̀

n

ộ

i 9082-9086 Bolsa ave-Westminster

BÁNH BỘT CHIÊN:

  Nam Phuong

(Đ̣ia chỉ ở dưới

)

BA

́

NH LO

Ṭ  L Á

D

Ứ

A:  Ph

ở

& Ch

̀

e Calif  120 S. Harbor Blvd.

BA

́

NH CHU

Ố

I H

Ấ

P:  Tha

̣

ch che

̀

Hi

ể

n Kha

́

nh

BÁNH XÈO:  Vân:

 Brookhurst

(Bánh mỏng và dòn, rau chua, rau cải con đủ loại, nước mắm đậm đà)

BO

̀

BI

́

A:  NAM PHUONG 15422 Brookhurst st. Westminster. CA 92683  (714-775-0460)

CA

̀

F

Ê

S

Ữ

A

Đ

A

́

: 1$ Ph

ở

& Che

̀

Cali:

CHE

̀

KHOAI M

Ô

N:  Ph

Ở

& Che

̀

Cali:  1.50$  Mua 2 t

ặ

ng 1

CHE

̀

CALI:  Mua 2 t

ặ

ng 1

  Ba

́

nh mi

̀

mua 2 t

ặ

ng 1

1-

      

8948 Bolsa, Westminster goc BOlsa & Magnolia  714-897-3927

2-

      

13838 Brookhurst, Garden Grove (trong khu cho Dong Huong)   714-534-6987

3-

      

120 S. Harbor Santa Ana  714-531-4556

4-

      

318 Spadina ave. Toronto  416-599-8948

C

Ố

M DE

P:

  THU

́

Y FOOD TO GO & THA

̣

CH CHE

̀

HI

Ể

N KHA

́

NH

C

Ơ

M R

ƯỢ

U & X

Ô

I VO

̀

:  Tha

̣

ch che

̀

Hi

ể

n Kha

́

nh

ĐẬU RÁN

:

  Chợ Đông Phương

KEM ĐÁ & CHÈ ĐÁ:

Noodle Planet Alhambra 700  W. Valley blvd.  

626-282-8855 . Exit 10 freeway at Alantic Boulevard turn right on Valley blvd 5 blocks up on the right hand side of the street.

Breen soda-Cram soda flavor  !$.50   

Red Soda  Grenadize  1$50  Asian slush  $2.75

 

KH

Ô

BO

̀

GAN CHA

́

Y:  T

ự

D

o

  10284 Westminster ave.

Garden Grove, CA 92643

 (714-636-5798)  3pm-12pm

NEM N

ƯỚ

NG & NEM CHUA:

NEM N

ướ

NG N

inh

H

oà

:  9016 Mission dr. Rosemead  (g

ầ

n

đườ

ng Rosemead & Mission D

r

626-286-3370

Bò nướng xả, Chả tôm cuốn tàu hủ ky, bánh bèo chén, Nem nướng & nem b̉o nướng

NEM NƯỚNG – ORDER TOGO:  Bả Hoa  714-554-5757 

(đặc biệt xôi xanh & ốc hấp lá gừng)

NEM CU

Ố

N NHA TRANG: 

9892 Westminster ave.

Ste R-Garden Grove, CA 92844  (714-530-1744)  8am-9pm Tuesday closed.

               

 

(Westminster & Brookhurst) sau l

ư

ng ch

ợ

.99

NEM CHUA: 

QUA

́

N HU

Ế

(food togo)

Trong khu Vân Bakery:

(K

ế quán bún

) chuy

ê

n ba

́

n

đồ

Hu

ế

togo

(ba

́

nh N

ậ

m ngon 1$ 2 ca

́

i go

̃

i la

́

chu

ố

i)  –

 Nem chua kiểu Huế không ngọt

QUA

́

N VI

́

DA

:

(Ki

ể

u Hu

ề

)  9950 Bolsa ave.- VI H

Ơ

I A

́

I khong ngon b

ằ

ng nem qua

́

n Hu

ế

THACH CHE

̉

HI

ể

N KHA

́

NH: (kieu Nam-duong nhieu)

             (1) 9784 Westminster ave.

Garden Grove CA 92644

             (2) 531 W. Valley blvd.

San Gabriel, CA 91776  (818) 284-7931

NEM CHUA, GIO

̀

HU

Ế

, CHA

̉

BO

̀

THI

̀

LA

̀

, BO

̀

VI

Ê

N,

Ố

C H

Ấ

P LA

́

G

Ừ

NG:

T

Â

N MY

̃

9362 Westminster blvd.

Westminster, CA 92683  (714-379-1542)  O giua Magnolia & Bushard

X

ô

i vò

̉

cơm r

ượ

u, Yaourt

T

Â

N MY

́

(ki

ể

u B

ắ

c)

9362 Westminster Blvd. Westminster, CA 92683    714-379-1542

RAU MA

́

:

1$ Pho & Che Calif: 

120 S. Harbor Blvd. Santa Ana CA 92704 714-531-4556

(goc Harbor & First)

PHA

́

L

Ấ

U, D

Ồ

I TR

ƯỜ

NG:

Li

ê

n Hoa Deli  * 9299 Bolsa ave. Westminster, CA 92683

(714-894-1085)

                        * 9142 Bolsa ave.

Westminster, CA 92683 (714-891-6008)

YAOURT: 

Tha

̣

ch che

̀

Hi

ể

n Kha

́

nh

2-BA

́

NH  M

Ứ

T-

Ă

N V

Ặ

T-

Ô

MAI:

KH

Ô

BO

̀

:  BA

CH

CU

́C

:

9854 Bolsa ave.

Westminster, CA 92683(714-418-1259) Ca

́

c loa

i

xi

́

mu

ộ

i 6.00$  

Kh

ô

bo

̀

15 $/lb

MY

̃

HI

Ệ

P BAKERY:  10483 Bolsa ave., 

Westminster CA 92683  (714-839-4657)  7am-8pm

                 Kh

ô

bo

̀

  13 $/lb,

(tru loai kho bo Bach Cuc 15 $)  Ba

́

nh trung thu, ba

́

nh de

̉

o la

́

d

ứ

a, ba

́

nh chu

ố

i n

ướ

ng & ba

́

nh cam ngon

VUA KH

Ô

BO

̀

:

1-     

Westminster:  9191 Bolsa ave. # 106 Westminster, Ca 92683  (714-895-7122) Kho bo 15$/lb Mua 5 lb tang ½  lb  ca

́

c loa

̣

i xi

́

mu

ộ

i   7$/lb Nh

ậ

n

đặ

t ha

̀

ng g

ở

i UPS

     

 2-   

Montery Park:  421 N. Atlantic Blvd. Montery Park, CA 91754    (626-308-0096)

       3-    San Gabriel: 1635 S. San Gabriel Blvd. San Gabriel, CA 91776    (626-289-5208)

C

Ô

NG TY PH

Â

N PH

Ố

I: New Jerky MFG. INC 8604 E. Garvey. Rosemead CA 91770 Toll free 888-537-8899

V

Â

N   BAKERY

 xi

́

mu

ố

i ca

́

c loa

i

8$/lb)  Ba

́

nh gan & Ba

́

nh khoai m

ô

n h

ấ

p

1- (

714-901-1936) 8926 Bolsa ave

Westminster, CA 92683

2-  (714-839-1666) 14346 & 14348 Brookhurst

Garden Grove, CA 92683

3-  (714-898-7065) 9211 Bolsa ave. # 125

westminster CA 92683    

     

3-BÁNH CUỐN:

PH

Ở

TA

̀

U BAY LTT:3610

W. First st. Ste C Santa Ana, Ca 92703 (714-531-6634)

PHỞ TÀU BAY LTT –

Ở Rosemead  Đường Las Tunas

(đưởng Main nối dài) giữa đường Garfield & Mission

                                          1300 E. Main # 105

Alhambra, CA 91801

(626-293-7018) 9am-9pm

TÂY HỒ: ̣Đại khái 

(Bolsa hoac First)

4-BÁNH MỈ:

LEE’S SANDWICHES: 

          1-    

9261 Bolsa Ave. Westminster, CA 92683     (714-901-5788)

   http://www.saigongourmet.com

          2-    

2525 S. King Rd. San Jose CA 95121    (408)274-1596

         

3-    

990 Story rd.

San Jose CA 95112  (408-274-1597

GALA BAKERY

:  14570  Brookhurst ave.

Westminster, CA 92683   (714-775-7327)

5-BUFFET:

SOMPAENG THAI BUFFET  1537 Howe Ave. Sacramento  916-929-8470

ASIA GARDEN

BUFFET   11088 Olsom dr.  Rancho Cordova   916-635-2744

CHANDAI

 3808  Bagley ave. at Venice  310-839-0482  Indian Lunch Buffet

HOUSE OF VEGGIE

  2439 Pacific Coast Hwy  310-530-1180

INDIAN BUFFET

:  950 E. Colorado   626-405-0666  Buffet 7$

Search http//www.chineseypage.com/rest/rest-626-htm

PACIFIC PEARL SUPER BUFFET:1250 w First Hill Blvd. Azsa 91702      626-334-4576

PARKVIEW BBQ BUFFET: 2020 S. Hacienda blvd. Hacienda Height 91745   # C   626-369-3652

SIR GEORGE’S ROYAL BUFFET:

9W.  Las Tunas Arcadia 91007   626-445-1611

GRAND CHINA BUFFET:

855 S. Baldwin Arcadia 91007   626-821-9016

GRAND THAI BUFFET

: 349 E. Main Alhambra 91801     626-943-0703

NEWTOWN

BUFFET: 1806 S. San Gabriel blvd. San Gabriel 91776   626-307-3938

BARBECUE KING BUFFET 

416 S. Atlantic Monterey Park 91754   626-289-2899

CAFE CHINA  BUFFET:

Chinese food included shrimp, crab, seafood, only $8.99 per person

          on Beach Blvd corner of Chapman Ave. Stanton, CA

SUMO JAPANESE BUFFET:

Japanese ,Chinese , Thai’s food(Recommended)

          LUNCH $12.99 DINNER $20.99 ALL YOU CAN EAT SEAFOOD, LOBSTER, KING CRAB LEGS, SHRIMP, FROGLEG,PRAWN, FISH….

6-BÒ BẢY MÓN:

A

́

NH H

Ồ

NG

Bo

̀

ba

̉

y mo

́

n

ă

n

đượ

c-Cha

̣

o t

ô

m-

(

Đừ

ng

ă

n nem n

ướ

ng-Cha

́

o cu

̉

a bo

̀

ba

̉

y mo

́

n d

ở

)

        (Orange County):10195 Westminster, Garden Grove 92643-4752  (714-537-5230) off Tues.

       

  (LosAngeles( 8748 E. Valley Blvd.# A

Rosemead, CA 91770 (626-572-9805)

          (San Jose) 1818 Tylly rd. # 150

San Jose, CA 95122 (408-280-1096)

          (San Francisco) 808 Geary st. at hyde

San Francisco, CA 94108 415-885-5180

LA PAGOLAC

:  14580

Brookhurst-westminster CA 92683 Tel 714-531-4740

(bo

̀

m

ỡ

cha

̀

i-bo

̀

sa t

ế

– Bo

̀

la

́

l

ố

t)

PAGODE SAIGON: 

Bo

̀

ba

̉

y mo

́

n  710 West Lastunas  San Gabriel  626-282-6327

My

̃

Dung, My

̃

Ha

nh

9611 E. Garvey ave. # 109 E. Elmonte 91733   626-579-5112

My

̃

Trang

(Khu Rosemead) 

Bu

́

n, ba

́

nh ho

̉

i  Ta

̀

u hu

̃

ky 

Bún

Bún Mai

(dủ loại bún khô và nước)

trong khu chơ ABC, goc Bolsa và Magnolia

7-CÁ NƯỚNG:

PHONG DINH:  CÁ NƯỚNG ĐÚT LÒ:   2643 N San Gabriel blvd. Rosemead 91770   626-307-8868

FAVORI RESTAURANT

: FRENCH AND THE BEST CA’ NUONG INTOWN

        3502 W. 1st St 

Santa Ana

, CA

.   714-531-6838

8-CANH CHUA, CÁ KHO TỘ:

10195 VUNG TAU RES.

Canh chua ca kho to

(In San Jose)

9-CƠM CHAY:

VI

Ễ

N H

ƯƠ

NG  14092 Magnolia Ave. # 116   Westminster CA 92683     (714)373-1876 /  714-898-8146

GAURANGE VEG. BUFFET(949) 494-7029- 285 Legion st Laguna Beach

10-CƠM:

m t

ấ

m THA

̀

NH:

120 S. Harbor # H –

Santa Ana CA 92704

(corner of Harbor & First)  (714-775-4838 or 775-0105) 7:30am-7:30pm

m t

ấ

m TR

Ầ

N QUI

́

CA

́

P  10522 Mc Fadden ave # F Garden Grove CA 92842

Tel:714-839-3069 

(Đóng cửa Thứ Hai-9:00 to 7:00)

Cơm B

ắ

c  NGUY

Ễ

N HU

Ệ

Canh ca

́

thi

̀

la

̀

, thi

̣

t

đô

ng d

ư

a chua, lo

̀

ng heo, ph

ở

ga

̀

lo

̀

ng non. Ga

̀

lu

ộ

c

C

ơ

m:

PH

ở

BOLSA

C

ơ

m t

ấ

m:  MY

̃

L

Ệ

HOA:

 8118  East Garvey ave B – Rosemead  626-288-3905 (tr

ư

a)

 rẻ, ngon , bánh canh cua, gỏi cá sống nặn chanh gói bánh tráng chấm sốt gạch cua, rất thơm ngon

Cơm Tấm:

  VIETNAM

Las Tunas  Cơm tấm bò nướng vĩ, bò nướng bánh mỉ, bún bỏ nướng,

C

ơ

m T

ấ

m: 

THU

Ậ

N K

IỀ

U: 14282 Brookhurst # 2

Garden Grove, CA 92643 714-531-4852   9am-10pm

                                                  and on Bolsa Ave.

next to ABC Supermarket corner of Bolsa and Magnolia.

C

ơ

m ga

̀

Ha

̉

i Na

̀

m- C

ơ

m ga

̉

r

ô

ti: 

ĐÔ

NG NGUY

Ê

N  1433 E. Valley blvd.

Alhambra, CA 91801   (626-300-8618) Ca

́

vi

ê

n, hoa

̀

nh tha

́

nh 

C

ơ

m chi

̉

  !$ 1 mo

́

n ch

ợ

ABC (g

ầ

n che

̀

Cali-g

ầ

n

P

h

ướ

c  l

ộ

c tho

̣

)

THU

́

Y FOOD TOGO:  14901

Euclid Garden Grove 714-530-3299

                                        9092 Edinger Fountain Valley 714-843-9926

11-DÊ:

BI

̀

NH D

Â

N:  D

Ê

7 mo

́

n

10040 McFadden Ave. Westminster, CA 92683(714-839-7050)

(giua Brookhurst & Ward)

 Tiệt canh vị, dồi lòng heo chiên dòn, nghêu đút lò, các món nhậu, dê 7  món

PHUƠNG HOÀNG:

 

Brookhurst và Ward, món nh ậu nào c ũng ngon h ết 

12-Đồ̀  Ăn BẮ

C:

Bún chả Hà N

ội : Quán Bình Minh Thương xá Tam Ða góc Brookhurst & Wesminster

Chả cá Thăng long:  Cháo cá chợ cũ trong khu Seafood Paradise (Newland & Westminster)

VI

Ễ

N

ĐÔ

NG:  

Brookhurst / 13th St, Garden Grove, CA Qua’n na

̀

y c

ng  ngon l

ắ

m.

CHA

́

O CA

́

& CHA

̉

CA

́

TH

Ă

NG LONG:  CANTON REST.  8550 Westminster ave.

Westminster, CA 92683  (714-892-2022) 9:30am-9:30pm

Qua’n na

̀

y ngon.

NGUY

Ế

N  HU

Ệ

(BA

̀

CA

̉ ĐỌ

I) (Bolsa/Ward) canh ca

́

thi

̀

la

̀

– Thit

Đô

ng d

ư

a chua- Cha

̉

tr

ứ

ng

đ

u

́

c thi

̣

t-

ố

c gia

̉

ba ba,

đậ

u hu

̃

chi

ê

n do

̀

n- Ga

̀

Lu

ộ

c-

dồ

i heo lo

̀

ng heo-

QUA

́

N HA

̀ NỘ

I:   9082-9086 Bolsa ave. Westminster  92683  (714-901-8198 or 903-1308) 9am-9pm  Hu tieu ca-Cha

̉

ca

́

Th

ă

ng long-C

ơ

m b

ắ

c

Bu

́

n cha

̉

Ha

̀

N

ộ

i – Ba

́

nh t

ô

m C

ổ

Ng

ư

-  g

ầ

n

đườ

ng Hazard & New Land-

canh bu

́

n-mi

ế

n xa

̀

o cua-

mi

ế

n l

ươ

n,

ố

c bung gia

̉ b

aba, ph

ở

ga

̉

lo

̉

ng tr

ứ

ng non 

                                   Cơm Phần kiểu Bắc & cơm diã & các món ăn đặc sản Hà nội.

QUA

́

N SA

̀

IGO

̀

N:  Bu

́

n m

ă

ng vi

̣

t o Rosemead

GARDEN GROVE TOFU HOUSE: 

Chuy

ê

n v

ề

ta

̀

u hu

̉

, 9792

Garden Grove-Garden Grove CA 92844 (k

ế

b

ê

n ch

ợ

Doremi) 714-590-3737

13-Đồ  Biên̉:

COUNTRY HARVEST:  6731 Westminster (Westminster center behind Edwards cinemas) 714-379-8815

                    T

ố

i th

ứ

Sa

́

u: 

Cua bi

ể

n Maryland, Nghi

ê

u chi

ê

n do

̀

n, Ca

́

Salmon ch

ư

ng, T

ô

m chi

ê

n

                    Ca

́

h

ấ

p, Ca

́

t

ẩ

m b

ộ

t chi

ê

n do

̀

n.  Cu

̀

ng v

ớ

i buffet

ă

n th

ê

m Lobster tail 1.99 Ca

̀

ng cua 99C/lbs

14- ĐỒ HUẾ, QUẢNG NAM:

Ph

ở

C

ông Lý

:

B

ê

thui, Bu

́

n cha

̉

B

ắ

c, ti

ế

t canh vi

̣

t, cha

̉

ca

́

Th

ă

ng long, Bu

́

n cha

̉

Ha

̀

n

ôi

i 8911 westminster Garden Grove 92644  (714)373-4622- 

(Saigon Deli Restaurant)

QUÁN THÀNH NỘI:  Westminster & Brookhurst (714-638-1310) (Chưa Thử)             

GIA HỘI:

9541 Bolsa Ave. Westminster CA 92683  (714-531-3855) 8:30am-9:30pm  Bánh bột lọc

HU

Ế

RENDEVOUS: 15562 Brookhurst st 

Westminster, CA 92683 (Goc Mc. Fadden)  (714-775-7192)   Ba

́

nh khoa

́

i, ba

́

nh be

̀

o, ba

́

nh i

́

t ram, cha

̉

t

ô

m h

ấ

p (Cac co mac ao hoi thieu vai)

NG

Ự

BI

̀

NH: 

14351 Euclid  #3 Garden Grove, CA 92843    714-265-0176  8am-8pm (giua Hazard & Westminster) Bun bo

̀

, Ba

́

nh canh cua, mi

̀

Qua

̉

ng, b

ộ

t lo

̣

c

, bánh

n

ậ

m,

bánh

b

̀

eo (ch

ư

a th

ử

qua)

QUA

́

N HI

̉

: 10212 Westminster ave. ste #113  Garden Grove California  (714-636-1652)  Bu

́

n bo

̀

Hu

ế

, Mi

̀

Qua

̉

ng, Ba

́

nh i

́

t ram, banh beo.

Quán Hỷ nay có tiệm mới trong khu T& K

HI: (check lai xem co dia chi nay khong) 10082

Chapman ave. Garden grove 92840  (714-636-1652)

QUA

̉

NG

Đ

A

̀

:  9786 Westminster ave.

Garden Grove CA 92844  Goc Brookhurst

Tel: (714)636-3016      Go

̉

i  mi

́

t- Cha

̉

t

ô

m h

ấ

p

QUA

́

N  VI

̃

DA:  9950 Bolsa ave # B Westminster-CA Bolsa & Brookhurst

Tel:714-531-2905 

                Ba

́

nh be

̀

o – ba

́

nh N

ậm

– Cha

̉

t

ô

m h

ấ

p – Nem chua ki

ể

u Hu

ế

ĐỒ

NG KHA

́

NH: 

Mi

ề

n Trung:  123 East Valley San Gabriel  (626-5280-5660)

Mi

̉

qua

̉

ng,, C

ơ

m t

ấ

m

15-

Đ

A

I

HA

̀

N:  

 BBQ 12 $ 1 người bao bụng

KOOK II (Khu Đ̣ai hàn Garden grove)

Sườn bò & Thịt bò nướng 714-590-3773

Korean

B.B.Q. Buffet

PICNIC GARDEN

15972 Euclid st. –

Fountain valley, CA 92708  714-775-1118

Seoul

Garden Buffet (Khu Tustin) 13828 Red Hill Avenue, Tustin, California 92780  (714)573-9292 M-F11-10 S&Sun 12pm -10pm

            S

ườ

n c

ố

t l

ế

t, bo

̀

t

ươ

i, bo

̀

cay ga

̀

t

ươ

i, ga

̀

cay, heo ba chi

̉

, heo cay, ru

ộ

t bo

̉

,  lo

̉

ng bo

̉

, g

â

n bo

̀

Dinner va

̀

cu

ố

i tu

ầ

n co

́

t

ô

m t

ươ

i & l

ươ

n n

ướ

ng tr

ê

n b

ế

p l

ử

a

16-GÀ , VIT QUAY, PHÁ LẤU:

Li

ê

n Hoa Deli: 9299 Bolsa ave.

Westminster, CA 82583   714-894-1085

                 

9142 Bolsa ave,

Westminster, CA  92683   714-891-6008

17-FAST FOOD

GIAI PHA

́

T:  

9550 Bolsa Ave. Westminster   714-775-7437

NEW OWNER

QUA

́

N 1.99:   (moi thu 1.99$)

   Hu

̉

ti

ế

u My

̃

tho or Nam Vang- C

ơ

m ga

̀

n

ướ

ng

 

                            Beach & Westminster, Garden Grove Blvd & West/ Harbor

18-MÌ-HỦ TIẾU

:

Kim tar:  M ì xào, hủ tiếu xào, chánh gốc, ở Cerritos, dường Pioneer và

183

MI

Ê

N NGHI

̃

A: H

oành thánh, xỉu cảo, mì cật heo, hủ tiếu, hủ tiếu mì, MÌ Phúc kiến, hủ tiếu Trìều châu,Bánh hủ tiếu tươi medium mềm

             1-)406-408 W. Valley blvd 

San Gabriel, CA 91776- Tel: 626-570-1668

       

2-)304 Ord st-

Los Angeles, CA 90012 (china town)  Tel:213-680-2411

       

3-)7755 E. Garvey ave-

Rosemead, CA 91770   Tel:626-288-0177 or 626-288-0603

MI

̀

  LA CAI:

Westminster & Flower

and on Bolsa chúng tôi to ABC Supermarket corner of Magnolia St.

Kangla

c

Bakery: 

9301 Bolsa Ave-Westminster CA 92683   (714-894-6122)

            Cháo bào ngư giả rất ngon, cháo thập cẩm, cháo huyết, cháo cật, cháo cá, bánh bao thập cẩm, bánh bao cá dé (đừng ăn hoành thánh hoặc sỉu cảo)

MI

̀

NAM PHUONG: 15432

Brookhurst Westminster CA 92683(714-775-0460) 

            Đặc biệt mì vịt tiềm, hủ tiếu Nam Vang, Bánh bột chiên Triều châu, gỏi Ba Khía, canh chua Thái lan 

       

(Chủ tiệm tên chị Phương-có thể hỏi information về tiệm ăn ngon) Cơm phần Thái Lan độc nhẫt ở Orange County   www.namphuong.com

Hủ tiếu Thanh Xuân: 9191 Bolsa ave. #104 & 105 Westminster, California 92683  714-890-0223

Golden Noodle house: 

15430 Westminster blvd. 

Westminster, CA 92683  714-379-1542 Off Monday  8-6 

            Hu tiế

u ca

́

-Hu

̉

ti

ế

u c

ậ

t-Hoa

̉

nh tha

́

nh-C

ơ

m ga

̀

xiu xiu (Ba

́

nh hu

̉

ti

ế

u

mềm mỏng

r

ấ

t ngon)

Hu

̉

ti

ế

u bo

̀

kho

ĐỒ

NG KHA

́

NH 10451

Bolsa Ave. Westminster, CA 92683  (714-839-1014):  9 am-300am

Hủ tiếu satế:  Phát ký mì gia-

Độc quyền quận cam –gần Quán Vân Brookhurst

19-MALAYSIA: 

LITTLE MALAYSIA:  3944 North road # 8 in Plaza Elmonte  626-401-3188  banh bot chien

20-MẮM & RAU:

BU

́

N M

Ắ

M: H

ồ

ng Mai

2 (c

ô

H

ồ

ng gi

ớ

i thi

ệ

u) trong khu ch

ợ

Vanco  (togo only) 

H

Ậ

U GIANG:  3119 N. San Gabriel # J  Rosemead, CA 91770   626-573-8623 

đặ

c bi

ệ

t L

ẫ

u m

ắ

m, ca

́

s

âú

, heo r

ừ

ng, nai, ch

ồ

n,

đà đ

i

ể

u,

ố

c leng, r

ắ

n

,

 d

ê

, l

ươ

n, cua

ế

ch, nghi

ê

u, cu

́

t

THANH MAI:  15041 Moran st # 101 & 102 Westminster CA 92683  (714)799-5588 

Đăc

bi

ệ

t l

âũ mắ

m, c

ơ

m thi

̣

t kho ta

̀

u

a gia

́

, bu

́

n m

ắ

m (Nga

̃

t

ư

Bolsa & Moran)

T

Ô

CH

ÂU

9856 Bolsa ave.

Westminster CA 92683  – 714-839-4218 (qua

́

n c

â

y d

ừ

a cu

̃

)

 M-th:10am-12am  F-S: 10am-3pm

Đặ

c bi

ệ

t M

ắ

m Tha

́

i Ch

â

u

đố

c thi

̣

t lu

ộ

c, M

ắ

m t

ô

m chua, M

ắ

m ch

ư

ng, ca

́

c loa

̣

i bu

́

n n

ước lè

o, Bu

́

n Su

ô

ng, ba

́

nh Xe

̀

o, Ba

́

nh T

ầ

m bi

̉

, Ba

́

nh canh gio

̀

heo t

ô

m cua, l

ấ

u d

ê

, ca

́

n

ướ

ng, ca

́

h

ấ

p cu

ố

n ba

́

nh tra

́

ng

21-NHẬT BỔN:

TODAI  (Beach)   Buffet  L:11.95  D:20.95  F&S&S&H 21.95

1-    17041 Beach chúng tôi 4

Huntington Beach CA 92647      714-375-0390

2-  

2203 North Orange Mall   714-974-0763 (trong vo

̉

ng

đ

ai cu

̉

a Katella ave. & Lincoln ave. &    freeway 57

MATSU

(Beach) 

especially on your Birthday here

.

714-848-4404

TOKAI

(Irvine)(chua thu)

SUMO 

(Buffet)  SouthCoast Plaza  -Lobster & Crab legs 1500 W. Mac Arthur blvd,

Santa Ana, CA 92704  Tel:  714-438-2455

FUJIYA  Japanese sushi bufet 626-810-8310    18902 Gale ave.

Rowland   Heights

 

CA

   & 

 14110 Culver dr.

Irvine, CA 92604

Tel: (949)551-1688

22-PHỞ:

DAKAO: Phở gà (15532 Ward, Garden Grove 92843-714-531-2009) 6:30am-8:30pm off Tue.

Pho  86 Brookhurst /Hazard

Pho  BOLSA

Brookhurst / Westminster

Pho NGUYEN  HUE: 

10487 Bolsa Ave. Westminster, CA 92683  (714-839-8916   8am-9pm

Ph

ở

ga

̀

– Ph

ở

ng

ầ

u pi

́

n

Ph

ở

B

ắ

c Huy

̀

nh: 

Thi

̣

t ngon  N

ướ

c ph

đ̉

n

ặ

ng mu

̀

i h

ồ

Westminster/ Beach, CA 92683

Ph

ở

B

ằ

c: 

Pho Thang Long

Ph

ở

54

(Brookhurst + Mc. Fadden)

Ph

ở

H

ồ

ng Long:

(Long beach) duong Anaheim truoc Mc. Donald r

ấ

t th

ơ

m mu

̀

i ph

ở

VN, nhung n

ướ

c le

̀

o qu

́

a m

ặ

n cu

̉

a mu

ố

i va

̀

b

ộ

t ngo

̣

t 3241 Anaheim st.  tu Santa Anna di 405 N den 22 W exit Pacific b

ê

n  

t

ay pha

̉

i

đ

i th

ẳ

ng Anaheim b

ê

n tay tra

́

i

đố

i di

ệ

n v

ớ

i Mc. Donald

Phở 54 góc Mac Fadden và Brookhurst,

phở 54 góc Westminster và Brookhurst (tiệm này quanh năm free cà phê nước ngọt ),

phở 54 góc Westminster và Harbor,

phở Thanh khu T&K,

phở Vĩnh Ký góc Westminster và Newland,

phở Hương Quê góc Hazard và Brookhurst (tiệm này là chủ của Thanh Lịch cũ ), phở Thăng Long đối diện Cafe Factory góc Mac Fadden và Brookhurst,phở Hiền Vương trong thương xá PLT,

phở 79 cũng trong thương xá PLT,

phở 79 góc Hazard và Brookhurst,

phở Bolsa khu chợ Đồng Hương,

phở 86 cạnh Pagolac,

phở gà Nguyễn Huệ góc Bolsa và Ward,

phở bò gà Quang Trung đối diện Ánh Hồng,

phở Hoà đối diện PLT, phở gà Hưng góc Bolsa và Bushard,

phở gà Dakao góc Brookhurst và Ward (sau lưng cơm tấm Trần Quý Cáp)….  

23-QUÁN  NHẬU:

NGO

C

S

ƯƠ

NG:

10112 Westminster Ave Garden Grove, CA 92843  (714-539-8811)  

www.ngocsuongrestaurant.com

        Gỏ

i ca

́

Ngo

̣

c Sương, ca

́

n

ướng  đút  l

o

̀

, ca

́

7 mo

́

n,

ố

c leng xa

̀

o d

ừ

a,

ố

c h

ươ

ng s

ố

t b

ơ

to

̉

i, x

ô

i chi

ê

n ph

ồ

ng, c

ơ

m ni

ê

u, c

ơ

m

đậ

p

T

Ự

DO (Garden Grove)  G

a

n bo

̀

kh

ô

cha

́

y – Cha

̉

chi

̀

a- L

ẩ

u ca

́

(bu

́

n & rau ng

ổ

)

BI

̀

NH D

Â

N: 10040 McFadden ave – Westminster CA 92683   Tel: 714-839-7050

        D

ê

7 mo

́

n. D

ồ

i heo chi

ê

n do

̀

n, ngh

ê

u

đ́

u

́

t lo

̀

ha

̀

nh to

̉

i, ti

ế

t canh d

ê

, ti

ế

t canh vi

̣

t

THA

̀

NH MY

̃

:  9553 Bolsa ave.

Westminster, CA 92683 714-531-9540  Ngh

ê

u h

ấ

p, beef steak

24-ĐỒ TÂY:

AU CROISSANT D’OR

AU BON BAKERY (BOLSA) Ba

́

nh ngo

̣

t – Ba

́

nh my

̀

COFFEE FACTORY (Brookhurst+Mc. Fadden)  15582 Brookhurst st   Westminster CA 92683-714-418-0757

        Café sữa đá  2.n5$/ly (Café ở Chè Calif cũng rất ngon chỉ có  1$/ly) – Bánh mì thiṭ nguội-patê-opla+petit pain  -  mo cua 8:00am – (Ngồi bán lộ thiên)

FAVORIE:  Steak có tiêu đen kiểu Pháp

GALA BAKERY: 14570 Brookhurst ave.

Westminster, CA 92683   714-775-7327

Banh mi Pate rat ngon

GIVRAL

(Gardena)

PAGODE SAIGON

(San Gabriel) 710 West Latunas  626-282-6327

PARIS

(Rosemead)

TAI BUU

  9039 Bolsa ave. # 101 & 102   Tel: 714-373-4316 or 895-6114  Open 7:30 am to 9:00 pm- Banh Flan, Bit tet Tay binh dan (5 $ 3 mon)  Banh mi Phap rat ngon

25-TAU &  DIMSUM:

AAA SEAFOOD: 220 West Garvey Montery park 626-571-8898 Dinner

Doi dien Nha hang VietNam  duong Las Tunas

CAPITAL:   714-892-4182-  8851 Westminster blvd. Westminster, CA 92644: 

            Tom hum chien bo dac biet cua Capital, soup rong bien, ngheu xao la que, ngheu xao kieu Thai lan 

            GOOD FOOD AND GOOD PRICE, There are 2 Capital restaurant, 1 at the corner of Westminster and Magnolia (the good)

Capital Seafood Restaurant and 1 at Westminster and Euclid (so so)Royal Capital

CUA Nhen nhen: 

Doi dien com ga hai nam

DONG NGUYEN  Duong Valley  

GRAND

GARDEN

on Bolsa go’c Magnolia

HARBOR SEAFOOD REST

. (Duong New & Valley)

HAI DO  (BOLSA)

KIM SU 1

(First & Newhope)

and KIM SU 2

(First & Ward)

 

BOTH GOOD

Kim Phung 2

:  534 E. Valley San Gabriel (626-280-8268) 8-9 in

Valley Plaza

        Banh bao cu san, banh bot chien, chao ga xe thi ca, chao bach qua, ruot heo pha lau, ga tuoi hap, mi phuoc  kien, com suon bo con, com ga hai nam

Kim Phung: 

128 N. Garfield ave.

Montery Park CA 91754 (626-280-8276 or 2883)

Tu 5pm -11pm 3 mon an +soup chi 3$80. 

        Dac biet Com ga roti, bun cari vit, banh bot gao chien. Hu tieu cat heo ruot heo pha lau, chao bach qua, ga hap (dac biet thuc an Trieu Chau), banh bao cu san.

Khach san Lincoln: 

123 South Lincoln ave. 

Montery Park   626-571-8818  or 1-800-423-2668 (dimsum)

Montery

Palace:1001 E. Garvey ave.

Monterey Park CA 91755 (626-571-0888)Goc Duong New & Garvey) (dac biet mon, heo sua quay(phai goi order  som),

        bao ngu nguyen con, vi ca mieng, dau hu chien don, fat nhay qua tuong, moi ca xao voi  hai sam dong co va cai muoi dua)

NBC: bao ngu

,

Tim sấm rất ngon  Đường Atlantic-City Ahambra

Ocean Restaurant:  

Ke ben nha hang My Le Hoa  (Dimsum)

 747 North Broadway Los Angeles  213-687-3088

SEA WORLD:

Dim sum nhieu mon la – heo quay sua medium size 14$/dia, soup vica ngon, tim sam la.  8118 E. Garvey ave. # A

Rosemead, CA 91770  (626-288-2898 or  2989)

SAM WOO: 

15333 Culver dr. #720

Irvine, CA 92604  (949-262-0688    http:www.samwoo.com

TAN CANG

First St. Santa Ana corner of New Hope St.

  They have the best Lobster xào

TRIEU CHAU:  Kim Phung 1:

  128 M Garfield ave. Monterey Park (626-280-8268) 8-11 pm

888 SEAFOOD REST.:  8450 E. Valley # 121, Rosemead, CA 91770    626- 573-1888 

Goc duong Walnut Grove

        (Lunch-Tim sum Hong kong)-(Dinner Tieu Chau & Quang Dong)  QUAY BBQ Food togo

26-THAI LAN:

THAINAKORN (Buena Park) on Beach Bvd. near corner of Lincoln chúng tôi near Knott Berry Farm, go here on Monday night…  Goi ca, steak

SPECIAL  THAI  RESTAURANT:  511 S. Brookhurst st

Anameim CA 92804  714-635-2920Canh ga nhoi thit, bo sate, canh chua tom, ca chien don

THAI DYNASTY: 

Canh chua Thai,  goi chan vit rut xuong  208 East Valley Blvd  Albraham     626-289-6378

PHITHAYA

:

Thai’s food 714-554-3333 Monday off.

  good and cheap too.

 

Mam Tom VN: 

Cho Vien Dong (tat ca cac loai mam – sach se)

Cho Dong Huong:  Day du cac loai mam,  con nhong, ech map, co com chi 6am, trong khu Cho Dong loi: 13922 Westminster, exit at Brookhurst at HW 22 Westminster & Brookhurst.

Cho Anh Minh 

10451 Bolsa,

Westminster CA 92683  714-775& 714-775-0858  9am-9pm

MISC.

Anh Van

  (chuyen gia AN UONG DO TAU)

626-336-6242

Lucky KT co. Cong ty Hu tieu mem ngon nhu o Vietnam:   

El Monte CA 91731   (626-579-7272)

Tây Hồ

c. Westlake food

Santa Ana CA 92703  714-973-2286

Bi heo tuoi (sợi nhỏ mịn):

Star Music

10892 Westminster Ave.

next to Ba’nh cuon Hong Mai.   DVD, Arts, Video, and more….

 

Mon Ngon Moi Ngay 97000 Apk

Công thức nấu ăn, cách chế biến hơn 20000 món ngon mỗi ngày, pha chế, món nhậu, tổng hợp các bài viết về ẩm thực, sức khoẻ, văn hoá ẩm thực, cách pha chế, cách làm bánhMón ăn mỗi ngàyĐồ uống – CocktailMón ngon đặc sảnLàm Bánh – Xôi – Chè – MứtCác món nhậuMón chayThịt – Gia vịMón ăn sángMẹo hay nhà bếpẨm thực Mẹ và BéCẩm nang ẩm thựcMón ăn gia đìnhPha chế nước chấmKhai vị – GỏiCác món Canh ngonCác món Cơm chiênCác món ăn chơiCác món Lẩu ngon ngất ngâyCác món XàoCác món Bún – Miến ngonCác món nướngẨm thực văn phòngẨm thực hè phốẨm thực cho người giàẨm thực miền bắcAn toàn thực phẩmẨm thực miền trungẨm thực miền namẨm thực bốn phươngẨm thực xưa và nayẨm thực Nhật BảnẨm thực Hàn QuốcẨm thực Thái LanẨm thực Trung HoaẨm thực ÝẨm thực Châu âuẨm thực Châu MỹPha chếTrà – CafeSinh Tố, KemRượu – CocktailThịt bòThịt gàThịt heoThịt vịtThịt bêThịt dêThịt rắnTômTrứngCáCuaHải sảnỚtChanhSữaChuốiMật ongTépDừa – DứaKemGạoNgôKhoaiSắnĐậu tươngBột mìHànhHạt TiêuTỏiRau rămNước mắmCà rốtMuốiCủ xảGừngCà chuaHẹMùi tàuThì làLá lốtNghệRiềngTươngGiấmMẻNấmSấuẨm thực cho béẨm thực làm đẹpẨm thực giảm cânẨm thực cho bà bầuDinh dưỡngKhoa học thực phẩmCác món nhậuMón ngon đặc sảnCác món Chè ngonCác món XôiCác loại Mứt thơm ngon ngày tiếtCách làm Bánh ngon thật dễCác món ChayMẹo hay nhà bếpMón ăn sángThịt heo chiên sả, đơn giản mà ngonSườn xào chua ngọtBạn đã thử cách làm bánh rán Doremon nhân kem?Bánh flanĐơn giản cho bữa sáng với mì tôm xào trứng4 món ngon thường ngàyTrà sữa trân châuMực xào sả ớtCách làm bánh cuốn bằng chảo chống dính tuyệt ngon cho bạnHướng dẫn làm cơm chiên trứng siêu ngonCách làm bánh bao nhân thịt ngon nhấtCách nấu lẩu Thái hải sản chua cay ngonBí quyết xào rau thật xanhMì trứng xàoĐậu phụ xào cayThịt kho tàu với trứngBánh PizzaBánh bột lọcSườn ram mặnCách nấu bún bò Huế ngon tại nhàCách làm bún đậu mắm tôm ngon và đảm bảo nhấtMẹo hạn chế dầu ăn bắn ra ngoài khi nấuCơm chiên cuộn trứng cho bữa sáng đầy năng lượngBánh su kem 3Bánh mì nướng muối ớt – tuyệt vời ông mặt trờiTrà sữa Tôm nướng muối ớtSinh tố giảm béoBánh bao sữa ngon và dễ làmMẹo hay với chanh tươiTrà sữa trân châu siêu tốcĂn gì khi uống rượu?Kem chuốiCách pha nước chấm ngonMực hấp gừngBánh kem sinh nhật gato socola ngon thật đơn giản bằng nồi cơm điệnBa rọi chiên sả ớtCách nấu mì quảng tôm thịt ngon khó cưỡngCá kho tộChè TháiChân gà ngâm sả ớt cực ngonBánh tráng trộn ăn rồi khó bỏVịt nướng sa tếBánh mì sandwich cuộn trứng siêu nhanh, đủ chất…Những bí quyết giảm cân đơn giản không ngờĐậu bắp xào tỏi – “Viagra” cho quý ôngMẹo để nhổ lông vịt thật nhanh và sạch sẽThịt vịt rang muốiTrứng cút tẩm bột chiên xùThịt nướng BBQTrứng cút ram mặnĐậu hủ non sốt cayThịt xiên rán thơm phứcCách Pha Nước Mắm Tỏi Ớt.6 món cháo cho bé 12 – 24 tháng tuổiBánh xèoCách làm bánh pizza chay (pizza rau củ) tại nhàBánh Mochi kem Nhật BảnĐậu bắp xào trứng đơn giảnBã chè đừng vội đổ điTrà tắcBún sườn chua – đổi vị cho ngày chán cơm …Thịt ba chỉ kho dưa cải chuaBánh hành chiênMẹo làm rau câu ngonRau củ xào chay thanh tịnhThơm giòn, nóng hổi cùng cách làm bánh mì tươi …Nấu chè bưởi thật dễ dàngChè trôi nướcTrà sữa TháiLòng xào hànhThực phẩm giúp bé tăng cânCánh gà dùi trốngThịt ba chỉ cuộn ớt nướngKem dưa hấu chanhMẹo tạo hình trái tim cho ly cafe cực dễThịt lợn kỵ nấu với gì?Đậu phụ chiên cayĐổi bữa với mỳ tôm xào thịt bò5 kiêng kỵ cho bếpTai heo ngâm dấmCơm rang thập cẩmLàm thịt quay chayChè trái câyLẩu TháiLàm chả lụa vừa nhanh vừa dễSinh tố trái câyCách làm bánh trứng – món ăn yêu thích nhất ở Hàn quốcTrứng cút xốt meVịt lộn xào meNem nướng món ngon không thể chối từCách nấu bún bò Huế thơm ngon đúng vịỐc xàoSườn sốt me quyến rũ cả nhàRau chiên bạn đã ăn chưa?Lạ miệng với gỏi bò bóp thấu…… và rất nhiều món khác

4 Mon Ngon Voi Ca Phao

Nguyên liệu:

– 250g cà pháo đã muối chua

– 100g tôm khô, 30g gừng

– 1 muỗng cà-phê hành tím băm

– Gia vị: hạt nêm, đường, tương ớt, dầu ăn.

Cách làm:

– Tôm khô ngâm nước cho mềm, rửa sạch, để nguyên con. Cà pháo để nguyên quả, rửa sạch, để ráo. Gừng gọt vỏ, ớt bỏ hạt, thái sợi nhuyễn.

– Cho 1/2 muỗng súp dầu ăn vào chảo nóng, cho hành tím băm vào xào thơm. Sau đó, bỏ tôm khô, cà pháo vào xào khoảng 5 phút.

– Cho cà pháo và tôm khô đã xào vào tô, nêm 1 muỗng cà-phê hạt nêm, 3 muỗng súp đường, 3 muỗng súp tương ớt. Trộn đều, cho gừng và ớt thái sợi vào.

– Để 10 phút cho thấm, dùng với cơm nóng.

Bồ câu xào cà pháo muốiNguyên liệu:

– 1 con chim bồ câu

– 15-20 quả cà pháo muối

– nước cà pháo muối

– Tỏi, hành khô, hành lá, tiêu, dầu mè, mắm, muối, đường, dầu ăn.

Cách làm:

– Chim câu đã sơ chế chặt miếng nhỏ. Cà muối bổ đôi, bỏ phần ruột, chỉ lấy cùi, rửa sạch và bóp cho bớt chua.

– Tỏi bóc vỏ, bằm nhỏ 1 củ, 2 củ bóc vỏ để nguyên tép. Hành khô bằm nhỏ. Hành lá cắt rễ, rửa sạch, thái khúc dài 5-7cm.

– Ướp thịt chim với 1 ít tỏi bằm, hành khô, mắm, đường, tiêu bột, dầu mè, nước cà pháo muối. Để 15-20 phút cho ngấm gia vị.

– Cà pháo vắt ráo nước, ướp với 1 chút tỏi bằm, mắm, đường, trộn đều và để 15-20 phút cho ngấm.

– Cho dầu ăn vào chảo, đun nóng, cho tỏi nguyên tép vào chiên vàng thơm, sau đó vớt ra đĩa, để riêng.

– Cho thịt chim vào chảo chiên ở lửa vừa để thịt chim chín săn lại, có màu đẹp. Vớt thịt chim ra đĩa riêng, chắt bớt dầu trong chảo, chỉ bớt lại khoảng 1 thìa cà phê.

– Cho cà muối vào chảo, đảo đều, tiếp tục cho thịt chim, tỏi chiên, hành lá vào, đảo đều tay. Nêm gia vị cho vừa miệng, sau đó tắt bếp và bày thức ăn ra đĩa.

Cá trắm kho cà pháoNguyên liệu:

– 600 g cá trắm

– 200 g cà pháo muối chua

– 2 quả chuối xanh

– 3 muỗng nước mắm, 2 trái ớt hiểm, 1 củ nghệ vàng, hạt nêm, tiêu, nước màu.

Cách làm:

– Cá trắm bỏ ruột, móc mang và đánh sạch vảy rồi rửa sạch và để ráo nước. Cho 1 thìa muối i-ốt và nửa muỗng bột hạt tiêu vào cá rồi ướp khoảng 15 phút.

– Chuối tước bỏ vỏ xanh bên ngoài, cắt khúc dày khoảng 2-3 cm rồi ngâm trong nước giấm loãng. Cà pháo bổ đôi, bỏ hạt

– Cho chuối, cà pháo, nghệ vào nồi rồi tiếp đến cho cá vào. Sau đó, nêm nước mắm nguyên chất + muối hạt nhỏ + hạt nêm + nước màu vào nồi cá kho rồi bắc nồi lên bếp đun khoảng 4-5 phút thì cho thêm 250 ml nước vào đun lửa to. Chú ý trong suốt quá trình kho cá thinh thoảng bạn nghiêng nhẹ nồi để gia vị thấm đều vào cá.

– Sau khi cá sôi được khoảng 30 phút thì bạn nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng, vặn nhỏ lửa để cá sôi nhẹ. Đun đến khi nước trong nồi cạn gần hết là được.

Gỏi bò cà pháoNguyên liệu:

– 2 lạng thịt bò

– Cà pháo muối

– Quất, chanh, ớt tươi, rau sống các loại, vừng rang, gia vị, bánh tráng.

Cách làm:

– Thịt bò mua về rửa sạch, thái thành những lát mỏng. Cà pháo rửa sạch thái thành lát, Quất thái lát mỏng sau đó cho vào nước đá để ngâm cho giòn hơn. Rau thơm rửa sạch. Ớt tươi bỏ cuống rồi thái thành sợi.

– Pha nước chấm theo công thức: 3 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh đường vào một cái bát con. Cho tỏi xay, ớt xay vào bát rồi vắt thêm ½ quả chanh vào và dùng đũa đánh đều.

– Cho thịt bò vào chảo xào nhanh tay cho thịt bò vừa chín tới thì tắt bếp. Chú ý để lửa to.

– Cho thịt bò vừa xào vào bát rồi cho 1 nửa phần nước chấm đã pha ở bước 1, cà pháo thái lát, các loại rau sống và quất thái lát vào rồi trộn thật đều.

– Bày món ăn ra đĩa rồi thưởng thức ăn kèm cùng với bánh tráng và chấm cùng với phần nước mắm còn lại.

Video Goi Xoài Tôm Mon Ngon Moi Ngay

Có thể bạn thích công thức này Những món gỏi xoài ngon miệng Gỏi xoài cá sặc có vị mằn mặn chua chua, gỏi xoài tôm thịt lại mang đến vị chua ngọt dễ

Có thể bạn thích công thức này Những món gỏi xoài ngon miệng

Gỏi xoài cá sặc có vị mằn mặn chua chua, gỏi xoài tôm thịt lại mang đến vị chua ngọt dễ chịu cho người ăn.

Ngoài bánh chưng, bánh tét, giò chả, thực đơn ngày Tết của gia đình bạn sẽ phong phú và hấp dẫn hơn với những món gỏi xoài bình dị nhưng ngon miệng.

Gỏi xoài tôm khô Xoài xanh trộn với tôm khô cùng ít rau răm và lạc rang mang đến món ăn vừa dân dã vừa ngon miệng. Gỏi xoài tôm khô không quá cầu kỳ, nhưng phải lựa chọn được trái xoài vỏ xanh ruột vàng, khi ăn giòn giòn và có vị chua vừa miệng là được.

Xoài xanh gọt bỏ vỏ, thái sợi hoặc cắt miếng vừa ăn. Tôm khô chọn loại nhỏ, ngâm trong nước cho sạch cát và nở mềm, sau đó vớt ra xả lại sạch với nước và để ráo. Đặt chảo lên bếp, làm nóng dầu, cho tôm khô vào xào thơm và tắt lửa. Pha nước mắm chanh tỏi ớt hơi ngọt, trộn xoài xanh và tôm khô với nước mắm đã pha, rau răm, húng quế xắt nhỏ trộn thật đều với gỏi. Dọn món ăn ra đĩa, trang điểm lên bên trên ít hành phi và lạc rang. Gỏi xoài tôm khô có thể ăn không với bánh phồng, bánh tráng nướng hoặc làm món ăn với cơm đều ngon miệng.

Gỏi xoài ốc giác Nếu như gỏi xoài tôm khô đem đến cho bạn vị chua cay thì gỏi xoài ốc giác dai ngọt thịt tự nhiên của ốc cùng vị chua đặc trưng của xoài rất lạ miệng. Với lợi thế về sự tổng hòa chua, cay, ngọt, mặn… và những lát thịt ốc có độ mỏng vừa, gỏi xoài ốc giác luôn làm mềm lòng thực khách.

Món gỏi làm không khó, nhưng mất thời gian nhất là quá trình chế biến ốc giác. Ốc phải cọ rửa thật sạch vỏ và cho vào nồi luộc chín. Vớt ốc ra để nguội, lấy phần thịt ốc ra, rửa lại bằng nước sạch, để ráo và thái thành từng lát mỏng vừa ăn. Xoài xanh sau khi gọt bỏ vỏ được bằm và bào thành sợi nhỏ.

Sau khi chuẩn bị sẵn xong nguyên liệu, cho cả hai vào trong chiếc bát lớn, rưới nước mắm ớt tỏi đã pha sẵn lên trên và trộn thật đều, nêm lại vừa ăn là được. Khi đã chán ngấy với bánh chưng, bánh tét trong ngày Tết, đĩa gỏi xoài ốc giác được điểm xuyết thêm màu xanh của rau cùng vị chua chua đặc trưng sẽ giúp bạn xua đi cảm giác ngấy, đem lại sự ngon miệng rất dễ chịu cho bạn và gia đình.

Gỏi xoài cá sặc Món gỏi với vị chua chua của xoài hòa trong cái mằn mặn của cá sặc rất dễ ăn và ngon miệng. Chế biến món này không khó với hai thành phần chính là xoài xanh, cá sặc, điểm xuyết thêm ít rau xanh và ớt tươi…

Xoài xanh lựa trái còn tươi, hơi chuyển màu vàng là được. Xoài gọt bỏ vỏ, thái sợi hoặc bằm nhỏ, ngâm trong nước đá lạnh để giữ độ giòn cho xoài. Nếu xoài chua quá, bạn có thể trộn xoài với đường và bóp sơ cho xoài bớt chua. Khô cá sặc được nướng chín hoặc chiên và và xé thành từng miếng nhỏ. Pha nước mắm ớt tỏi để trộn gỏi, nước mắm đừng mặn quá, hơi ngọt là được.

Cho xoài và cá vào trong thố, rưới nước mắm lên và trộn thật đều. Cho gỏi ra đĩa, điểm xuyết thêm một ít rau răm, lạc rang giã nhỏ. Gỏi xoài cá sặc rất dễ ăn, bạn có thể làm món ăn với cơm hoặc làm món nhâm nhi bên ly rượu ngày xuân.

Tổng hợp & BT: Cẩm Vân (NauNgon.com)